Poremećaji metabolizma aminokiselina razgranatog lanca

Autor: Matt Demczko, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Danijela Petković Ramadža, dr. med.

Valin, leucin i izoleucin su aminokiseline razgranatog lanca; nedostatak enzima uključenih u njihov metabolizam dovodi do nakupljanja organskih kiselina i posljedično teške metaboličke acidoze.

Postoje brojni poremećaji metabolizma amino kiselina razgranatog lanca (vidi tablicu), kao i mnogi drugi poremećaji metabolizma aminokiselina i organskih kiselina. Također vidjeti Postupak s bolesnikom u kojeg se sumnja na nasljednu metaboličku bolest.

Poremećaji metabolizma aminokiselina razgranatog lanca

Bolest (OMIM broj)

Neispravni protein ili enzim

Neispravan gen ili geni (kromosomske lokacije)

Opaske

* Aminokiseline razgranatog lanca su valin, leucin i izoleucin.

Gen je identificiran i molekularna osnova je razjašnjena.

OMIM = online mendelian inheritance in man (vidi OMIM database).

Bolest s mokraćom poput javorovog sirupa, ili ketoacidurija razgranatog lanca (248600)

Kompleks dehidrogenaza razgranatih α-ketokiselina (BCKD)

Biokemijski profil: Povišene koncentracije valina, leucina, izoleucina i aloizoleucina u plazmi

Kliničke značajke (molekularne varijacije ne koreliraju s kliničkom oblicima bolesti izuzev što veliki postotak tipa II mutacija rezultira tiamin ovisnim oblikom bolesti):

U klasičnom obliku, hipertonus, konvulzije, koma, smrt

U intermedijarnom obliku, intelektualne poteškoće, neurološki simptomi, u stresnim okolnostima potpuna klinička ekspresija bolesti

U periodičnom obliku, simptomi samo u stresnim okolnostima (primjerice vrućica, infekcija)

U tiamin ovisnom obliku klinička slika je slična kao u intermedijarnom obliku bolesti

Uslijed nedostatne aktivnosti E3 podjedinice klinički izražaj je sličan intermedijarnom obliku, ali praćen teškom laktacidozom, jer je E3 potreban za aktivnost piruvat dehidrogenaze i α-ketoglutarat dehidrogenaze

Akutno liječenje: Peritonejska dijaliza, hemodijaliza, ili oboje; agresivno sprječavanje katabolizma, uključujući ograničenje unosa proteina, visoke doze glukoze, inzulin i posebnu hiperalimentaciju; osobito treba paziti na razvoj edema mozga i akutne upale gušterače

Kronično liječenje: Ograničenje unosa aminokiselina razgranatog lanca, tiamin po potrebi

Plan hitnog liječenja za akutna stanja koja mogu izazvati metaboličku krizu

Transplantacija jetre

Tip IA

BCKD E1α podjedinica

BCKDHA (19q13)

Tip IB

BCKD E1β podjedinica

BCKDHB (6p22-P21)

Tip II

BCKD E2 podjedinica

DBT (1p31)

Tip III

BCKD E3 podjedinica

DLD (7q31-Q32)

Propionska acidemija (606054)

Propionil-CoA karboksilaza

Biokemijski profil: Povišena koncentracija glicina u plazmi, u urinu metilcitrat, 3-hidroskipropionat, propionilglicin i tiglilglicin

Kliničke značajke: Hipotonija, povraćanje, letargija, koma, ketoacidoza, hipoglikemija, hiperamonijemija, supresija koštane srži, usporen rast, intelektualne teškoće, tjelesna invalidnost

Liječenje: Tijekom akutne epizode visoke doze glukoze, agresivna nadoknada tekućine, ograničenje unosa proteina

Pri jako povišenoj koncentraciji amonijaka može biti potrebna hemodijaliza ili peritonejska dijaliza

