Poremećaji korijenova živaca

Autor: Michael Rubin, MDCM
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Marina Milošević, dr. med.

Poremećaji korijenova živaca segmentalnih radikularnih ispada (npr. bol ili parestezije u dermatomskoj distribuciji, slabost mišića inerviranih zahvaćenim korijenom). Dijagnoza može zahtijevati neuroradiološku obradu, elektrofiziološka ispitivanja i sistemsko ispitivanje podležećih poremećaja. Liječenje ovisi o uzroku, ali uključuje simptomatsku terapiju nesteroidnim protuupalnim (NSAR) i ostalim analgeticima i kortikosteroidima.

(Vidi također Pregled poremećaja perifernog živčanog sustava.)

Poremećaji korijena živaca (radikulopatije) su izazvani akutnim ili kroničnim pritiskom korijena živca u kralježničnoj moždini ili pored nje (vidi sliku Spinalni živac).

Etiologija

Najčešći uzrok je

Koštane promjene zbog RA ili osteoartritisa, naročito u vratnom i lumbalnom području, mogu također komprimirati izolirane živčane korijenove.

Rjeđe, karcinomatozni meningitis može izazvati nejednaku disfunkciju više korjenova. Rijetko, lezije zbog masa u spinalnom kanalu (npr. epiduralni apscesi i tumori, spinalni meningeomi, neurofibromi) mogu se manifestirati radikularnim simptomima umjesto uobičajenih simptoma poremećaja kralježnične moždine

Šećerna bolest može uzrokovati bolnu torakalnu ili radikulopatiju ekstremiteta uzrokovanu ishemijom korijena živca.

Infektivne bolesti, poput onih uzrokovanih mikobakterijama (npr, TBC), gljivice (npr, histoplazmoza), ili spirohete (npr, lajmska bolest, sifilis), ponekad zahvaćaju korijenove živaca. Infekcije Herpes zosterom, uglavnom uzrokuju bolnu radikulopatiju sa osjetnim ispadom po dermatomskoj distribuciji i karakterističan osip, ali mogu izazvati i motornu radikulopatiju sa segmentalnom slabosti i gubitkom refleksa. Citomegalovirusom uzrokovan poliradikulitis je komplikacija AIDS-a.

Simptomi i znakovi

Radikulopatije dovode do karakterističnih radikularnih sindroma boli i segmentalnih neuroloških ispada ovisno o razini kralježnične moždine u kojoj se nalazi zahvaćeni korijen (vidi tablicu Simptomi čestih radikulopatija po razini u kralježničnoj moždini). Mišići inervirani od strane zahvaćenog motornog korijena postanu slabi te atrofiraju; ali također mogu biti mlohavi sa fascikulacijama. Zahvaćanje osjetnih korijenova uzrokuje ispad osjeta u pripadajućem dermatomu. Pripadajući segmentalni duboki tetivni refleksi mogu biti ugašeni ili oslabljeni. Bol poput strujnog udara može se širiti duž zahvaćenog korijena živca.

Simptomi čestih radikulopatija po razini u kralježničnoj moždini

Razina

Simptomi

C4

Bol u donjem dijelu vrata i trapezoidnom mišiću sa parestezijama te zahvaćanjem donjeg dijela vrata i gornjeg ramenog obruča.

C5

Bol u vratu, ramenima i dorzalnoj strani podlaktice sa parestezijama i utrnutošću dorzale strane ruku.

Slabost deltoidnog mišića, bicepsa i rotatorne manžete

Slabljenje refleksa bicepsa

C6

Bol na rubu trapezoidnog mišića i vrha ramena, koja se često širi u palac ruke, sa parestezijama i osjetnim ispadima u istim područjima

Slabost bicepsa;

Oslabljeni refleksi bicepsa i brahioradijalisa

C7

Bol, parestezije i utrnutost u lopatici i aksili koja se širi u srednji prst ruke

Slabost tricepsa

Oslabljen refleks tricepsa

T (bilo koji)

Pojasaste dizestezije oko prsnog koša (npr. T4 bradavica, T10 pupak)

L3

Bol, utrnutost i parestezije u anteromedijalnom dijelu bedra i koljena sa slabosti kvadricepsa te odsutnim patelarnim refleksom

L4

Bol, utrnutost i parestezije u medijalnom dijelu potkoljenice i gležnja.

