Prikaz vozača starije životne dobi

Autori: Peggy P. Barco, OTD, OTR/L, BSW, SCDCM, CDRS, FAOTA
David B. Carr, MD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Vanda Eđed Šimić, dr. med.,
Matea Drlje, dr. med.

Za odrasle vožnja je najvažnija metoda neovisnog kretanja. Progresivna bolest koja utječe na vožnju u starijih osoba može imati dvije ozbiljne štetne posljedice: ozljeda ili smrt uslijed sudara motornih vozila (SMV) ili prestanka vožnje.

Sigurna vožnja zahtijeva integraciju složenih vizualnih, tjelesnih i kognitivnih procesa, a neki stariji vozači mogu imati blage do umjerene deficite u jednom ili više od ovih područja. Mnogi stariji vozači uspješno samostalno reguliraju svoje ponašanje i nadoknađuju deficit izbjegavanjem gužvi, manjim brojem prijeđenih kilometara godišnje, ograničavanjem putovanja na kraće relacije, te izbjegavanjem vožnje tijekom sumraka, noći, ili nevremena. Također, stariji vozači imaju tendenciju biti oprezniji, voziti sporije i s manje rizika. Međutim, neke starije osobe, zato što niječu ili imaju smanjeni uvid u pogledu ograničenja (primjerice, oštećenja vida, demencije, sporije vrijeme reagiranja) ili imaju snažnu želju da zadrže neovisnost, i dalje voze unatoč značajnom pogoršanju vještina koje su potrebne za sigurnu vožnju.

Većina SMV koji uključuju starije vozače javljaju se tijekom dana i radnim danima. Takvi SMV često proizlaze iz nepoštivanja prava prednosti, zbog neobaziranja na znakove zaustavljanja ili crvena svjetla ili neodržavanja pravilnog položaja unutar trake i često se pojavljuju u složenijim situacijama u vožnji (npr, prolazak kroz raskrižja, skretanje ulijevo ili uključivanje u promet). SMV u kojima su sudjelovali vozači starije životne su češće lančani, sa žrtvama teških tjelesnih ozljeda i fatalnog ishoda. Za razliku od mlađih vozača, alkohol, pisanje poruka, korištenje mobitela i prebrze vožnje rijetko igraju ulogu u SMV u kojima su sudjelovali stariji vozači; međutim to se može promijeniti kod budućih starijih generacija.

Kad se SMV dogodi, osobe starije dobi su osjetljivije na ozljede zato što

 • Oni imaju manje sposobnosti suočavanja s traumom.

 • Oni često imaju više komorbiditeta.

 • Mnogi SMV su na strani vozača (npr kod lijevog skretanja), što čini vozača ranjivijim i veće su šanse da će biti ozlijeđen.

 • Oni češće nego mlađi vozači voze starija vozila, bez zračnih jastuka i drugih poboljšanja u zaštiti od nesreća.

Statistika

Prema Nacionalnoj upravi za sigurnost prometa na autocestama, 37.461 osoba je poginulo u SMV na američkim cestama u 2016.g, što je povećanje od 5,6% u odnosu na 2015. g, uz povećanje od 8,2% u SMV koji uključuju vozače ≥ 65 godina. Broj starijih vozača koji su sudjelovali u smrtonosnim SMV povećao se tijekom posljednjeg 10- godišnjeg razdoblja; međutim, ovaj trend paralelan je s povećanjem postotka starijih osoba u populaciji (1). (Vidi tablicu Usporedba 10-godišnje promjene postotka vozača uključenih u fatalne nesreće s 10-godišnjom promjenom procjene stanovništva [2007-2016].)

U 2016. g bilo je preko 221 milijuna licenciranih vozača u SAD-u od čega je više od 40 milijuna ≥ 65 god, uključujući i 8,5 milijuna ≥ 80 god (2). Te godine 7,912 odraslih ≥ 65 godina umrlo je u SMV, što je nešto više od 21% od 37.461 smrtnih slučajeva prilikom SMV prijavljenih za tu godinu (3).

Vozači u dobi od 60 do 69 godina imaju manji broj SMV na 100 milijuna prijeđenih kilometara u usporedbi s vozačima svih drugih dobnih skupina (vidi tablicu) Rates of Involvement in All Police-reported Crashes, Injury Crashes, and Fatal Crashes per 100 Million Miles Driven in Relation to Driver Age, SAD, 2014.-2015.). Iako se stope SMV povećavaju nakon 70. godine starosti, vozači u dobi od 70 do 79 godina i dalje imaju stopu SMV sličnu ili manju od vozača u dobi od 30 do 59 godina, i iako su vozači ≥ 80 godina imali stopu SMV višu od vozača u dobi od 30 do 79 godina , ipak je bio niži od vozača <30 god.