Za dugoročnu kontrolu bolesti ograničen unos treonina, valina, izoleucina i metionina; nadomještanje karnitina; biotin u bolesnika s biotin ovisnim oblikom bolesti (vidjeti također u nastavku multipli manjak karboksilaza i nedostatak biotinidaze)

Povremeno antibiotsko liječenje s ciljem smanjenja bakterijskog stvaranja propionske kiseline u crijevima

Hitni plan za akutne bolesti koje mogu izazvati metaboličku krizu

Tip I

α-podjedinica

PCCA (13q32)

Tip II

β-podjedinica

PCCB (3q21-q22)

Multipli nedostatak karboksilaza (253270)

Holokarboksilaza sintetaza

HLCS (21q22.1)

Biokemijski profil: Isto kao i za propionsku acidemiju, ali uz povišen laktat i 3-metilkrotonat

Kliničke značajke: Osip, alopecija, epileptički napadaji, hipotonija, razvojno zaostajanje, ketoacidoza, T- i B-stanična imunodeficijencija, gubitak sluha

Liječenje: Biotin, karnitin

Nedostatak biotinidaze (253260)

Biotinidaza

BTD (3p25)

Klinička obilježja slična kao u multiplom nedostatku karboksilaza

Liječenje: Biotin, karnitin

Metilmalonska acidemija (defekt Mut; 251000)

Metilmalonil-CoA mutaza

Mut0 (nema aktivnosti enzima)

Mut- (rezidualna aktivnost enzima)

MUT (6p21)

Biokemijski profil: Povišena koncentracija glicina u plazmi; u urinu metilmalonat, 3-hidroskipropionat, metilcitrat i tiglilglicin

Kliničke značajke: Hipotonija, povraćanje, letargija, koma, ketoacidoza, hipoglikemija, hiperamonijemija, supresija koštane srži, usporen rast, intelektualne teškoće i tjelesni invaliditet

Liječenje: Tijekom akutne epizode visoke doze glukoze, agresivno nadomještanje tekućine i ograničenje unosa proteina

Brižljiv nadzor zbog mogućnosti razvoja moždanog udara, zatajenja bubrega i akutne upale gušterače

Za izrazitu hiperamonijemiju može biti potrebna hemodijaliza ili peritonejska dijaliza

U dugoročnoj kontroli bolesti ograničen unos treonina, valina, izoleucina i metionina; nadomještanje karnitina; vitamin B12 za pacijente s tipom Mut-

Povremeno antibiotsko liječenje sa svrhom smanjenja stvaranja propionske kiseline u bakterijama crijeva

Hitan plan liječenja za akutne bolesti koje mogu izazvati metaboličku krizu

Metilmalonska acidemija (cblA; 251100)

Mitohondrijska kobalamin translokaza

MMAA (4q31.1-q31.2)

Biokemijski profil: Slično metilmalonskoj acidemiji zbog nedostatka mutaze

Kliničke značajke: Slično metilmalonskoj acidemiji zbog nedostatka mutaze

Liječenje: Visoke doze hidroksokobalamina

Metilmalonska acidemija (cblB; 251110)

ATP: kob(1)alamin adenozil transferaza

MMMB (12q24)

Biokemijski profil: Slično metilmalonskoj acidemiji zbog nedostatka mutaze

Kliničke značajke: Slično metilmalonskoj acidemiji zbog nedostatka mutaze

Liječenje: visoke doze hidroksokobalamina

Metilmalonska acidemija-homocistinurija-megaloblastična anemija (cblC; 277400)

Metilmalonil-CoA mutaza i metilen tetrahidrofolat: homocistein metiltransferaza

genetski heterogena

Biokemijski profil: Slično metilmalonskoj acidemiji cblA i cblB, ali i homocistinemija, homocistinurija, nizak metionin, visok cistationin; normalan kobalamin u serumu

Kliničke značajke: Slično cblA i cblB, ali i megaloblastična anemija

Liječenje: Ograničenje unosa proteina, visoke doze hidroksokobalamina

Metilmalonska acidemija-homocistinurija-megaloblastična anemija (cblD; 277410)

