Respiracijska acidoza

Autor: James L. Lewis, III, MD
Urednik sekcije: doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.
Prijevod: prof. dr. sc. Blaženka Miškić, dr. med., Lorena Vuleta, dr. med.Domagoj Vučić, dr. med.

Respiratorna acidoza je primarno povećanje parcijalnog tlaka ugljičnog dioksida (Pco2) s ili bez kompenzacijskog porasta bikarbonata (HCO3); pH je obično nizak, ali može biti blizu normalnog. Uzrok je smanjenje brzine disanja i / ili volumena (hipoventilacija), obično zbog stanja CNS-a, pluća ili jatrogenih stanja. Respiratorna acidoza može biti akutna ili kronična; kronični oblik je asimptomatski, ali akutni ili pogoršavanje stanja izaziva glavobolju, zbunjenost i pospanost. Javljaju se tremor, mioklonički grčevi i asteriksija. Dijagnoza je klinička, a potvrđuju je nalazi ABS-a i elektrolita. Liječi se uzrok; često su potrebni kisik (O2) i mehanička ventilacija

(Vidi također Acido-bazna regulacija i Acido-bazni poremećaji.)

Respiratornoj acidozi je svojstveno nakupljanje CO2 (hiperkapnija) zbog smanjene učestalosti i/ili dubine disanja (hipoventilacija). Uzroci hipoventilacije (objašnjeno pod respiratorno zatajenje) uključuju

 • Uvjeti koji narušavaju nagon disanja u SŽS

 • Uvjeti koji narušavaju neuromuskularni prijenos i druge uvjete koji uzrokuju mišićnu slabost

 • Opstruktivni, restriktivni i parenhimski plućni poremećaji

Hipoksija tipično prati hipoventilaciju.

Respiratorna acidoza može biti

 • Akutna

 • Kronična

Razlika se temelji na stupnju metaboličke kompenzacije; ugljični dioksid se u početku neučinkovito puferira, ali tijekom 3 do 5 dana bubrezi značajno povećavaju resorpciju bikarbonata.

Simptomi i znakovi

Simptomi i znakovi ovise o brzini i stupnju porasta Pco2 . CO2 brzo difundira kroz barijeru krv-mozak. Simptomi i znakovi su rezultat visoke CO2 koncentracije i niske pH u središnjem živčanom sustavu i popratne hipoksemije.

Akutna respiratorna acidoza (ili akutno pogoršanje) uzrokuje glavobolju, smetenost, tjeskobu, pospanost i stupor (CO2 narkoza). Polagani razvoj stabilne respiratorne acidoze se obično dosta dobro podnosi (npr. u KOPB), no bolesnici mogu imati ispade memorije, smetnje spavanja s dnevnim drijemanjem i promjenama ličnosti. Javljaju se poremećaji hoda i držanja, tremor, slabljenje dubokih refleksa, miokloni grčevi, grubi tremor šaka poput onoga uz portalnu encefalopatiju (“lepršajući” tremor = asteriksija) te edem papile vidnog živca.

Dijagnoza

 • ABS i serumskih elektrolita

 • Dijagnoza se obično postavlja klinički;

([XRef]) Prepoznavanje respiratorne acidoze i odgovarajuća kompenzacija bubrega ( vidi: Dijagnoza) zahtijeva određivanje ABS-a i mjerenje serumskih elektrolita. Uzroci su većinom očiti iz anamneze i kliničkog pregleda. Izračun alveolarno-arterijskog gradijenta (Aa) O 2 (nadahnuti P ♦ o ♦ 2 - [arterijski P ♦ o ♦ 2+ 5⁄ 4 arterijski P ♦ co ♦ 2]) Izračun alveolarno-arterijskog gradijenta (A-a) O2 (udahnuti Po2 − [arterijski Po2+54 arterijski Pco2]) može pomoći u razlikovanju plućne od ekstrapulmonalna bolesti; normalan gradijent u osnovi isključuje plućne poremećaje.

Liječenje

 • Adekvatna ventilacija

 • Natrij bikarbonat (NaHCO3) je gotovo uvijek kontraindiciran

Liječenje je osiguravanje odgovarajuće ventilacije ili endotrahealnom intubacijom ili neinvazivnom ventilacijom s pozitivnim tlakom (za posebne indikacije i postupke, vidi: Pregled respiratorne insuficijencije). P ♦ co ♦ 2Adekvatna ventilacija je sve što je potrebno za ispravljanje respiratorne acidoze, iako se kronična hiperkapnija obično mora polako korigirati (npr., Nekoliko sati ili više), jer prebrzo spuštanje Pco2 može prouzrokovati posthiperkapničnu "prekomjernu" alkalozu kada temeljna kompenzacijska hiperbikarbonatemija postaje neskrivena; nagli porast pH CNS-a koji rezultira može dovesti do napadaja i smrti. Treba nadoknaditi i sve manjkove K+ i Cl–.

Natrij bikarbonat je gotovo uvijek kontraindiciran zbog moguće paradoksalne acidoze unutar SŽS. Izuzetak bi mogao biti teški bronhospazam, gdje HCO3– popravlja osjetljivost glatkih mišića bronha na β–agoniste.

Ključne točke

 • Respiratornoj acidozi je svojstveno nakupljanje CO2 (hiperkapnija) zbog smanjene učestalosti i/ili dubine disanja (hipoventilacija).

 • Najčešći uzroci su umanjena funkcija disanja (npr, zbog toksina, bolest SŽS), te opstrukcijom protoka zraka (primjerice, zbog astme, KOPB, apneja za vrijeme spavanja, edem dišnih putova).

 • Potrebno je prepoznati kroničnu hipoventilaciju prisutnošću metaboličke kompenzacije (povišeni HCO3) i kliničkim znakovima tolerancije (manja pospanost i zbunjenost nego što bi se očekivalo za stupanj hiperkarbije).

 • Liječiti uzrok i osigurati odgovarajuću ventilaciju, koristeći po potrebi trahealnu intubaciju ili neinvazivnu ventilaciju s pozitivnim tlakom.