Psihološki čimbenici koji utječu na druga medicinska stanja

Autor: Joel E. Dimsdale, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Rogulj Maja, dr. med.

Psihološki čimbenici koji utječu na druga medicinskih stanja dijagnosticiraju se ukoliko psihološki ili ponašajni čimbenici negativno utječu na tijek i ishod postojećeg zdravstvenog stanje.

(Vidi također Pregled somatizacije.)

Pacijenti imaju jedan ili više klinički značajan psihološki ili ponašajni čimbenik koji negativno utječe na postojeći medicinski poremećaj (npr, šećerna bolest, bolesti srca) ili simptom (npr bol). Ovi čimbenici mogu povećati rizik patnje, smrti ili invalidnosti, pogoršati osnovno zdravstveno stanje, rezultirati hospitalizacijom ili pregledima u hitnoj pomoći. Neadekvatan psihološki ili ponašajni odgovor na zdravstveno stanje koji ne utječe na medicinski ishod smatra se poremećajem prilagodbe.

Psihološki ili ponašajni čimbenici koji negativno utječu na medicinski poremećaj uključuju

  • Poricanje značaja i ozbiljnosti simptoma

  • Slabo pridržavanje preporučenih pretraga i liječenja

Pacijenti navode neuspjeh liječenja ili pogoršanje zdravstvenog stanja povezanih sa stresom (npr., Takotsubo kardiomiopatija).

Edukacija uz psihoterapijske intervencije koriste u liječenju.