Nije definirano

genetski heterogena

Slično metilmalonskoj acidemiji cblC

Metilmalonska acidemija-homocistinurija-megaloblastična anemija (cblF; 277380)

Poremećaj otpuštanja kobalamina iz lizosoma

genetski heterogena

Slično metilmalonskoj acidemiji cblC

Metilmalonska acidemija-homocistinurija-megaloblastična anemija (nedostatak intrinzičnog faktora; 261000)

Intrinzični faktor

GIF (11q13)

Slično metilmalonskoj acidemiji cblC

Metilmalonska acidemija-homocistinurija-megaloblastična anemija (Imerslund-Graesbeck sindrom; 261100)

Kubilin (receptor intrinzičnog faktora)

CUBN (10p12.1)

Slično metilmalonskoj acidemiji cblC

Metilmalonska acidemija-homocistinurija-megaloblastična anemija (nedostatak transkobalamina II; 275350)

Transkobalamin II

TC2 (22q11.2)

Slično metilmalonskoj acidemiji cblC

Nedostatak metilmalonil semialdehid dehidrogenaze s blagom metilmalonskom acidemijom (603178)

Metilmalonil semialdehid dehidrogenaza (vidi niže i poremećaje β- i γ-aminokiselina)

ALDH6A1 (14q24.1)

Biokemijski profil: Umjereno povišen metilmalonat u urinu

Kliničke značajke: Razvojno zaostajanje, epileptički napadaji

Učinkovitog liječenja nema

Metilmalonska acidemija-homocistinurija (cblH; 606169)

Nije definirano

genetski heterogena

Slično metilmalonskoj acidemiji cblA

Izovalerična acidemija (243500)

Izovaleril-CoA dehidrogenaza

IVD (15q14-Q15)

Biokemijski profil: Izovaleril glicin, 3-hidroksiizovalerat

Kliničke značajke: Karakterističan miris poput znojnih nogu, povraćanje, letargija, acidoza, intelektualne teškoće, supresija koštane srži, hipoglikemija; ketoacidoza, hiperamonijemija, neonatalna smrt

Liječenje: Ograničen unos leucina, nadomještanje glicina i karnitina

Nedostatak 3-metilkrotonil-CoA karboksilaze

3-metilkrotonil CoA karboksilaza

Biokemijski profil: Povišeni 3-hidroksiizovalerat, 3-metilkrotonilglicin i 3-hidroksiizovalerilkarnitin

Kliničke značajke: Epizodno povraćanje, acidoza, hipoglikemija, hipotonija, intelektualne teškoće, koma; ponekad intelektualne teškoće bez drugih simptoma

Liječenje: Ograničen unos leucina

(Vidi također gore multipli manjak karboksilaza i nedostatak biotinidaze)

Tip I (210200)

α-podjedinica

MCCC1 (3q25-P27)

Tip II (210210)

β-podjedinica

MCCC2 (5q12-P13)

3-metilglutakonična acidurija tip I (250950)

3-metilglutakonil-CoA hidrataza

AUH (9)

Biokemijski profil: Povišen 3-metilglutakonat i 3-hidroksiizolvalerat u urinu

Kliničke značajke: Acidoza, hipotonija, hepatomegalija, usporen razvoj govora

Liječenje: Karnitin; korist od ograničenja unosa leucina nije dokazana

3-metilglutakonična acidurija tip II (sindrom Barth; 302060)

Tafazzin

TAZ (Xq28)

Biokemijski profil: Povišen 3-metilglutakonat i 3-metilglutarat u urinu

Kliničke značajke: Miopatija, dilatacijska kardiomiopatija, abnormalnosti mitohondrija, neutropenija, razvojno zaostajanje

Liječenje: Pantotenska kiselina

3-metilglutakonična acidurija tipa III (Costeff optička atrofija, 258501)

Nije definirano

OPA3 (19q13)

