Gastrointestinalni stromalni tumori (GIST-ovi)

Autor: Elliot M. Livstone, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Prijevod: Alojzije Lacković, dr. med.

Gastrointestinalni stromalni tumori (GIST) su tumori GI trakta, koji nastaju iz mezenhimalnih prekursorskih stanica u stijenci crijeva. Nastaju uslijed mutacija gena za receptor faktora rasta, C–KIT. Neki su prouzročeni prethodnom radioterapijom abdomena zbog drugih tumora.

Ovi tumori su spororastući i maligni potencijal se kreće od minimalnog do značajnog. Većina (60–70%) se javlja u želucu, 20–25% u tankom crijevu, a mali broj u jednjaku, kolonu i rektumu. Prosječna životna dob u kojoj se javljaju je između 50. i 60. godine.

Simptomi gastrointestinalnih stromalnih tumora ovise o lokalizaciji, a uključuju krvarenje, dispepsiju dispepsiju i opstrukciju.

Dijagnoza se obično postavlja endoskopijom iz bioptata, a endoskopskim ultrazvukom se određuje stadij tumora.

Gastrointestinalni stromalni tumori se liječe kirurški. Inhibitor tirozin kinaze, imatinib se može koristiti kada su tumori pozitivni na KIT protein CD117; djelotvoran je za bolesnike s neoperabilnim i/ili metastatskim malignim gastrointestinalnim stromalnim tumorima te također kao adjuvantno liječenje nakon resekcije u odraslih (1).

Literatura

  • 1. Dematteo RP, Ballman KV, Antonescu CR, et al: Adjuvant imatinib mesylate after resection of localised, primary gastrointestinal stromal tumour: A randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 373(9669):1097–1104, 2009. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60500-6. Clarification and additional information. Lancet 374(9688):450, 2009.