Rak Screening

Autor: Robert Peter Gale, MD, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Aron Grubešić, dr. med.

Rak ponekad može biti otkriven u asimptomatskih pacijenata putem redovnih sistematskih pregleda i screening testova. (Vidjeti isto Pregled raka.)

Sistematski pregledi za rak štitnjače, usne šupljine, kože, limfnih čvorova, testisa, prostate i jajnika također trebaju biti dio rutinske medicinske skrbi.

Screening testovi su testovi koji se trebaju učiniti asimptomatskim pacijentima koji imaju rizik za nastanak raka. Razlog je to što rana dijagnoza može smanjiti smrtnost od raka otkrivanjem raka u ranoj i izlječivoj fazi. Rano otkrivanje može značiti manje radikalnu terapiju i smanjiti troškove. Nezgodna strana su im lažno pozitivni nalazi koji navode na potvrdne zahvate (npr. endoskopija, biopsija) i uzrokuju tjeskobu, znatan morbiditet i troškove, kao i lažno negativni nalazi koji stvaraju neutemeljen osjećaj sigurnosti, tako da bolesnici zanemare kasnije simptome.

Probir za rak bi trebao biti učinjen u sljedećim okolnostima:

  • Kada se mogu identificirati skupine visokog rizika (primjerice, ljudi koji imaju obiteljsku povijest raka dojke ili karcinoma prostate)

  • Kada bolest ima asimptomatsko razdoblje tijekom kojeg bi liječenje promijenilo ishod (rak dojke, rak debelog crijeva)

  • Kada je morbiditet poremećaja značajan ako detekcija kasni

  • Kada je test za probir dostupan, osjetljiv, specifičan i jeftin.

Preporučeni planovi pregledavanja neprestano se razvijaju na temelju tekućih studija (vidi tablicu Procedure screeninga u asimptomatskih ljudi umjerenog rizika po preporuci Američkog društva protiv raka). Sadašnja razmatranja u vezi sa screeningom uključuju razvojno shvaćanje da neki nalazi (osobito u tkivima prostate i dojke) koji se doimaju kancerogeno, ne moraju zapravo napredovati do raka unutar preostalog životnog vijeka osobe. Na primjer, rutinsko ispitivanje razine prostata specifičnog antigena (PSA) u krvi muškaraca i rutinsko pregledavanje mamograma kod žena može rezultirati nalazom biopsije koje patolog prepoznaje kao rak, ali koji se klinički neće manifestirati kao rak ili će se manifestirati kao rak, a da to ne utječe negativno na preživljenje. U takvim slučajevima, ljudi mogu primati tretmane za rak (npr. operacija, kemoterapija, zračenje) od koje nemaju koristi.

Ključno pitanje u skriningu je koliko ljudi treba provjeravati kako bi se spriječila smrt od jednog raka i koliko ljudi će dobiti nepotrebne intervencije. Zbog tih složenosti, postoje značajne kontroverze oko toga tko bi trebao biti podvrgnut probiru i u kojoj dobi za koje rakove. Predstavljamo preporuke Američkog društva za rak; preporuke drugih profesionalnih organizacija i znanstvenih tijela (npr. radna skupina za preventivne usluge SAD-a [USPSTF]) mogu se razlikovati.

Probirne pretrage kod asimptomatskih osoba s osrednjim rizikom koje preporučuje Američko društvo za rak*

Vrsta raka

Postupak:

Učestalost

* Pacijenti s visokim rizikom od određenih vrsta raka možda će morati biti pregledani prema drugačijem rasporedu.

* Pregled za rak štitnjače, usne šupljine, kože, limfnih čvorova, testisa i jajnika treba biti učinjen tijekom rutinske medicinske njege.

Modified from the 2017 American Cancer Society Guidelines for the Early Detection of Cancer.

Grudi

Mamografija

Žene u dobi od 40 do 44 godine: Mogućnost početka godišnjeg pregleda

Žene u dobi 45–54: Godišnje

Žene ≥ 55: Svake 2 godine; probir se nastavlja sve dok je žena dobrog zdravlja i očekuje se da će živjeti još najmanje 10 godina

Rak cerviksa

Papanicolau (PAPA test), povremeno sa testom za humani papiloma virus (HPV).

Papa test svake 3 god dobi od 21 i 29 između

PAPA test plus HPV testiranje svakih 5 god u dobi između 30 i 65 godina ili Papa test svake 3 god

Nakon 65 godina, bez ispitivanja ako je prethodno testiranje već učinjeno, a rezultati su bili normalni

Rak prostate

Prostata-specifični antigen u serumu

Budući da je korist od probira nejasna, pacijent i liječnik bi trebali raspraviti o rizicima i mogućim prednostima probira za rak prostate.

Kolorektalni karcinom

Uzorak stolice: okultno krvarenje u stolici, fekalni imunokemijski test ili stolica na DNK

ili

Jednom godišnje, s početkom u 50.godini

fleksibilna sigmoidoskopija

ili

Svakih 5 god, s početkom 50. godini

Kolonoskopija

ili

Svakih 10 god, s početkom u 50. godini

CT kolonografije

Svakih 5 god, s početkom u 50. godini