Biokemijski profil: Povišen 3-metilglutakonat i 3-metilglutarat u urinu

Kliničke značajke: Atrofija vidnih živaca, ataksija, spastičnost, koreiformni pokreti

Učinkovitog liječenja nema

3-metilglutakonična acidurija tipa IV (250951)

Nije definirano

Nije definirano

Biokemijski profil: Povišen 3-metilglutakonat i 3-metilglutarat u urinu

Kliničke značajke: Varijabilni izražaj, zaostajanje u rastu i razvojno zaostajanje, hipotonija, konvulzije, optička atrofija, gluhoća, kardiomiopatija, acidoza

Učinkovitog liječenja nema

Nedostatak 3-hidroksi-3-metilglutaril-CoA liaze (246450)

3-hidroksi-3-metilglutaril-CoA liaza

HMGCL (1pter-P33)

Biokemijski profil: Povišen 3-hidroksi-3-metilglutarat, 3-metilglutakonat i 3-hidroksiizvalerat; povišene razine 3-metiglutarilkarnitina

Kliničke značajke: Sindrom sličan Reye-ovom, povraćanje, hipotonija, acidoza, hipoglikemija, letargija, hiperamonijemija bez ketoze

Liječenje: Ograničeni unos leucina, kontrola glikemija

Mevalonska acidurija (251170, 260920)

Mevalonat kinaza

MVK (12q24)

Biokemijski profil: Povišena kreatin kinaza, aminotransferaze, leukotrieni i mevalonska kiselina u urinu; snižen kolesterol

Kliničke značajke: U klasičnom obliku, niski rast, hipotonija, zaostajanje u razvoju, dismorfična obilježja, katarakta, povraćanje, proljev, hepatosplenomegalija, artralgija, limfadenopatija, atrofija velikog i malog mozga, anemija, trombocitopenija, rana smrt

U hiper IgD obliku, periodične vrućice, povraćanje, proljev, artralgija, bol u trbuhu, osip, splenomegalija, povišene serumske koncentracije IgD i IgA

Liječenje: Kortikosteroidi tijekom akutnih napadaja; ponekad korist od blokatora IL-1 i TNF-a, transplantacija matičnih hematopoetskih stanica

Manjak mitohondrijske acetoacetil-CoA tiolaze (607809)

Acetil-CoA tiolaza

ACAT1 (11q22.3-a23.1)

Biokemijski profil: Povišen 2-metil-3-hidroksibutirat i 2-metilacetoacetat u urinu, povišen tiglilglicin u plazmi

Kliničke značajke: Epizode ketoacidoze, povraćanje, proljev, koma, intelektualne teškoće

Liječenje: Niskoproteinska dijeta, ograničen unos izoleucina

Nedostatak izobutiril-CoA dehidrogenaze

Izobutiril-CoA dehidrogenaza

Nije definirano

Biokemijski profil: Povišen C-4 karnitin, niski slobodni karnitin

Kliničke značajke: Anemija, kardiomiopatija

Liječenje: Karnitin

Nedostatak 3-hidroksiizobutiril-CoA deacilaze (metakrilna acidurija; 250620)

3-hidroksiizobutiril-CoA deacilaza

Nije definirano

Biokemijski profil: Povišen S-(2-karboksipropil)-cistein i S-(2-karboksipropil) -cisteamin

Kliničke značajke: Usporen rast i razvojno zaostajanje, dismorfija, anomalije kralješaka, malformacije SŽS-a, smrt

Učinkovitog liječenja nema

3-hidroksiizobutirična acidurija (236795)

3-hidroksiizobutirat dehidrogenaza

HIBADH (kromosomska lokacija nije određena)

Biokemijski profil: Povišen 3-hidroksiizobutirat u urinu; u 50% bolesnika povišen laktat

Kliničke značajke: Dismorfija, malformacije SŽS-a, hipotonija, ketoacidoza

Liječenje: Niskoproteinska dijeta, karnitin

2-metilbutiril glicinurija (600301)

