Kronična upalna demijelinizirajuća polineuropatija (CIDP)

Autor: Michael Rubin, MDCM
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Marina Milošević, dr. med.

Kronična upalna demijelinizirajuća polineuropatija je imunološki posredovana polineuropatija koju karakterizira simetrična slabost proksimalnih i distalnih i napredak bolesti kroz > 2 mj.

(Vidi također Pregled poremećaja perifernog živčanog sustava.)

Simptomi kronične upalne demijelinizirajućae polineuropatije (CIDP) nalikuju onima kod Guillain-Barreovog sindroma. Međutim, progresija kroz > 2 mj razlikuje CIDP od Guillain-Barréovog sindroma, koji je monofazičn i samoograničavajuć. CIDP se razvija u 3 do 10% bolesnika s Guillain-Barreovim sindromom.

Simptomi i znakovi

CIDP obično počinje podmuklo i može se postepeno pogoršavati i slijediti uzorak relapsa i oporavka; između relapsa, oporavak može biti djelomičan ili potpun. Mlohava slabost, obično u udovima, prisutna je u većine bolesnika; obično je izraženija nego li osjetni ispadi (npr. parestezije ruku i nogu). Duboki tetivni refleksi su ugašeni.

U većine bolesnika, autonomne funkcije su manje zahvaćene nego kod Guillain-Barréovog sindroma. Također, slabost može biti asimetrična i napredovati sporije kod Guillain-Barreovog sindroma.

Dijagnoza

  • Analiza likvora i elektrodijagnostički testovi

Testiranje uključuje analizu likvora elektrodijagnostičke testove. Nalazi su slični onima u Guillain-Barréovom sindromu, uključuju albuminocitološku disocijaciju (povećani proteini, uz normalan broj leukocita) i demijelinizacije verificirane elektrodijagnostičkim testiranjem.

Biopsija živca, također može otkriti demijelinizaciju, ali navedeno je rijetko je potrebno.

Liječenje

  • Imunoglobulini (IVIG)

  • Kortikosteroidi

  • Plazmafereza

IVIG, iako su skuplji, često su prvi izbor kod pacijenata sa kroničnom upalnom demijelinizirajućom polineuropatijom zbog sljedećeg:

  • Nemaju toliko nuspojava, kao dugotrajna primjena kortikosteroida.

  • Lakše su primjenjivi od plazmafereze.

Međutim, nedavni dokazi upućuju na to da pulsna kortikosteroidna terapija može dovesti do dulje remisije i imati nižu stopu ozbiljnih nuspojava od imunoglobulina.

Neki pacijenti mogu profitirati od kombinacije IVIG-a i kortikosteroida.

Plazmafereza također nema dugoročne štetne učinke kortikosteroida, ali često zahtijeva kateter, a zbog velikih promjena u količini tekućine u tijelu, može uzrokovati hipotenziju. Pacijentima koji ne reagiraju na IVIG može se ponuditi plazmafereza, a neki mogu imati koristi od kombinacije IVIG-a i kortikosteroida.

Supkutani imunoglobulini mogu biti učinkoviti kao i intravenski.

Imunosupresivi (npr. azatioprin) mogu biti korisni i smanjiti ovisnost o kortikosteroidima.

Liječenje može biti potrebno dugo vremena.

Ključne točke

  • Iako simptomi kronične upalne demijelinizirajuće polineuropatije nalikuju onima kod Guillain-Barréovog sindroma, ipak se mogu razlikovati temeljem duljine trajanja simptoma (npr. > 2 mj za CIDP).

  • Simptomi počinju podmuklo i mogu se polagano pogoršavati ili slijediti uzorak relapsa i oporavka.

  • Likvorska analiza i rezultati elektrodijagnostičkih testiranja slični su onima kod Guillain-Barreova sindroma.

  • Liječi se IVIG-om i kortikosteroidima, ali u težim slučajevima valja uzeti u obzir i plazmaferezu; imunosupresivi mogu pomoći i mogu smanjiti ovisnost o kortikosteroidima.