101. Gripa i druge virusne bolesti dišnog sustava

Urednica sekcije: prof. prim. dr. sc. Marija Tonkić, dr. med.
Prijevod: prof. prim. dr. sc. Marija Tonkić, dr. med.

GRIPA (INFLUENCA)

Mikrobiologija i patogeneza

Virusi Influenza A, B i C su RNK virusi i članovi obitelji Orthomyxoviridae koji imaju različite antigene - nukleoproteine (NP) i protein matriksa (M). Virusi gripe A i B su glavni patogeni u ljudi i morfološki su slični. Infekcija virusom influence B povezana je s manje teškom bolesti od infekcije virusom influence A, a virus influence C uzrokuje subkliničku bolest.

·  Virusi gripe A su podijeljeni u subtipove na temelju površinskih antigena hemaglutinina (H) i neuraminidaze (N).

   Virus se veže preko hemaglutinina na receptore stanica građene od sijalinske kiseline. Neuraminidaza razgradi receptor i ima ulogu u oslobađanju virusa iz inficiranih stanica nakon replikacije.

   Stvaranje protutijela na H antigen je temelj imunosti, dok protutijela na N antigen ograničavaju širenje virusa i doprinose ublažavanju infekcije.

·  Gripa se širi putem aerosoliziranih respiratornih sekreta akutno oboljelih osoba i eventualno preko ruku ili drugim bliskim kontaktom. Izlučivanje virusa obično prestaje 2–5 dana nakon početka bolesti.

Epidemiologija

Epidemije gripe pojavljuju se svake godine, ali se razlikuju po opsegu i ozbiljnosti. Epidemije gripe A pojavljuju se gotovo isključivo tijekom zimskih mjeseci u umjerenim klimatskim područjima, ali se u tropima održavaju tijekom cijele godine. Ove epidemije počinju naglo, dosežu vrhunac tijekom 2–3 tjedna, traju 2–3 mjeseca, a potom se brzo smanjuju.

·  Globalne pandemije (od kojih se najnovija dogodila 2009. godine i uzrokovane je virusom A/H1N1) pojavljuju se, po definiciji, na više lokacija. Imaju visoku stopu pobola (10–20% opće populacije), premašuju uobičajene sezonske okvire, a djelomično su posljedica sklonosti H i N antigena da se periodično antigeno mijenjaju.

   Velike promjene (koje su ograničene na viruse influence A) nazivaju se antigenskim izmjenama i povezane su s pandemijama.

   Manje varijacije nazivaju se antigenskim pomacima.

·  Virusi ptičje gripe (npr., A/H5N1) uzrokuje sporadične slučajeve u ljudi, ali nije ustanovljen trajni prijenos s čovjeka na čovjeka. Infekcija je povezana s izravnim kontaktom s inficiranom peradi.

·  Svinja može imati istodobnu infekciju virusom svinjske, ljudske i ptičje gripe. Ove višestruke virusne infekcije omogućuju preslagivanje genskih segmenata različitih virusa. Na primjer, pandemijski virus A/H1N1 iz 2009.–2010. predstavlja četverostruko preslagivanje svinjskih, ptičjih i ljudskih virusa gripe.

·  Interpandemijske epidemije gripe povezane su u Sjedinjenim Državama s prosječno 226.000 hospitalizacija i 23.000 više smrtnih slučajeva godišnje. Najistaknutiji čimbenici rizika za razvoj teške bolesti su kronična kardiopulmonarna bolest i starost.

Klinička slika

Gripa ima širok raspon kliničkih manifestacija, u rasponu od blage bolesti nalik na prehladu do teške prostracije s relativno malo respiratornih simptoma. Klasični opis bolesti uključuje naglo nastupanje glavobolje, vrućicu, zimicu, mialgiju uz slabo izražene respiratorne simptome (npr. kašalj, upalu ždrijela).

·  Bolesnicima obično pada temperatura u roku od 2–3 dana, ali respiratorni simptomi popraćeni substernalnom boli mogu trajati ≥1 tjedan. Astenija poslije gripe može trajati tjednima, osobito u starijih osoba.

·  Komplikacije influence (pneumonija i ekstrapulmonarne manifestacije) češće su u bolesnika mlađih od 5 i starijih od 65 godina, trudnica i bolesnika s kroničnim bolestima (npr. kardiopulmonarna bolest, dijabetes, bolesti bubrega, hemoglobinopatije ili imunosupresija).

