Ostali psihotični poremećaji shizofrenog spektra

Autor: Carol Tamminga, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Ćulum Marin, dr. med.

Neke značajne epizode psihotičnih simptoma ne ispunjavaju kriterije za druge dijagnoze u shizofrenom spektru.

Psihoza se odnosi na simptome kao što su sumanutosti, halucinacije, dezorganizirano mišljenje i govor te bizarno i neprikladno ponašanje (uključujući katatoniju) koji ukazuju kako pacijent ne testira realitet.

Drugi psihotični poremećaji svrstani su u

  • Druga stanja iz shizofrenog spektra i drugi psihotični poremećaji

  • Nespecifične psihoze iz shizofrenog spektra i druge nespecifične psihoze

Ove kategorije se odnose na simptome koji su tipični za shizofreni spektra ili drugi psihički poremećaj (primjerice sumanutosti, halucinacije, neorganiziran tok misli i govor, katatonično ponašanje), koji uzrokuju značajnu društvenu i profesionalnu disfunkciju, ali ne zadovoljavaju kriterije za neki specifični poremećaj. Ove dijagnoze se ponekad primjenjuju u ranom stadiju shizofrenog spektra, prije nego što se u potpunosti manifestira.

Kategorija neodređeni psihotični poremećaj više se ne koristi.

Ova klasifikacija se koristi ako liječnik odluči kako simptomatika ne zadovoljava kriterije za određeni poremećaj. Na primjer, pacijent može imati trajne slušne halucinacije, bez drugih simptoma, stoga ne ispunjava kriteriji za shizofreniju, koji zahtijeva 2 psihotične manifestacije.

Nespecifična kategorija se koristi kada nema dovoljno podataka da bi se uspostavila definitivna dijagnoza (npr, u hitnoći).

U slučaju potrebe može se posegnuti za upućivanjem psihijatru i antipsihotičnom terapijom.

(Vidi također Uvod u shizofreniju i povezani poremećaji.)