Ukupna stopa smrtnosti u nesrećama s motornim vozilima smanjila se za starije osobe-kao i za ljude svih starosnih skupina - vjerojatno zbog povećane sigurnosti u sudarima vozila, poboljšanim trauma protokolima i poboljšanjima kolnika. Međutim, najstariji (> 80 god) imaju najvišu stopu smrtnosti u prometu na 100.000 stanovnika među svim dobnim skupinama. Unatoč njihovoj relativno niskoj stopi uključenosti u sudare, visoka stopa smrtnosti najstarijih vozača odražava povećani rizik od smrti starijih osoba kao posljedice komorbiditeta, a ne sudjelovanja u samoj nesreći (4).

Procjena

Zdravstveni djelatnici postaju uključeni u odluke u vezi vožnje kada se identificiraju deficit tijekom rutinskog pregleda, kada se pojavi ozbiljno medicinsko stanje ili bolest, pacijenti traže savjet, članovi obitelji izražavaju zabrinutost ili policija detektira nesigurno ponašanje u vožnji. Uloga liječnika je napraviti detaljnu funkcionalnu i medicinsku procjenu vezanu uz sigurnost vožnje.

Potrebno je pregledati povijest vožnje, detalje vozačkih navika i prošlih prekršaja, SMV, teže snalaženje ili gubljenje u prostoru što može ukazivati na opća ili specifična oštećenja. Znakovi nesigurne vožnje prema Udruzi oboljelih od Alzheimerove bolesti uključuju sljedeće (5):

 • Zaboravljanje kako pronaći poznate destinacije

 • Nepoštivanje prometnih znakova

 • Donošenje sporih ili loših odluka za vrijeme vožnje

 • Vožnja neprimjerenom brzinom

 • Ljutnja ili zbunjenost tijekom vožnje

 • Udaranje o rubove kolnika

 • Nemogućnost održavanja položaja u traci

 • Pogreške prilikom vožnje u raskrižjima

 • Miješanje papučice gasa i kočnice

 • Kasnije vraćanje iz uobičajenih vožnji

 • Zaboravljanje odredišta tijekom vožnje

Neki poremećaji obvezuju liječnike da upute pacijenta Državnom zavodu za motorna vozila na dodatno ispitivanje ili ograničenja vožnje. (Vidi Poglavlje 8 of the National Highway Traffic Safety Administration's Clinician's Guide to Assessing and Counseling Older Drivers for state licensing requirements and reporting regulations.) Zaklada za sigurnost u prometu Američke automobilske udruge (AAA) stavila je na raspolaganje bazu podataka za pretraživanje koja prikazuje politike i prakse licenciranja vozača za svaku državu SAD-a i kanadske pokrajine, a koje se odnose na starije i rizične vozače. (Driver Licensing Policies and Practices).

Literatura

 • 1.National Highway Traffic Safety Administration: Fatal Crash Data 2016

 • 2. Federal Highway Administration: Highway Statistics 2016

 • 3. Centers for Disease Control and Prevention: Fatal Injury Data

 • 4. AAA Foundation for Traffic Safety: Rates of motor vehicle crashes, injuries, and deaths in relation to driver age, United States, 2014-2015

 • 5. Alzheimer's AssociationAlzheimer's Association: Dementia & Driving Resource Center

Ključne točke

 • Broj starijih osoba ubrzano raste.

 • Zabrana vožnje je neizbježna za mnoge starije osobe i može imati negativne rezultate (primjerice, socijalne izolacije, depresije, manjak odredišta za vožnju).

 • Starosno uvjetovane i uz bolesti vezane promjene u fizičkim, motoričkim , senzornim i kognitivnim funkcijama mogu narušiti sposobnost vožnje i mogu doprijenijeti nekim porastima stopa SMV po prijeđenim miljama kod vozača starije životne dobi.

 • Mnogi stariji vozači samostalno reguliraju svoje ponašanje.

 • Starije osobe su osjetljivije na ozljede u SMV od mlađih odraslih.

 • Uloga liječnika je učiniti funkcionalnu i medicinsku procjenu koja može pomoći u određivanju ukupne sigurnosti u vožnji i raspraviti preporuke za starije vozače i članove njihovih obitelji.

 • Zaklada za sigurnost prometa Američke automobilske udruge (AAA) stavila je na raspolaganje bazu podataka za pretraživanje koja prikazuje politike i prakse licenciranja vozača za svaku državu SAD-a i kanadske pokrajine, a koje se odnose na starije i rizične vozače. (Driver Licensing Policies and Practices).

Više informacija

 • National Highway Traffic Safety Administration: Clinician's Guide to Assessing and Counseling Older Drivers

 • Canadian Medical Association Driver's Guide

 • Austroad's Assessing Fitness to Drive

 • National Highway Traffic Safety Administration: Older Drivers

 • National Highway Traffic Safety Administration: Traffic Safety Facts, Older Population (2015 Data)