Progresivni Panencefalitis u Sklopu Rubeole

Autor: Brenda L. Tesini, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: Mirela Pavičić Ivelja, dr. med.

Progresivni panencefalitis u sklopu rubeole je neurološki poremećaj koji se javlja u djece s kongenitalnom rubeolom. Pretpostavlja se da nastaje zbog perzistencije ili reaktivacije infekcije virusom rubeole.

Većina virusa koji inficiraju ljude mogu zaraziti odrasle i djecu te se o njima raspravlja drugdje u priručniku. Virusi sa specifičnim učincima na novorođenčad opisani su u vidi: Infekcije novorođenčeta. Ovo poglavlje obuhvaća virusne infekcije koje se obično stiču tijekom djetinjstva (iako mnoge također zahvaćaju odrasle).

U neke djece sa sindromom kongenitalne rubeole (npr. s gluhoćom, kataraktom, mikrocefalijom i mentalnom retardacijom) mogu se pojaviti neurološka oštećenja u ranom pubertetu.

Dijagnoza

  • pregled CSL i serološko testiranje

  • CT

  • Ponekad biopsija mozga

Na dijagnozu progresivnog panencefalitisa treba posumnjati ako se u djeteta s kongenitalnom rubeolom pojavi progresivni spasticitet, ataksija, mentalna retardacija ili konvulzije. U tom slučaju je potrebno učiniti bar analizu likvora i serološke pretrage. Mogu se naći povišene vrijednosti ukupnih proteina i globulina u likvoru te visok titar protutijela protiv rubeole u likvoru i u serumu.

CT mozga može otkriti proširenje ventrikularnog sustava na račun cerebelarne atrofije i poremećaja bijele tvari.

Biopsija mozga može biti potrebna radi isključenja druge etiologije encefalitisa ili encefalopatije. Virus rubeole obično se ne može dokazati u kulturi niti imunohistokemijskim testiranjem.

Liječenje

Ne postoji specifično liječenje progresivnog rubeola panencefalitisa. Simptomi (npr. konvulzije, spastičnost mišića, slabost) se zbrinjavaju na odgovarajući način.