Slabost kvadricepsa, dorzifleksije gležnja te odsutan patelarni refleks

L5

Bol u stražnjici, posterolateralnom dijelu bedra, potkoljenice i stopala

Pad stopala sa slabosti anteriornih i posteriornih tibijalnih i peronealnih mišića

Gubitak osjeta u anterolateralnom dijelu stopala i dorzumu stopala

S1

Bol duž stražnje strane nogu i stražnjice

Slabost medijalnog gastroknemijusa sa oslabljenom plantarnom fleksijom u gležnju

Gubitak Ahilovog refleksa

Gubitak osjeta lateralnog dijela potkoljenice i stopala

Bol mogu provocirati pokreti koji prenose pritisak na korijen živca kroz subarahnoidalni prostor (npr. pomicanje kralježnice, kašljanje, šmrcanje, Valsalvin manevar).

Lezije caudae equine, koje zahvaćaju više lumbalnih i sakralnih korjenova, uzrokuju radikularne simptome u obje noge, a mogu oštetiti i funkciju sfinktera te seksualnu funkciju.

Znakovi koji upućuju na kompresiju u kralježničnoj moždini uključuju sljedeće:

 • Osjetni nivo (nagla promjena u osjetu ispod horizontalne linije na kralježnici)

 • Mlohava parapareza ili kvadripareza

 • Poremećaji refleksa ispod mjesta pritiska

 • Rana hiporefleksija koju slijedi hiperrefleksija

 • Poremećaj sfinktera

Dijagnoza

 • Neuroradiološka obrada

 • Elektrodijagnostički testovi (povremeno)

Radikularni simptomi zahtijevaju MR ili CT zahvaćenog područja nalaz Mijelografija je potrebna samo ukoliko je MRI kontraindicirana (npr zbog ugrađenog elektrostimulatora ili prisutnosti drugih metala) i CT je neuvjerljiv. Područje koje se snima ovisi o simptomima i znakovima; ako je razina nejasna, elektrodijagnostička testiranja bi se trebala učiniti da bi se lokalizirao zahvaćeni korijen, ali time se ne može utvrditi uzrok.

Ako neuroradiološka obrada ne utvrdi anatomsku abnormalnosti, učini se analiza cerebrospinalnog likvora da bi se utvrdilo postojanje infektivnog ili upalnog uzroka i analiza glukoze natašte radi dijagnoze šećerne bolesti.

Liječenje

 • Liječenje uzroka i boli

Specifične uzroke porećećaja korijenova živaca treba liječiti.

Akutna bol zahtijeva analgetike npr. acetaminofen, NSAR, pokekad opioide. NSAR su posebno korisni za poremećaje koji uključuju upalu. Miorelaksansi, sedativi i lokalna terapija mogu rijetko izazvati dodatnu korist. Ako se simptomi nisu povukli primjenom neopioidnih analgetika, mogu se primijeniti sistemski kortikosteroidi ili kao epiduralna injekcija; no analgetski učinak je skroman i kratkotrajan. Metilprednizolon se može dati, 24 mg dnevno kao početna doza koja se potom snižava kroz 6 dana za 4 mg dnevno.

Zbrinjavanje kronične boli može biti teško; acetaminofen i NSAR su često samo djelomično učinkoviti i kronična primjena NSAR ima značajne rizike. Opioidi imaju visok rizik od ovisnosti. Triciklički antidepresivi i antiepileptici mogu biti učinkoviti kao i fizikalna terapija i konzultacije sa psihologom. Za neke pacijente, alternativni medicinski tretmani (npr, transdermalna elektrostimulacija živca, manipulacija kralježnicom, akupunktura, ljekovito bilje) se mogu isprobati ako su sve ostale mogućnosti neefikasne.

Ključne točke

 • Posumnjajte na poremećaj korijena živca kod pacijenata koji imaju segmentalni ispad poput osjetnih poremećaja u dermatomskoj distribuciji (npr. bol, parestezije) i/ili motoričke ispade (npr. slabost, atrofija, fascikulacije, hiporefleksija) u razini korijena živca.

 • Ako pacijenti imaju osjetni nivo, obostranu mlohavu slabost, i/ili poremećaj sfinktera, posumnjajte na pritisak kralježnične moždine.

 • Ako klinički rezultati sugeriraju radikulopatiju, učiniti MRI ili CT.

 • Koristite analgetike i ponekad kortikosteroidie kod akutne boli, a potrebno je uzeti u obzir i druge lijekove i druge tretmane, kao i analgetike kod kronične boli.