Acil-CoA dehidrogenaza kratkih razgranatih lanaca

ACADSB (10q25-Q26)

Biokemijski profil: Povišen 2-metilbutirilglicin u urinu

Kliničke značajke: Hipotonija, atrofija mišića, letargija, hipoglikemija, hipotermija

Učinkovitog liječenja nema

Etilmalonska encefalopatija (602473)

Mitohondrijski protein nepoznate funkcije

ETHE1 (19q13.32)

Biokemijski profil: Povišene etilmalonska i metilsukcinična kiselina u urinu, povišen laktat u serumu

Kliničke značajke: Retinopatija, akrocijanoza, proljev, petehije, razvojno zaostajanje, intelektualne teškoće, ekstrapiramidni simptomi, ataksija, napadaji, hiperintenziteti u bazalnim ganglijima

Učinkovitog liječenja nema

Malonska aciduria (248360)

Malonil-CoA dekarboksilaza

MLYCD (16q24)

Biokemijski profil: Povišen laktat, malonat, metilmalonat i malonilkarnitin

Kliničke značajke: Hipotonija, razvojno zaostajanje, hipoglikemija, acidoza

Liječenje: Nema učinkovitog liječenja; prehrana s ograničenim unosom masti, bogata ugljikohidratima

Neki pacijenti imaju korist od davanja karnitina

Hipervalinemija ili hiperizoleucin-hiperleucinemija (277100)

Mitohondrijska aminotransferaza razgranatih lanaca 2

BCAT2 (19q13)

Biokemijski profil: Povišen valin u urinu i serumu

Kliničke značajke: Zaostajanje u rastu

Liječenje: Ograničen unos valina

Bolest s mokraćom poput javorova sirupa

Ovo je skupina autosomno recesivnih bolesti uzrokovanih nedostatkom jedne ili više podjedinica dekarboksilaze uključene u drugom koraku katabolizma aminokiselina razgranatog lanca. Premda su prilično rijetke, incidencija im je značajna (možda 1/200 poroda) u Amiša i Menonita.

Klinička obilježja su miris tijela koji je sličan mirisu javorova sirupa (osobito jak u cerumenu) te jako izražena bolest u prvim danima života. Počinje povraćanjem i letargijom, a ako se ne liječi napreduje do konvulzija, kome i smrti. Bolesnici s blažim oblicima bolesti mogu imati simptome samo tijekom stresa (npr. infekcije, kirurškog zahvata).

Biokemijski se nalazi teška ketonemija i acidemija. Dijagnoza se postavlja na osnovi povišene koncentracije aminokiselina razgrananog lanca (osobito leucina) u plazmi. Također vidjeti Postupak s bolesnikom u kojeg se sumnja na nasljednu metaboličku bolest.

U akutnom pogoršanju može biti potrebno hitno liječenje peritonejskom ili hemodijalizom, uz intravensku hidraciju i prehranu (uključujući ograničenje unosa proteina i visoke doze glukoze). Bolesnike treba pomno nadzirati zbog mogućnosti razvoja moždanog edema i akutne upale gušterače.

Dugoročno zbrinjavanje uključuje ograničenje unosa aminokiselina razgranatog lanca; međutim, određen unos istih je potreban za normalne metaboličke funkcije. Tiamin je kofaktor u reakciji dekarboksilacije te neki bolesnici povoljno reagiraju na visoke doze tiamina (do 200 mg PO jednom na dan). Bolesnici trebaju imati plan zbrinjavanja u akutnim bolestima koje mogu izazvati metaboličku krizu. Presađivanje jetre dovodi do izlječenja.

Izovalerična acidemija

Treći korak u metabolizmu leucina je dehidrogenacija, pretvaranje izovaleril CoA u 3–metilkrotonil CoA. Nedostatak dehidrogenaze dovodi do izovalerične acidemije, također poznate pod nazivom “sindrom znojnih nogu”, jer nakupljena izovalerična kiselina ima miris koji podsjeća na znoj.

