Napredna smjernica

Autor: Charles Sabatino, JD
Urednik poglavlja: prof. prim. dr. sc. Dubravko Habek, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Krešimir Živković, dr. med.

Napredne smjernice su pravni dokumenti koji proširuju kontrolu osobe nad odlukama u zdravstvu u slučaju da ta osoba postane nesposobna. Nazivaju ih unaprijed smjernicama jer priopćavaju preferencije prije nego što se dogodi onesposobljavanje. Ovi dokumenti obično se odnose na odluke u vezi sa završetkom životne skrbi. Preporučljiva je obuka je budući da se s pacijentima komunicira suosjećajno i efektno o odlukama vezanim za kraj života s posebnom vještinom.

Postoje dvije glavne vrste naprednih smjernica:

  • Životna volja: izražava sklonosti skrbi na kraju života

  • Trajna punomoć za zdravstvenu zaštitu: imenuje nadomjesnika za donošenje odluka

Svaka država u SAD-u prepoznaje te dokumente i potiče njihovu upotrebu kao jednostavan pravni alat kojim ljudi mogu izraziti svoje želje i time ih poštovati. Međutim, formalne direktive unaprijed nisu jedino sredstvo za izražavanje takvih želja. I opće pravo i ustavna načela upućuju na to da se treba poštovati svaki autentičan i jasan izraz pacijentovih želja ako je unutar opće prihvaćenih medicinskih standarda.

Smjernice unaprijed ne mogu se dovršiti nakon što pacijent postane previše nesposoban da razumije prirodu i učinak unaprijed određene direktive ili da priopći svoje želje; a, u većini država, direktiva neće stupiti na snagu dok se ne utvrdi nesposobnost donošenja odluka o zdravlju. Ako nije pripremljena nijedna direktiva unaprijed, ovlašteni surogat priznat državnim zakonom ili imenovan od strane suda je potreban za donošenje zdravstvenih odluka.

Živuća volja

Životna volja je ograničeni dokument koji izražava sklonosti osobe prema zdravstvenoj zaštiti na kraju života (koja se naziva „živom“ voljom, jer je na snazi dok je osoba još uvijek živa). U mnogim se državama dokument formalno naziva medicinska direktiva liječnicima ili deklaracija. Državni zakoni se uvelike razlikuju u pogledu opsega i primjenjivosti živih volja.

Životna volja omogućuje ljudima da izraze sklonosti količini i prirodi zdravstvene zaštite, od nikakvih intervencija do maksimalnog liječenja. Detaljne postavke liječenja mogu biti od koristi jer pružaju konkretnije smjernice liječnicima. Međutim, životne volje ispunjene mnogo prije nego što osoba doživi poremećaj ograničavanja života obično nisu bili od velike pomoći jer, između ostalih razloga, mnogi ljudi mijenjaju svoje sklonosti kako se mijenjaju i njihove okolnosti. Životna volja ne može natjerati liječnike da pružaju zdravstvenu zaštitu koja je medicinski ili etički neopravdana.

Da bi bila pravno valjana, živa volja mora biti u skladu s državnim zakonom. Neke države zahtijevaju da se živa volja piše na prilično standardiziran način. Ostale su fleksibilnije te dozvoljavaju bilo koji jezik sve dok se dokument pravilno potpiše i svjedoči. U većini država liječnik koji sudjeluje u skrbi o pacijentu ne može biti svjedok. Dokument koji nije u skladu sa zakonskim propisima o zakonskoj volji za život, i dalje može poslužiti kao pouzdan dokaz pacijentovih želja ako se čini autentičnim izrazom pacijentovih želja.

Žive volje stupaju na snagu kad ljudi više ne mogu donositi vlastite odluke o zdravstvenoj skrbi ili se utvrdi zdravstveno stanje određeno u direktivi - obično se dijagnosticira terminalno stanje, trajno vegetativno stanje ili krajnji stadij kroničnog stanja. Često državni zakon predviđa postupak potvrđivanja i dokumentiranja gubitka sposobnosti odlučivanja i zdravstvenog stanja.

