Pulpitis

Autor: James T. Ubertalli, DMD
Urednici sekcije i prijevod: Martina Romić Knežević, dr. med. dent. i Ivica Knežević, dr. med. dent.

Pulpitis je upala pulpe zuba kao posljedica karijesa, traume ili neadekvatnih restauracija na zubu. Primarni simptom je bol. Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike i potvrđuje se rentgenskom dijagnostikom. Liječenje uključuje uklanjanje karijesa, rekonstrukciju oštećenog zuba, te ponekad liječenje kanala zuba ili vađenje zuba.

Pulpitis nastaje kada

 • Karijes nepreduje duboko u dentin

 • Zub treba mnogostruke invazivne zahvate

 • Trauma prekine limfatičku i krvnu opskrbu pulpe zuba

Pulpitis može biti

 • Reverzibilni: Pulpitis počinje kao blaga upala i zub se može liječiti uklanjanjm karijesa i ispunom.

 • Ireverzibilni: Oteklina unutar zatvorene pulpne komorice kompromitira cirkulaciju što dovodi do nekroze pulpe i infekcije.

Komplikacije

Infektivno širenje pulpitisa uključuje apikalni parodontitis, periapikalni apsces, celulitis i rijetko osteomijelitis čeljusti. Širenje upale od zubi gornje čeljusti može uzrokovati gnojni sinusitis, meningitis, apsces mozga, celulitis orbite i trombozu kavernoznog sinusa.

Širenje upale od zubi u donjoj čeljusti može dovesti do nastanka Ludwigove angine, parafaringealnog apscesa, medijastinitisa, perikarditisa, empijema i jugularnog tromboflebitisa.

Simptomi i znakovi

Kod reverzibilnog pulpitisa bol se javlja na podražaj (hladno, slatko). Kada se podražaj ukloni, bol nestaje kroz 1-2 sekunde.

Kod ireverzibilnog pulpitisa bol se javlja spontano i obično traje nekoliko minuta nakon što je podražaj (toplina) uklonjen. Pacijentima je ponekad teško odrediti zub uzročnik te nisu sigurni dolazi li bol iz gornje ili donje čeljusti (lijevu i desnu stranu čeljusti mogu precizno definirati). Nakon toga bol može prestati zbog razvoja nekroze pulpe. Zub tada više ne reagira na hladno i toplo, ali i dalje može biti osjetljiv na perkusiju. Napredovanjem infekcije kroz apikalni foramen, zub postaje iznimno osjetljiv na pritisak i perkusiju. Periapikalni (dentoalveolarni) apsces izdiže zub iz njegovog ležišta u kosti te pacijent ima osjećaj da je zub izrastao.

Dijagnoza

 • Klinička procjena

 • Rentgenska snimka

Dijagnoza se postavlja na temelju anamneze i kliničkog pregleda koji se sastoji od podraživanja zuba (apliciranje topline i hladnoće te perkusija). Doktor dentalne medicine također može koristiti vitalometar, instrument koji određuje je li pulpa još živa (ne može dati informaciju je li zdrava). Ukoliko pacijent osjeti mali električni udar na zubu, pulpa je još živa.

Rentgenska snimka pomaže odrediti širenje upale kroz apikalni otvor te isključuje druga patološka stanja.

Liječenje

 • Uklanjanje karijesa i izrada ispuna kod zuba sa reverzibilnim pulpitisom.

 • Endodontsko liječenje i protetska terapija ili vađenje zuba kod ireverzibilnog pulpitisa.

 • Antibiotici (amoxicillin) za liječenje infekcije.

Kod reverzibilnog pulpitisa, vitalnost pulpe može biti očuvana ukoliko je karijes na vrijeme uklonjen i zub ispunjen.

Ireverzibilni pulpitis zahtijeva endodontsko liječenje zuba ili vađenje zuba koji se ne može liječiti. Kod endodontskog liječenja, na kruni zuba se radi otvor kroz koji se uklanja nekrotična pulpa zuba. Korijenski kanali temeljito se čiste, proširuju, a zatim ispunjavaju gutaperkom. Nakon završenog liječenja simptomi prolaze, a radiološki se prati cijeljenje kosti oko vrha korijena zuba kroz nekoliko mjeseci. Kada postoje sistemski znakovi infekcije (vrućica), potrebno je ordinirati antibiotsku terapiju (amoxicillin 500 mg svakih 8 sati; kod pacijenata alergičnih na penicilin, klindamicin 150 mg do 300 mg svakih 6 sati). Ukoliko simptomi i dalje traju nakon endodontskog liječenja, potrebno je liječenje ponoviti, ali i posumnjati na druge uzroke (temporomandibularni poremećaji, fraktura zuba, neurološki poremećaj).

Vrlo rijetko, ukoliko je komprimirani zrak potisnut pod kožu, sluznicu ili medijastinum (turbina, pjeskarenje) može doći do nastanka emfizema. Zrak se prilikom ekstrakcije zuba i korištenja zračnog instrumenta može potisnuti pod sluznicu i širiti kroz fascijalne prostore. Dijagnostički znak je akutna oteklina sa krepitacijama nadležeće kože na palpaciju. Potrebno je ordinirati analgetike, antibiotike i tople obloge.

Ključne poruke

 • Pulpitis je upala pulpe zuba zbog dubokog karijesa, traume ili velikih ispuna.

 • Često dolazi do razvoja infekcije (periapikalni apsces, celulitis, osteomijelitis).

 • Pulpitis može biti reverzibilan ili ireverzibilan.

 • Kod reverzibilnog pulpitisa, ne dolazi do nekroze, hladni i slatki podražaji uzrokuju bol koja traje 1-2 sekunde. Popravak zahtijeva uklanjanje karijesa i ispun na zubu.

 • Ireverzibilni pulpitis karakterizira početna nekroza pulpe, koja na hladno i slatko reagira dugotrajnom boli. Potrebno je endodontski liječiti zub ili izvaditi zub.

 • Nekroza pulpe je kasni stadij ireverzibilnog pulpitisa; pulpa ne ragira na hladno i slatko, ali je iznimno osjetljiva na toplinu i perkusiju. Izliječenje se postiže vađenjem zuba ili endodontskim liječenjem.