Pregled kardiovaskularnih pretraga i postupaka

Autor: Michael J. Shea, MD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić, dr. med. i prof. dr. sc.Marko Boban dr. med.
Prijevod: Stipe Kosor dr. med.

Brojne neinvazivne i invazivne pretrage nam pomažu u boljem razumijevanju funkcije i strukture srca. (vidi tablicu). Isto tako, prilikom izvođenja određenih invazivnih dijagnostičkih pretraga mogu se provesti i neki terapijski postupci (eg, perkutana koronarna intervencija prilikom kateterizacije srca, radiofrekventna ablacija prilikom elektrofiziološkog ispitivanja).

PRETRAGE ZA PROCJENU ANATOMIJE I FUNKCIJE SRCA

primjena

Testovi

Funkcija lijeve klijetke

EHOKARDIOGRAFIJA

Radionuklidne slikovne pretrage (engl. multiple–gated acquisition = MUGA; gama kamera prati protok radiomarkiranih eritrocita kroz srce i kinetiku srca)

Magnetska rezonancija usklađena s EKG-om

Kontrastna ventrikulografija

Ishemijska bolest srca – dijagnoza i prognoza

Farmakološki ili nefarmakološki test opterećenja uz EKG , oslikavanje perfuzije miokarda, ili ehokardiografija

MR angiografija

Koronarna angiografija

Intravaskularni ultrazvuk

Multidetektorka CT koronarna angiografija

Vijabilnost miokarda

Oslikavanje perfuzije miokarda metodom SPECT u mirovanju

Test opterećenja (koristeći malu dozu dobutamina)- stres ehokardiografija

Pozitronska emisijska tomografija (PET)

Magnetska rezonancija usklađena s EKG-om