Uvod

Autor: Carol Tamminga, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Ćulum Marin, dr. med.

Shizofrenija i srodni psihotični poremećaji—kratkotrajni psihotični poremećaj, sumanuti poremećaj, shizoafektivni poremećaj i shizofreniformni poremećaj—su obilježeni psihotičnim simptomima, a često i negativnim simptomima i kognitivnom disfunkcijom.

U psihotične simptome spadaju sumanutosti, halucinacije, dezorganizirano mišljenje i govor te bizarno i neprimjereno ponašanje (uključujući katatoniju).

Negativni simptomi odnose se na smanjenje ili nedostatak uobičajenih emocija i ponašanja, kao što su zaravnjeni afekt i nedostatak motivacije.

Kognitivna disfunkcija kod ovih poremećaja utječe na pažnju, izvršne funkcije i pamćenje.

Dijagnoza se temelji na simptomima i tijeku bolesti; biološki biljezi bolesti još nisu identificirani, ali se za njima aktivno traga.