   Pneumonija: Primarna upala pluća je najčešća, ali i najteža respiratorna komplikacija, koja najčešće pogađa bolesnike s mitralnom stenozom i trudnice. Bolesnici imaju progresivnu plućnu bolest i veliki broj virusa u respiratornim sekretima.

§Sekundarnu bakterijsku upalu pluća obično uzrokuje Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus ili Haemophilus influenzae, Očituje se ponovnim javljanjem vrućice i respiratornih simptoma nakon 2–3 dana kliničkog poboljšanja.

§Najčešća respiratorna komplikacija uključuje znakove i virusne i bakterijske upale pluća.

   Izvanplućne komplikacije: Kao komplikacije gripe mogu se pojaviti Reyev sindrom, miozitis, rabdomioliza, mioglobinurija I bolesti SŽS-a (npr. encefalitis, transverzalni mijelitis, Guillain-Barréov sindrom).

·  Reyev sindrom predstavlja ozbiljnu komplikaciju u djece koja je povezana s virusom gripe B (a rjeđe s virusom gripe A), virusom varičele zoster i uzimanjem acetilsalicilne kiseline za liječenje ranije virusne infekcije.

Laboratorijski nalazi

Najosjetljivija i najspecifičnija metoda za dokazivanje gripe je PCR s reverznom transkripcijom iz uzoraka dišnih puteva (npr. obrisak ždrijela, ispirak nazofarinksa, iskašljaj).

·  Brzi testovi koji otkrivaju virusne antigene daju brzo rezultate, ponekad mogu razlikovati viruse influence A i B i relativno su specifični, ali s varijabilnom osjetljivošću.

·  Serološko testiranje zahtijeva dostupnost seruma iz akutne i konvalescentne faze i korisno je samo retrospektivno.

LIJEČENJE       GRIPA (INFLEUNCA)

·  Za specifično liječenje gripe vidi Tablicu 101-1.

  Antivirusna sredstva testirana su u mladih odraslih osoba s nekompliciranom gripom, ali ne i u liječenju ili prevenciji komplikacija povezanih s gripom.

  Inhibitori neuraminidaze (oseltamivir i zanamivir) i adamantinski agensi (amantadin i rimantadin) smanjuju trajanje znakova i simptoma gripe za 1–1,5 dan i za ~50%, ako se liječenje započne u roku od 2 dana od početka bolesti uzrokovane osjetljivim virusom (s mogućom učinkovitošću i do 5 dana nakon pojave simptoma),

  FDA je nedavno odobrila IV formulaciju peramivera, inhibitora neuraminidaze. Provode se klinička ispitivanja za IV oblik zanamivira.

  Zanamivir može pogoršati bronhospazam u astmatičara, dok je oseltamivir povezan s mučninom i povraćanjem (učestalost tih reakcija se smanjuje ako se lijek uzima uz obrok) i s neuropsihijatrijskim nuspojavama u djece.

  Amantadin uzrokuje blage nuspojave središnjeg živčanog sustava (npr. nervozu, anksioznost, nesanicu, poteškoće koncentracije) u oko 5–10% bolesnika. Rimantadin ima manje nuspojava središnjeg živčanog sustava.

·  Za nekompliciranu gripu, u pojedinaca s niskim rizikom za komplikacije, može se razmotriti simptomatska, a ne antivirusna terapija.

Profilaksa

Glavna javnozdravstvena mjera za sprječavanje gripe je godišnje cijepljenje cjepivom s inaktiviranim ili živim oslabljenim virusom.

·  Za cijepljenje se koriste sojevi virusa gripe A i B koji su kružili u populaciji tijekom prethodne sezone gripe i čija se cirkulacija predviđa tijekom nadolazeće sezone.

   Kada se daje inaktivirano cjepivo, očekuje se 50–80%-tna zaštita od gripe ako su virusi u cjepivu i trenutno cirkulirajući virusi dosta slični.

   Trenutno se cijepljenje protiv gripe preporučuje za sve pojedince >6 mjeseci starosti.

