Poremećaji metabolizma purina i pirimidina

Autor: Matt Demczko, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Danijela Petković Ramadža, dr. med.

Purini su ključne sastavnice staničnog sustava energije (npr. ATP, NAD), signaliziranja (npr. GTP, cAMP, cGMP), a zajedno s pirimidinima, i stvaranja RNA i DNA.

Purini i pirimidini se mogu stvarati nanovo ili se prerađivati (reciklirati) obnovom iz normalnog puta razradnje.

Krajnji produkt potpunog katabolizma purina je mokraćna kiselina; katabolizam pirimidina proizvodi međuprodukte ciklusa limunske kiseline.

Poremećaji metabolizma purina (vidi također Tablicu) se dijele na

Postoje brojni poremećaji metabolizma pirimidina

Vidjeti također Pristup bolesniku u kojeg se sumnja na nasljedni poremećaj metabolizma.

Poremećaji metabolizma purina

Bolest (OMIM broj)

Neispravni proteini ili enzimi

Neispravan gen ili geni (kromosomske lokacije)

Opaske

* Gen je identificiran i molekularna osnova je razjašnjena.

OMIM = online mendelian inheritance in man (vidi OMIM database).

Ca pirofosfat artropatija (hondrokalcinoza 2; 118600)

Povećana nukleozid trifosfat pirofosfohidrolaza

ANKH (5p15.2-p14.1) *

Biokemijski profil: Kristali Ca pirofosfat dihidrata u zglobovima

Kliničke značajke: Ponavljajuće epizode artritisa jednog ili više zglobova

Liječenje: Nema jasnog liječenja

Lesch-Nyhanov sindrom (300322)

  • Klasični oblik

  • Varijanta

Hipoksantin-gvanin fosforiboziltransferaza

HPRT (Xq26-q27.2) *

Biokemijski profil: Hiperuricemija, hiperurikozurija

Kliničke značajke: Narančasti sitni kristali u pelenama, zastoj rasta, uratna nefropatija i artropatija, psihomotoričko kašnjenje, hipotonija, sklonost samoozljeđivanju, spastičnost, hiperrefleksija, ekstrapiramidni znakovi s koreoatetozom, dizartrija, disfagija, poteškoće u razvoju, megaloblastična anemiju

Varijanta, bez samoozljeđivanja

Liječenje: Potporna skrb, zaštitne mjere, alopurinol, benzodiazepini, pojedinačni eksperimentalni pristupi

Povećana aktivnost fosforibozilpirofosfat sintetaze (311850)

Superaktivnost fosforibozilpirofosfat sintetaze

PRPS1 (Xq22-P24) *

Biokemijski profil: Hiperuricemija

Kliničke značajke: Megaloblastična koštana srž, ataksija, hipotonija, hipertonija, zaostajanje u psihomotoričkom razvoju, polineuropatija, kardiomiopatija, zatajenje srca, uratna nefropatija i artropatija, šećerna bolest, intracerebralne kalcifikacije

Liječenje: Alopurinol, protuupalni lijekovi, kolhicin, probenecid, sulfinpirazon

Nedostatak fosforibozilpirofosfat sintetaze

Fosforibozilpirofosfat sintetaza

PRPS1 (Xq22-P24)

PRPS2 (Xp22.3-p22.2)

Biokemijski profil: Povećana orotska kiselina u urinu, hipouricemija

Kliničke značajke: Razvojne poteškoće, epileptički napadaji s hipsaritmijom, megaloblastična koštana srž

Liječenje: ACTH

Nasljedna ksantinurija

Biokemijski profil: Ksantinurija, hipouricemija, hipourikozurija

Kliničke značajke: Ksantinski kamenci, nefropatija, miopatija

Liječenje: Visoki unos tekućine; dijeta s niskim unosom purina

Tip I (278300)

Laktat dehidrogenaza

XDH (2p23-P22) *

Tip II (603592)

Ksantin dehidrogenaza i aldehid oksidaza

Manjak adenin fosforiboziltransferaze

Adenin fosforiboziltransferaza

APRT (16q24.3) *

Biokemijski profil: 2,8-dihidroksiadenin u urinu

Kliničke značajke: Urolitijaza, nefropatija, okrugli žuto-smeđi kristali u urinu

Liječenje: Visoki unos tekućine, dijeta s niskim unosom purina, izbjegavanje lužnate hrane, presađivanje bubrega

Tip I

nema aktivnosti enzima

Tip II

preostala aktivnost enzima

Nedostatak adenozin deaminaze (102700)

Adenozin deaminaza

ADA (20q13.11) *

Biokemijski profil: Povišeni adenozin i 2-deoksiadenozin u serumu

Kliničke značajke: Zaostatak u rastu, promjene koštanog sustava, učestale infekcije, teška kombinirana imunodeficijencija, B-stanični limfom, hemolitička anemija, idiopatska trombocitopenija, hepatosplenomegalija, mezangijalna skleroza

Liječenje: Potporna skrb, enzimska nadomjesna terapija, presađivanje koštane srži ili matičnih hematopoetskih stanica, eksperimentalna genska terapija

Povećana adenozin deaminaza (102730)

Adenozin deaminaza

ADA

Biokemijski profil: Blaga hiperuricemija

Kliničke značajke: Hemolitička anemija s anizopoikilocitozom i stomatocitozom

Liječenje: Deoksikoformicin

Manjak purin nukleotid fosforilaze (164050)

Purin nukleozid fosforilaza

NP (14q13.1) *

Biokemijski profil: Hipouricemija; hipourikozurija; visoki inozin i gvanin u serumu; pojačano izlučivanje inozina, 2-deoksiinozina i 2-deodgvanozina u urinu

Kliničke značajke: Zaostajanje u rastu, stanična imunodeficijencija, učestale infekcije, hepatosplenomegalija, cerebralni vaskulitis, spastična diplegia, tetrapareza, ataksija, tremor, hipotonija, hipertonija, poteškoće u razvoju, autoimuna hemolitička anemija, idiopatska trombocitopenija, limfom, limfosarkom

Liječenje: Potporno, presađivanje matičnih hematopoetskih stanica.

Manjak mioadenilat deaminaze (manjak adenozin monofosfat deaminaze I; 102770)

Mioadenilat deaminaza

AMPD1 (1p21-p13) *

Biokemijski profil: Nema specifičnih promjena

Kliničke značajke: Slabost i hipotonija u novorođenačkoj dobi; slabost ili grčevi provocirani naporom; nakon vježbanja se smanjuje oslobađanje purina i nema porasta amonijaka u serumu (u odnosu na laktat)

Liječenje: Riboza ili ksilitol

Nedostatak adenilat kinaze (103000)

Adenilat kinaza

AK1 (9q34.1) *

Biokemijski profil: Nema specifičnih promjena

Kliničke značajke: Hemolitička anemija

Liječenje je potporno

Nedostatak adenilosukcinat liaze (103050)

  • Tip I (teški oblik)

  • Tip II (blaži oblik)

Adenilosukcinat liaza

ADSL (22Q13.1) *

Biokemijski profil: Povišeni sukciniladenozin i sukcinilaminoimidazol karboksamid ribotidi u tjelesnim tekućinama

Kliničke značajke: Autizam, teško psihomotoričko zaostajanje, napadaji, usporen rast, gubitak mišićne mase

Liječenje: Potporna skrb, adenin i riboza