Burkittov limfom

Autor: Thomas E. Witzig, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Goran Rinčić, dr. med.

Burkittov limfom je agresivni B-stanični limfom koji se javlja kod djece i odraslih. Postoje endemski oblici (afrički), sporadični (ne–afrički) i oni vezani uz imunodeficijencije.

(Vidi takođerPregled limfoma.)

Klasični Burkittov limfom je endemski u središnjoj Africi, a u SAD na njega otpada 30% dječjih limfoma. Afrički endemski oblik često se javlja s otokom čeljusti ili kostiju lica.

U sporadičnom (ne-afričkom) Burkittovom limfomu dominira bolest u trbuhu koja često nastaje u regiji ileocekalne valvule ili u području mezenterija. Tumor može uzrokovati opstrukciju crijeva. Mogu biti zahvaćena i ekstranodalna sijela kao što su mozak ili drugi solidni organi. Kod odraslih, bolest može biti masivna i generalizirana, često s masivnim zahvaćanjem jetre, slezene i koštane srži. Već u vrijeme postavljanja dijagnoze ili kasnije, u relapsu, dolazi do infiltracije CNS–a.

Burkittov limfom je najbrže rastuća novotvorina kod ljudi, a histopatologija pokazuje visoku stopu mitoza, monoklonsko bujanje B limfocita i sliku “zvjezdanog neba” što su nakupine benignih makrofaga koji su progutali maligne apoptotičke limfocite. Kod FDG-PET skeniranja, tumori su vrlo metabolički. Nalazi se tipična genetska translokacija, koja zahvaća C-myc gen na kromosomu 8 i gen za teški lanac imunoglobulina na kromosomu 14. U endemičnom obliku, bolest je usko povezana s infekcijom Epstein-Barr virusom; međutim nejasno je ima li Ebstein-Barr virus ulogu u etiologiji bolesti. Burkittov limfom često se javlja kod bolesnika s AIDS-om i mogao bi predstavljati jednu od bolesti koje definiraju AIDS.

Dijagnoza

  • Biopsija limfnog čvora ili koštane srži

  • Rijetko, laparoskopija

Dijagnoza se temelji na biopsiji limfnog čvora ili drugog sumnjivog tkiva, poput koštane srži. Rijetko, laparotomija se može koristiti i za dijagnozu i liječenje. Određivanje stadija uključuje FDG-PET / CT snimanje; ako nije dostupan, može se umjesto toga napraviti CT prsnog koša, trbuha i zdjelice. Bolesnici također trebaju imati biopsiju koštane srži, citologiju cerebrospinalnog likvora te laboratorijske nalaze koji uključuju LDH. Određivanje stadija se mora brzo učiniti zbog brzog rasta tumora.

Liječenje

  • Intenzivna kemoterapija

Liječenje se mora brzo započeti zbog izrazito brzog rasta tumora. Intenzivan alternirajući protokol, poznat pod akronimom CODOX–M/IVAC (ciklofosfamid, vinkristin, doksorubicin, metotreksat, ifosfamid, etopozid, citarabin) uz rituksimab postiže izlječenje u >80% djece i odraslih >60 godina. Za bolesnike >60 godina, koriste se protokoli koji uključuju rituksimab plus etopozid, prednizon, vinkristin (Oncovin) i doksorubicin (dose-adjusted R-EPOCH) kojima se također postiže dobar uspjeh. Kod bolesnika bez metastaza u CNS-u, neophodna je profilaksa CNS-a.

Prilikom liječenja se često razvija sindrom lize tumora te bolesnici moraju primati IV hidraciju, alopurinol često s rasburikazom, alkalinizaciju te se moraju oprezno kontrolirati elektroliti (osobito kalij, fosfor i kalcij). Kod nekih bolesnika je potrebna dijaliza zbog hiperkalemije.

Ako se bolesnik prezentira s tumorskom opstrukcijom crijeva, iako je tumor u potpunosti reseciran inicijalnom dijagnostičko-terapijskom laparatomijom, i dalje je indicirana agresivna terapija iako može biti potreban manji broj ciklusa. Bolesnici bi na kraju liječenja trebali imati potpuni metabolički odgovor određen PET-om ili potpuni odgovor određen CT-om i koštane srži. 20% pacijenata kod kojih se ne postigne remisija bolesti u tijeku indukcijskog liječenja ili oni koji dožive relaps (tipično u prvih 12 mjeseci) imaju lošu prognozu. Kod njih bi trebalo razmotriti spasonosnu terapiju ili uključivanje u kliničke studije.