Pregled hitnih stanja

Autor: Michael N. Wajdowicz, DDS
Urednici sekcije i prijevod: Martina Romić Knežević, dr. med. dent. i Ivica Knežević, dr. med. dent.

Hitno liječenje je ponekad potrebno kada doktor dentalne medicine nije u mogućnosti liječiti sljedeća stanja:

Peroralni analgetici djelotvorni kod većine dentalnih tegoba su paracetamol 650-1000 mg svakih 6 sati i NSAID, npr. ibuprofen 400 do 800 mg svakih 6 sati. Ibuprofen i paracetamol se mogu koristiti paralelno kroz kratki period. Pritom bi vremenski period između uzimanja trebao biti 3 sata. Kod jake boli ovi se lijekovi mogu kombinirati sa opioidima kao npr. kodein 60 mg; hidrokodone 5 mg, 7.5 mg, or 10 mg; i oksikodone 5 mg.

Antibiotici koji se propisuju za dentalne infekcije su penicilin VK 500 mg per os svakih 6 sati i klindamicin 300 mg per os svakih 6 sati.

Antibiotska profilaksa

Za prevenciju infektivnog endokarditisa, smjernice American Heart Association iz 2017 preporučuju antibiotsku profilaksu kod dentalnih zahvata za pacijente sa

  • Umjetnim srčanim zaliscima, uključujući protetske nadomjestke ugrađene kateterskim putem i protetske nadomjestke korištene za reparaturu zalistka.

  • Preboljeli infektivni endokarditis

  • Kongenitalne srčane bolesti

  • Pacijenti sa transplantiranim srcem i srčanim problemima (valvulopatija)

Za pacijente sa ugrađenim umjetnim zglobovima, American Dental Association je donijela 2015 godine smjernice (1) da antibiotska profilaksa nije nužna osim

  • Imunokompromitiranih pacijenata

  • Nekontrolirani dijabetes

  • Preboljela infekcija zgloba

  • Zamjena zgloba unutar 6 mjeseci

Dentalni zahvati koji zahtijevaju profilaksu su oni kod kojih se očekuje prekid kontinuiteta sluznice i krvarenje ili oni kod kojih se očekuje iritacija periapikalnog prostora (oni najčešće uzrokuju bakterijemiju). Lijek izbora je amoksicillin 2 g per os 1 sat prije zahvata. U slučaju preosjetljivosti na penicilin, lijek izbora je klindamicin 600 mg ili cefaleksin 2 g per os 1 sat prije zahvata.

Literatura

  • Sollecito TP, Abt E, Lockhart PB, et al: The use of prophylactic antibiotics prior to dental procedures in patients with prosthetic joints: Evidence-based clinical practice guideline for dental practitioners—A report of the American Dental Association Council on Scientific Affairs. J Am Dent Assoc 146(1):11-16e8, 2015. doi: 10.1016/j.adaj.2014.11.012.