Periferna neuropatija

Autor: Michael Rubin, MDCM
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Marina Milošević, dr. med.

Periferna neuropatija je poremećaj jednog ili više perifernih živaca (dio živca koji je smješten distalno od korijena i pleksusa). Uključuje brojne sindrome koji su karakterizirani različitim stupnjem osjetnih poremećaja, boli, slabosti mišića i atrofije, odsutnih dubokih tetivnih refleksa i vazomotornih simptoma, samostalno ili u kombinaciji. Početna klasifikacija počiva na anamnezi i fizikalnom pregledu. Elektromiografija i testovi provodljivosti živaca (elektrodijagnostička testiranja) pomažu prilikom lokalizacije lezije te u svrhu utvrđivanja da lije patofiziologija primarno aksonalna (često metabolička) ili demijelinizacijska (često autoimuna). Liječenje je usmjereno na uzrok.

Periferna neuropatija može utjecati na