Procjena ručnog zgloba

Autor: Alexandra Villa-Forte, MD, MPH
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.
Prijevod: Filip Mirić, dr. med.

(Vidi također Procjena bolesnika sa zglobnom simptomatologijom.)

Fizikalni pregled ručnog zgloba

Ručni zglob se pregledava zbog deformiteta, crvenila i otekline (uključujući fokalni otok-ganglijsku cistu) te se lagano palpira radi topline i otkrivanja diskretnog oticanja. Dobiveni fizikalni nalaz korisno je usporediti sa zdravom stranom.

Kosti, zglob i meka tkiva palpiraju se zbog bolnosti. Bolnost u anatomskom udubljenju između ekstenzora policis longusa na ulnarnoj strani, te abduktora policis longusa i ekstenzora policis brevisa na radijalnoj strani, upućuje na ozljedu skafoida. To udubljenje se najbolje vidi kad pacijent ispruži i podigne palac prema gore.

Pokušava se postići maksimalan opseg kretnji, uključujući ekstenziju i fleksiju te radijalnu i ulnarnu devijaciju. Ekstenzija se izvodi podizanjem dorzuma šake, a fleksija spuštanjem dlanova. Pokreti se izvode dok su laktovi podignuti te se istovremeno mogu usporediti obje strane.

Ako pacijentovi simptomi to dopuštaju, mogu se izvršiti testovi kojima se ispituju tendinopatija i popustljivost ligamenata. Finkelsteinov test se izvodi za potvrdu De Quervainova sindroma, odnosno stenozirajućeg tenosinovitisa tetive kratkog ekstenzora. U ovome testu pacijent stavlja palac unutar zatvorene šake, a zatim se pasivno lagano izvodi ulnarna devijacija; test je pozitivan ako je prisutna bolnost. Da bi se procijenila stabilnost distalnog radioulnarnog zgloba, ispitivač prstima jedne ruke obuhvati distalnu ulnu, a prstima druge ruke distalni radijus, te ih povlači u suprotnom smjeru gore-dolje.

Artrocenteza ručnog zgloba

Igla se uvodi distalno od Listerova tuberkula i medijalno od tetive ekstenzora policis longusa, uz fleksiju (20 do 30°) i ulnarnu devijaciju, koje olakšavaju ulazak u zglobnu šupljinu. Tetiva ekstenzora policis longusa može se lakše detektirati ako pacijent aktivno ispruži zglob i palac. Igla promjera 0,5 mm (25 G) koristi se za injiciranje lokalnog anestetika, a 0,7 mm (22 G) za aspiraciju zgloba. Uvodi se okomito na kožu i usmjerava prema volarnoj strani ručnog zgloba. Sinovijalna tekućina ulazi u špricu kada se uđe u zglob.