·  Kemoprofilaksa protiv gripe (Tbl. 101-1) treba biti rezervirana za osobe s visokim rizikom od komplikacija koje su imale bliske kontakte s bolesnicima s gripom. Kemoprofilaksa se može primjenjivati istodobno s inaktiviranim, ali ne i živim cjepivom.

DRUGE ČESTE RESPIRATORNE VIRUSNE INFEKCIJE

Akutne virusne respiratorne bolesti predstavljaju ≥50% svih akutnih bolesti. Odrasli osobe imaju 3–4 takve infekcije godišnje. Klinička slika virusnih infekcija općenito nije dovoljno specifična da omogući etiološku dijagnozu, a virusne bolesti se obično grupiraju u kliničke sindrome (npr. "obična prehlada", faringitis, traheitis, upala pluća). Ovaj dio će obuhvatiti šest glavnih skupina respiratornih virusa, vidi Tbl. 101-2 a za pregled i dodatne pojedinosti o virusnim respiratornim infekcijama i Pogl. 58.

RINOVIRUSI

Mikrobiologija

Rinovirusi su neobavijeni virusi s jednolančanom RNK, iz obitelji Picornaviridae, koji su glavni uzrok "obične prehlade" (do 50% slučajeva).

Epidemiologija

Rinovirusi se šire izravnim kontaktom s inficiranim sekretima, obično kapljicama iz respiratornog sustava.

Klinička slika

Nakon razdoblja inkubacije od 1–2 dana, bolesnici imaju curenje iz nosa, kihanje, nazalnu kongestiju i upalu grla, što traje 4–9 dana. Vrućica i drugi sistemski znakovi i simptomi su neuobičajeni u odraslih osoba.

·  Teška bolest, uključujući fatalnu pneumoniju, je rijetka, ali je opisana u imunokompromitiranih bolesnika, osobito primatelja transplantacije koštane srži.

Dijagnoza

Etiološka dijagnoza se obično ne postavlja, s obzirom da je bolest općenito blaga i samoograničavajuća. Mogu se koristiti metode PCR i kultura tkiva.

Liječenje

Liječenje je ograničeno na olakšavanje simptoma (npr. antihistaminicima, sredstva za dekongestiju).

KORONAVIRUSI

Mikrobiologija

Koronavirusi su pleomorfni virusi s jednolančanom RNK.

Epidemiologija i klinička slika

Koronavirusi često uzrokuju prehladu (10–35% slučajeva), sa simptomima sličnim onima koje uzrokuju rinovirusi.

·  U usporedbi s rinovirusima, razdoblje inkubacije za koronaviruse je malo duže (3 dana), a trajanje bolesti je nešto dulje (6–7 dana).

· U 2002.–2003. >8000 bolesnika iz 28 zemalja (~90% slučajeva u Kini i Hong Kongu) razvilo je ozbiljni akutni respiratorni sindrom (SARS) izazvan koronavirusom koji je povezan s ~9,5% smrtnih slučajeva. Nakon 2004. godine nije prijavljen nijedan slučaj.

   SARS ima razdoblje inkubacije od 2–7 dana, nakon čega bolesnici dobiju vrućicu, slabost, glavobolju, mialgije, a zatim (1–2 dana kasnije) neproduktivni kašalj i dispneju.

   U drugom tjednu bolesti bolesnici mogu razviti ARDS i multiorgansku disfunkciju.

·  Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) prvi je put identificiran 2012. i uzrokovao je više od 1600 slučajeva, a mortalitet je bio 36%. Svi su slučajevi povezani s kontaktom ili putovanjem na Arapski poluotok.

   Nakon razdoblja inkubacije od ~5 dana, bolesnici dobiju kašalj i vrućicu što napreduje do respiratornog zatajivanju u roku od tjedan dana.

Dijagnoza

Laboratorijska dijagnostika prehlada izazvanih koronavirusima je rijetko potrebna, ali se virus u kliničkim uzorcima može dokazati pomoću testova kao što su ELISA testa, imunofluorescencija i PCR (RT-PCR).

·  Koronavirus povezan s SARS-om (SARS-CoV) i MERS-CoV može se otkriti RT-PCR ili virusnom kulturom iz uzoraka dišnog sustava.

LIJEČENJE       INFEKCIJE KOJE UZROKUJU KORONAVIRUSI

·  Općenito, prehladu nije potrebno liječiti nego samo olakšati simptome.