Trajna punomoć za zdravstvenu skrb

U ovom dokumentu jedna osoba (glavna) imenuje drugu osobu (zastupnika, punomoćnika ili predstavnika zdravstvene zaštite) za donošenje odluka o zdravstvenoj skrbi i samo zdravstvenoj skrbi. U većini država ti dokumenti postaju pravno učinkoviti kad glavna osoba izgubi kliničku sposobnost donošenja odluka u zdravstvu. Neke države prepoznaju odmah učinkovite trajne punomoći za zdravstvenu zaštitu, što u teoriji znači da zastupnik može donijeti odluke o zdravstvenoj skrbi odmah; ali kao praktična stvar, glavna osoba može usmjeriti i nadjačati sve što zastupnik radi sve dok glavna osoba zadrži sposobnost donošenja odluka u zdravstvu. Dakle, razlika je zanemariva. Kao i živa volja, trajna punomoć za zdravstvenu zaštitu u različitim se državama može odnositi na različite načine.

Ljudi koji imaju i volju i trajnu punomoć za zdravstvenu zaštitu trebali bi odrediti kojih se treba pridržavati ako se čini da su dokumenti u sukobu. Bolja opcija je kombiniranje dva dokumenta u punomoći. Najjača vrlina punomoći za zdravstvenu zaštitu je što omogućuje imenovanom donositelju odluke da odgovori na postojeće okolnosti i mogućnosti, a ne samo da daje upute o hipotetičkim medicinskim okolnostima u budućnosti, poput onih koje nisu bile obrađene u živoj volji Agent općenito ima ista ovlaštenja s kojima bi ravnatelj imao ako nije onesposobljen znati medicinske činjenice i prognoze, razgovarati o medicinskim alternativama i donositi odluke o bilo kojoj ozljedi ili bolesti. U većini država liječnik koji pruža skrb za pacijenta ne može služiti kao zastupnik za pitanja zdravstvene skrbi. Trajna punomoć za zdravstvenu skrb može uključivati odredbe životne volje ili bilo koje druge posebne upute, ali po mogućnosti, to treba činiti samo kao smjernice za zastupnika, a ne kao obvezujuća uputstva.

Trajna punomoć za zdravstvenu skrb obično imenuje zamjenika ili nasljednika u slučaju da prvo imenovana osoba ne može ili ne želi biti zastupnik. Dvoje ili više ljudi mogu biti imenovani da zajedno služe (sjedinjeno) ili sami (pojedinačno), premda oslanjanje na više istodobnih zastupnika može biti problematično. Zajednička vlast zahtijeva da se svi agenti dogovore i djeluju zajedno. U ovom sporazumijevanju svako neslaganje može dovesti do zastoja dok se ne razriješi od strane zastupnika ili sudova. [BPojedinačno održavanje ovlasti može biti funkcionalnije jer omogućava bilo kojem imenovanom zastupniku da djeluje sam. Međutim, zastupnici u ovom sporazumu mogu se također ne slagati i, ako je to nepomirljivo, možda se sudovi moraju uključiti.

Korištenje trajne punomoći za zdravstvenu skrb vrijedno je za odrasle osobe svih dobnih skupina. Naročito je to kritično za nevjenčane parove, istospolne partnere, prijatelje ili druge pojedince koji se smatraju pravno nepovezanim i koji jedni drugima žele dodijeliti zakonske ovlasti za donošenje zdravstvenih odluka i osiguravanje prava posjećivanja i pristupa medicinskim podacima.

Ideally, physicians should obtain a copy of a patient’s living will and durable power of attorney for health care, periodically review the contents with the patient while the patient is still capable, and make it part of the medical record. Kopiju trajne punomoći za zdravstvenu skrb treba dati pacijentovom imenovanom zastupniku te još jedan primjerak staviti skupa s važnim papirima. Punomoćnik pacijenta treba čuvati kopiju svih dokumenata. Sve veći broj država nudi neobavezne elektroničke registre za snimanje unaprijed određenih smjernica.