Trimetoprim i sulfametoksazol

Autor: Brian J. Werth, PharmD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Branimir Gjurašin, dr. med.

Trimetoprim je dostupan kao samostalan lijek ili u kombinaciji sa sulfametoksazolom (sulfonamidski antibiotik). Ovi lijekovi djeluju sinergistički, blokirajući niz procesa bakterijskog metabolizma folne kiseline:

  • Trimetoprim spriječava redukciju dihidrofolata u tetrahidrofolat;

  • Sulfametoksazol inhibira pretvorbu p-aminobenzoične kiseline u dihidropteroat.

Ova sinergija rezultira maksimalnom antibakterijskom aktivnošću, koja je često baktericidna.

Trimetoprimsulfametoksazol (TMP–SMX) je dostupan u obliku trajne kombinacije u omjeru 1:5 (80 mg TMP s 400 mg SMX ili tableta dvostruke jačine od 160 mg TMP plus 800 mg SMX).

Farmakokinetika

Oba se lijeka dobro apsorbiraju oralno, a izlučuju se mokraćom. Serumski poluživot im iznosi oko 11 sati u plazmi, a dobro prodiru u tkiva i tjelesne tekućine, uključujući likvor. TMP se koncentrira u tkivu prostate.

Indikacije

TMP i TMP/SMX (vidi tablicu Primjeri kliničke primjene TMP/SMX) su aktivni protiv

TMP/SMX nije aktivna protiv

Enterokoki, mnoge Enterobacteriaceae i Streptococcus pneumoniae su rezistentni. TMP/SMX nema kliničkog učinka na faringitis koji uzrokuje streptokok grupe A.

TMP kao monoterapija osobito je koristan za

Kontraindikacije

TMP/SMX je kontraindiciran u bolesnika koji su imali alergijsku reakciju na bilo koji od ta dva lijeka.

Relativne kontraindikacije uključuju deficijencija folata, disfunkcije jetre i bubrežna insuficijencija.

Uporaba tijekom trudnoće i dojenja

Ispitivanja reprodukcije životinja s TMP/SMX pokazuju određeni rizik (npr. urođene mane). Podaci o primjeni u trudnoći kod ljudi su neadekvatni. Međutim, upotrebu TMP/SMX treba izbjegavati tijekom prvog tromjesečja (zbog rizika od defekta neuralne cijevi) i neposredno prije termina poroda. Ako se koristi tijekom trudnoće ili u novorođenčadi, TMP/SMX povećava serumske razine nekonjugiranog bilirubina i povećava rizik od fetalnog ili novorođenačkog kernikterusa. Ako se TMP/SMX ne može izbjeći tijekom prvog tromjesečja, potrebna je suplementacija folne kiseline (4 mg/dan).

Sulfonamidi ulaze u majčino mlijeko te se upotreba tijekom dojenja obično ne preporuča.

Nuspojave

Nuspojave uključuju

Zatajenje bubrega u bolesnika s predležećom bubrežnom insuficijencijom je vjerojatno sekundarno uzrokovano intersticijskim nefritisom ili tubularnom nekrozom. Također, TMP kompetitivno inhibira renalnu tubularnu sekreciju kreatinina i može izazvati arteficijalni porast serumskog kreatinina, iako GFR ostaje nepromijenjena. Povećanje serumskog kreatinina je češće u bolesnika s već postojećom insuficijencijom bubrega, posebice kod onih sa šećernom bolešću.

Većina nuspojava je ista kao i kod sulfonamida. TMP ima nuspojave identične onima od SMX, ali su rjeđe. Mučnina, povraćanje i osip se javljaju najčešće. Pacijenti oboljeli od AIDS–a imaju visoku incidenciju nuspojava, osobito vrućice, osipa i neutropenije.

Deficijencija folata (koji dovodi do makrocitne anemije) također je moguć. Primjenom folne kiseline može se spriječiti ili liječiti makrocitna anemija, leukopenija ili trombocitopenija koje se katkad pojave tijekom prolongirane primjene TMP/SMX.

Rijetko može doći do teške hepatalne nekroze. Lijek također može uzrokovati sindrom nalik aseptičnom meningitisu.

Doziranje

TMP/SMX može pojačati djelovanje varfarina i povisiti razinu fenitoina, metotreksata i rifampicina. SMX može pojačati hipoglikemične učinke sulfonilureje.