Kronična granulomatozna bolest

Autor: James Fernandez, MD, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Felina Anić, dr. med.,
Filip Mirić, dr. med.

Kronična granulomatozna bolest nastaje jer leukociti ne mogu stvarati aktivirane spojeve kisika te zbog poremećene (defektne) baktericidne funkcije fagocita. Manifestacije su ponavljajuće infekcije; višestruke granulomatozne lezije pluća, jetre, limfnih čvorova, probavnog i mokraćno-spolnog sustava; apscesi; limfadenitis; hipergamaglobulinemija; ubrzana SE i anemija. Dijagnoza se postavlja određivanjem stvorenih kisikovih radikala u leukocitima pomoću protočne citometrije testom respiratornog praska. Liječi se antibioticima, antifungicidima i interferonom gama; mogu biti potrebne i transfuzije granulocita.

(Vidi također Pregled poremećaja imunodeficijencija i Pristup pacijentu s poremećajem imunodeficijencije.)

Kronična granulomatozna bolest (CGD) je poremećaj primarne imunodeficijencije koji uključuje defekte fagocita. Više od 50% slučajeva kronične granulomatozne bolesti nasljeđuje se X-vezano recesivno, i tada bolest pogađa samo muškarce; u ostalim slučajevima nasljeđivanje je autosomno recesivno. Česte mutacije odgovorne za kroničnu granulomatoznu bolest utječu na gp91phox (X-vezani oblik), p22phox, p47phox i p67phox gene.

U kroničnoj granulomatoznoj bolesti leukociti zbog nedovoljne aktivnosti nikotinamid adenin dinukleotid fosfat oksidaze ne proizvode vodikov peroksid, superoksid i druge aktivirane spojeve kisika. Manjkava je baktericidna funkcija fagocita tako da bakterije i gljivice nisu uništene unatoč normalnoj fagocitozi.

Simptomi i znakovi

Kronična granulomatozna bolest obično počinje ponavljajućim apscesima u ranom djetinjstvu, ali je u manjem broju slučajeva početak odgođen do puberteta. Tipični su patogeni mikroorganizmi koji stvaraju katalazu (npr. Staphylococcus aureus; Escherichia coli; Serratia, Klebsiella, Pseudomonas sp; gljive). Infekcije Aspergillusom su vodeći uzrok smrti.

Multiple granulomatozne lezije nastaju u plućima, jetri, limfnim čvorovima te u probavnom i mokraćno–spolnom sustavu (uzrokujući opstrukciju). Obično se razvija gnojni limfadenitis, hepatosplenomegalija, pneumonija i hematološki nalaz kronične infekcije. Bolest također zahvaća kožu, limfne čvorove, pluća, jetru, a javljaju se i perianalni apscesi, te stomatitis i osteomijelitis.

Rast djeteta može biti usporen.

Dijagnoza

 • Analiza respiratorne oksidacije protočnom citometrijom

Dijagnoza kronične granulomatozne bolesti se postavlja pomoću protočne citometrije testom respiratornog praska kako bi se utvrdilo i izmjerilo stvaranje kisikovih radikala uz upotrebu dihidrorodamina 123 (DHR) ili nitromodrimtetrazolumom (NBT). Test također može odrediti ženske nosioce X– vezanog oblika bolesti.

Genetičko testiranje vrši se isključivo u svrhe istraživanja i nije nužno za postavljanje dijagnoze. Skrining srodnika vrši se koristeći DHR ubrzo nakon dijagnoze.

Moguća je hipergamaglobulinemija i anemija; SE je ubrzana.

Liječenje

 • Profilaktička primjena antibiotika i antifungicida

 • Obično interferon gama

 • Za teške infekcije, transfuzija granulocita

 • Transplantacija hematopoetskih matičnih stanica

U terapiji se primjenjuje kontinuirana profilaksa antibioticima, posebice trimetoprim/ sulfametoksazolom 160/800 mg PO 2x/dan. Oralni antifungici se daju kao primarna profilaksa ili se dodaju ako se barem jednom pojavi gljivična infekcija; Najkorisniji su

 • itrakonazol PO svakih 12 h (100 mg za bolesnike <13 god, 200 mg bolesnicima ≥ 13 god ili koji imaju > 50 kg)

 • Vorikonazol PO svakih 12 h (100 mg bolesnicima koji imaju < 40 kg; 200 mg onima koji imaju ≥ 40 kg)

 • Posakonazol ( 400 mg 2x/dan)

Interferon gama može umanjiti težinu i učestalost infekcija povećavajući neoksidativnu antimikrobnu aktivnost. Uobičajena je doza 50 μg/m2 SC 3×/ tjedan.

Kad su infekcije teške, spasonosne su transfuzije granulocita.

Transplantacija HLA-identične koštane srži brata ili sestre je uspješna nakon predtransplantacijske kemoterapije.

Genska terapija je u fazi ispitivanja.

Ključne točke

 • Na kroničnu granulomatoznu bolest (CGD) sumnjamo ako bolesnici imaju ponavljajuće apscese tijekom djetinjstva (ponekad u ranim tinejdžerskim godinama), osobito ako su u pitanju patogeni koji stvaraju katalazu (npr. Staphylococcus aureus; Escherichia coli; Serratia, Klebsiella, ili Pseudomonas sp; gljivice).

 • Dijagnoza se postavlja pomoću protočne citometrije testom respiratornog praska.

 • Liječenje se provodi profilaktičkom primjenom antibiotika, antifungicidima, te interferonom gama.

 • Za teške infekcije potrebno je primijeniti transfuziju granulocita.

 • Razmotriti transplantaciju hematopoetskim matičnim stanicama.