Postkolecistektomijski sindrom

Autor: Ali A. Siddiqui, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Prijevod: Anja Radovan, dr. med.

Postkolecistektomični sindrom je pojava abdominalnih simptoma nakon kolecistektomije.

(Vidi također Pregled funkcije žuči.)

Postkolecistektomični sindrom je zabilježen u 5–40% bolesnika; To se odnosi na pretpostavljene simptome žučnog mjehura koji su i dalje prisutni nakon kolecistektomije ili na druge simptome koji proizlaze iz kolecistektomije. Uklanjanje žučnog mjehura, organa za skladištenje žuči, obično ima malo negativnih učinaka na funkciju žučnog sustava. U 10% slučajeva smatra se da bilijarne kolike nastaju kao posljedica strukturalnih (anatomskih) ili funkcionalnih poremećaja Oddijeva sfinktera.

Iako, mnogi se simptomi odnose na dispepsiju ili na nespecifične tegobe prije nego na prave bilijarne kolike. Stenoza papile Vateri, što je rijetki poremećaj, je vezivno suženje oko samog sfinktera koje nastaje kao posljedica traume i upale nakon preboljelog pankreatitisa, jatrogeno (ERCP) ili nakon prolaska kamenaca. Kod nekih postoje drugi razlozi tegoba (zaostali kamenci u žučovodu, upala gušterače, gastroezofagealni refluks).

Dijagnoza

  • ERCP sa manometrijom ili pretrage nuklearne medicine

  • Isključenje ekstrabilijarne boli

U bolesnika s postkolecistektomičnim sindromom trebalo bi učiniti pretrage kojima se isključuju ekstrabilijarni i bilijarni uzroci. Ukoliko se sumnja na bilijarnu koliku potrebno je učiniti alkalnu fosfatazu, bilirubin, ALT, amilaze i lipazu, te ERCP s bilijarnom manometrijom ili scintigrafiju bilijarnog trakta. Povišene laboratorijske vrijednosti jetrenih testova ukazuju na disfunkciju Oddijeva sfinktera, dok povišene vrijednosti amilaza i lipaze ukazuju na disfunkciju pankreatičnog dijela sfinktera.

Disfunkcija je najbolje detektirana manometrijom bilijarnog sustava obavljenom tijekom ERCP-a, iako ERCP ima rizik od 15 do 30% od izazivanja pankreatitisa. Manometrije pokazuje povećani tlak bilijarnog trakta, kada se reproducira bol. Usporeni prolazak žuči od hilusa jetre do dvanaesnika također ukazuje na disfunkciju Oddijeva sfinktera. Dijagnoza papilarne stenoze se temelji na jasnoj povijesti ponavljajućih epizoda bilijarne boli i poremećenih testova enzima jetre (ili gušterače).

Liječenje

  • Ponekad endoskopska sfinkterotomija

Endoskopska sfinkterotomija može smanjiti recidiv boli zbog disfunkcije Oddijeva sfinktera, naročito u slučajevima papilarne stenoze. ERCP i manometrija koristili su se u liječenju postkolecistektomične boli; međutim, nema trenutno dokaza koji ukazuju na učinkovitost ovih postupaka, ukoliko bolesnici nemaju objektivne abnormalnosti bilijarnog sustava. Ove bolesnike treba liječiti simptomatski.