Dislokacija mandibule

Autor: Michael N. Wajdowicz, DDS
Urednici sekcije i prijevod: Martina Romić Knežević, dr. med. dent. i Ivica Knežević, dr. med. dent.

(Vidi također Pregled hitnih stanja u dentalnoj medicini.)

Spontana mandibularna dislokacija se obično događa kod ljudi koji su već prije u anamnezi imali dislokaciju. Premda je dislocirana mandibula povezana sa traumom, inicijalnoj dislokaciji obično prethodi jako otvaranje usta sa jakim ugrizom na prednje zube (ugriz u sendvič sa tvrdim kruhom), jako zijevanje ili stomatološki zahvat. Ljudi skloni dislokacijama imaju prirodno oslabljene ligamenta temporomandibularnog zgloba (TMZ).

Pacijenti se javljaju sa široko otvorenim ustima koja ne mogu zatvoriti. Bol se javlja kao sekundarni simptom nakon pokušaja zatvaranja. Ako sredina donje čeljusti pokazuje devijaciju na jednu stranu, radi se o unilateralnoj dislokaciji. Ponekad se aplicira lokalni anestetik (2% lidokain 2 do 5 mL) u područje ipsilateralnog zgloba i neposredno u područje lateralnog pterigoidnog mišića što može dovesti do spontane repozicije mandibule.

Ponekad je nužnu učiniti manualnu repoziciju(vidi sliku). Premedikacija se može ordinirati kako bi se olakšala repozicija (diazepam 5-10 mg IV, 5 mg/min ili midazolam 3-5 mg IV,2 mg/min uz opioid kao što je fentanil 0.5 to 1 mcg/kg IV),premda je obično nepotrebno, posebno ukoliko se time izgubi vrijeme. Što dislokacija mandibule dulje traje, to ju je teže reponirati a vjerojatnost da će se dislokacija ponoviti je veća.

Bartonov zavoj (vidi sliku) se postavlja kroz naredna tri dana. Iznimno je važno da pacijent izbjegava zijevanje i jako otvaranje usta sljedećih 6 tjedana. Prilikom zijevanja, pacijent treba bradu poduprijeti šakom kako bi se spriječilo jako otvaranje. Hranu je potrebno rezati na manje komade. Ukoliko pacijent boluje od kroničnih dislokacija i konzervativne metode liječenje ne pomažu, potrebno je konzultirati oralnog ili maksilofacijalnog kirurga. Ukoliko su sve mogućnosti liječenja iscrpljene, ligamenti oko TMZ-a se mogu kirurški zategnuti (skratiti) kako bi se zglob stabilizirao, ili se može reducirati zglobna kvržica (eminektomija).