Pregled parafilija

Autor: George R. Brown, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Karlica Hana, dr. med.

Parafilije su recidivirajuća, intenzivna, spolno uzbuđujuća maštanja, potrebe ili ponašanja koja su uznemirujuća ili onesposobljavajuća te obuhvaćaju predmete, djecu ili druge odrasle koji na to ne pristaju ili patnju ili ponižavanje same osobe ili njezinog partnera sa mogućnošću izazivanja štetnih poslijedica.

Parafilije uključuju seksualno uzbuđenje na atipične predmete, situacije i / ili "mete" (primjerice, djecu, leševe, životinje). Iako, spolne aktivnosti koje se čine neobičnima drugoj osobi ili zdravstvenom radniku nisu parafilije samo stoga, jer nisu uobičajene. Ljudi mogu imati parafilične interese, ali koji ne zadovoljavaju kriterije za parafilijske poremećaje.

Nekonvencionalan seksualni uzorak uzbuđenja u parafilijama se može smatrati patološkim poremećajme tek kada oba kriterija zadovoljena od sljedećeg:

  • Oni su intenzivna i postojana.

  • Oni uzrokuju značajnu patnju ili oštećenje u socijalnom, profesionalnom i drugim važnim područjima funkcioniranja, ili uzrokuju značajan pad funkcije ili imaju potencijal da naude drugima (primjerice, djeci, odraslim osobama koje nisu pristale na radnju)

Osobe s parafilijom mogu imati oštećenu ili nepostojeću sposobnost za obostranu emocionalnu privrženost i seksualnu prisnost s partnerom ili takve osobe uopće nisu u stanju doživjeti navedene osjećaje. Drugi aspekti osobnog ili emocionalnog prilagođivanja mogu također biti oštećeni.

Način erotskog uzbuđivanja je obično već prilično dobro razvijen prije puberteta. Uključena su barem 3 zbivanja:

  • anksioznost ili rana emocionalna trauma ometa normalni psihoseksualni razvoj;

  • uobičajeni način uzbuđivanja se zamijeni drugim, ponekad putem ranog izlaganja jako nabijenim spolnim iskustvima koja pojačavaju nečije iskustvo spolnog zadovoljstva;

  • način spolnog uzbuđivanja često poprima simbolične i uvjetne elemente (npr. fetiš simbolizira predmet uzbuđenja, ali je možda izabran, jer je fetiš bio slučajno povezan sa spolnom radoznalošću, požudom i uzbuđenjem).

Sporno je da li svaki parafilični razvoj nastaje ovim psihodinamskim procesima, a kod nekih parafilija (npr. pedofolije) postoje određeni dokazi kako je funkcija mozga promijenjena.

U većini kultura, parafilije su daleko učestalije u muškaraca. Za tu nejednaku raspodjelu možda postoje biološki razlozi, no oni su loše definirani.

Deseci parafilija su opisani, ali većinom su rijetke. Najčešće su

Drugi su seksualni poremećaji mazohizam i seksualni poremećaj sadizam.

Neke parafilije (kao što je pedofilija) su ilegalne i mogu dovesti do zatvaranja, označavanje i registriranja osobe kao seksualnog prijestupnika za cijeli život. Neki od tih osoba imaju značajne poremećaje osobnosti (npr. antisocijalni ili narcisoidni), što otežava liječenje.

Ponekad postoji više od jednog poremećaja.