Akutni oblik se klinički očituje u prvih nekoliko dana života, u vidu slabog hranjenja, povraćanja i respiratornog distresa, do čega dolazi uslijed razvoja metaboličke acidoze s dubokim anionskim zjapom, hipoglikemije i hiperamonijemije. Često dolazi do supresije koštane srži. Kronični intermitentni oblik se može očitovati tek nakon nekoliko mjeseci ili godina.

Dijagnoza se postavlja otkrivanjem povišene koncentracije izovalerične kiseline i njezinih metabolita u krvi ili mokraći. (Također vidjeti Postupak s bolesnikom u kojeg se sumnja na nasljednu metaboličku bolest.)

Akutno liječenje se sastoji od intravenske hidracije, osiguravanja primjerenog kalorijskog unosa (uključujući visoke doze glukoze) i postupaka za poticanje izlučivanja izovalerične kiseline bubrezima. Ako ovi postupci nisu dovoljni, može biti potrebna eksangvinotransfuzija i peritonejska dijaliza. Dugoročno liječenje se osniva na ograničenju unosa leucina uz dodatak glicina i karnitina. Uz liječenje je prognoza izvrsna.

Propionska acidemija

Nedostatak propionil CoA karboksilaze, enzima odgovornog za pretvorbu propionske kiseline u metilmalonat, uzrokuje nakupljanje propionske kiseline.

Bolest se očituje u prvim danima ili tjednima života, problemima s hranjenjem, povraćanjem i respiratornim distresom uslijed metaboličke acidoze povećanog anionskog zjapa, hipoglikemije i hiperamonijemije. Može doći do konvulzija, a česta je supresija koštane srži. Fiziološki stres može izazvati ponavljane krize. Pacijenti koji prežive krizu mogu imati tubulopatiju, intelektualne poteškoće i neurološke komplikacije. Propionska acidemija također može biti dio multiplog nedostatka karboksilaza, biotina ili biotinidaze.

Na dijagnozu upućuju povišene koncentracije metabolita propionske kiseline, uključujući metilcitrat i tiglat te njihovih konjugata glicina u krvi i mokraći, a potvrđuje se mjerenjem aktivnosti propionil CoA karboksilaze u leukocitima ili kulturi fibroblasta. Također vidjeti Postupak s bolesnikom u kojeg se sumnja na nasljednu metaboličku bolest

Akutno liječenje propionske acidemije uključuje intravensku hidraciju (uključujući visoke doze glukoze), osiguravanje primjerenog kalorijskog unosa, ograničenje unosa proteina; karnitin također može biti koristan. Ako ovi postupci nisu učinkoviti, može biti potrebna eksangvinotransfuzija i peritonjska dijaliza. Dugročno se liječi ograničenjem unosa aminokiselina koje se ne mogu razgraditi i masnih kiselina neparnog lanca hranom, te trajnim nadomještanjem karnitina. Nekolicina bolesnika povoljno reagiraja na visoke doze biotina, jer je on kofaktor za propionil CoA i druge karboksilaze. Povremeno antibiotsko liječenje se može provesti sa svrhom smanjenja stvaranja propionske kiseline u crijevnim bakterijama. Bolesnici trebaju imati hitni plan liječenja akutnih bolesti koje mogu izazvati metaboličku krizu.

Metilmalonska acidemija

Ova bolest je uzrokovana nedostatkom metilmalonil CoA mutaze, koja pretvara metilmalonil CoA (produkt karboksilacije propionil CoA) u sukcinil CoA. Adenozilkobalamin, metabolit vitamina B12 je kofaktor ovog enzima, a njegov manjak također može uzrokovati metilmalonsku acidemiju (a također i homocistinuriju i megaloblastičnu anemiju). Uslijed ovog poremećaja se nakuplja metilmalonska kiselina. Vrijeme pojave simptoma, klinički znakovi i liječenje su slični onima kod propionske acidemije, osim što u nekih bolesnika povoljno može djelovati kobalamin, a ne biotin.