·  Za SARS i MERS je najvažnija adekvatna potporna njega. Do sada niti jedna specifična terapija (npr. ribavirinom, glukokortikoidima) nije bila učinkovita.

LJUDSKI RESPIRATORNI SINCICIJSKI VIRUS (RSV)

Mikrobiologija

RSV je obavijeni virus s jednolančanom RNK koji je član obitelji Paramyxoviridae.

Epidemiologija

Uz stopu pobola koja se blizu 100% u osjetljivih pojedinaca, RSV je glavni respiratorni patogen među malom djecom (osobito onom u dobi od 2–3 mjeseca) i najvažniji je uzrok bolesti donjeg respiratornog sustava u dojenčadi.

·  RSV je u 20–25% slučajeva uzročnik bolničke upale pluća u male djece te uzročnik u 75% slučajeva bronhiolitisa u ovoj dobnoj skupini.

·  Virus se učinkovito prenosi putem kontakta s kontaminiranim prstima ili predmetima zajedničke upotrebe te širenjem većih čestica aerosola. Razdoblje inkubacije je oko 4–6 dana.

Klinička slika

Dojenčad obično razvija iscjedak iz nosa, slabo povišenu temperaturu, kašalj i hripanje. 25–40% infekcija se očituje kao bolest donjeg dišnog sustava, uključujući upalu pluća, bronhiolitis i traheobronhitis.

·  U odraslih, RSV tipično uzrokuje običnu prehladu, ali može uzrokovati bolest donjeg dišnog sustava s vrućicom, uključujući tešku upalu pluća u starijih ili imunosuprimiranih bolesnika ili onih koji imaju kardiopulmonarnu bolest. RSV pneumonija ima stopu smrtnosti od 20–80% među transplantiranim bolesnicima.

Dijagnoza

Brza dijagnostika je moguća korištenjem metode imunofluorescencije, ELISA testa, ili RT-PCR na uzorcima nazofaringealnog ispirka, aspirata, ili (manje zadovoljavajuće) obrisaka.

LIJEČENJE       INFEKCIJE KOJE UZROKUJE RESPIRATORNI SINCICIJSKI VIRUS

·  Liječenje je simptomatsko u slučaju bolesti gornjeg dišnog sustava i blage bolesti donjeg dišnog sustava.

·  U slučaju teške bolesti donjeg dišnog sustava, kada je to potrebno, treba intubirati bolesnika i priključiti ga na respirator.

   Ribavirin u obliku aerosola je imao skroman blagotvorni učinak u dojenčadi s teškom pneumonijom koju uzrokuje RSV, ali nije ustanovljena njegova učinkovitost u starije djece i odraslih (uključujući imunokompromitirane bolesnike).

   Ni u jednoj populaciji bolesnika nije utvrđena nikakva korist od davanja IV imunoglobulina (IV Ig), imunoglobulina s visokim titrovima protutijela za RSV (RSV Ig) ili monoklonskog IgG protutijela za RSV (palivizumab).

Prevencija

Mjesečna primjena palivizumaba je odobrena za profilaksu u djece < 2 godine starosti koja imaju bronhopulmonalnu displaziju ili cijanotičnu bolest srca ili koja su prerano rođena. U sredinama s visokom stopom prijenosa (npr. pedijatrijski odjeli), mjere sprečavanja kontakata su korisne za ograničavanje širenja virusa.

LJUDSKI METAPNEUMOVIRUS

Mikrobiologija

Ljudski metapneumovirus je pleomorfni virus s jednolančanom RNK iz obitelji Paramyxoviridae.

Epidemiologija

Ljudski metapneumovirus uzrokuje 1–5% infekcija gornjih dišnih puteva u djece i 2–4% slučajeva akutne respiratorne bolesti u odraslih osoba.

Klinička slika

Klinička slika bolesti je slična onoj koju uzrokuje RSV.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja korištenjem testa imunofluorescencije, PCR-om ili kulturom tkiva nazalnih aspirata ili respiratornih sekreta.

Liječenje

Liječenje je simptomatsko.

PARAINFLUENCA

Mikrobiologija i epidemiologija

Ovaj obavijeni virus parainfluence s jednolančanom RNK iz obitelji Paramyxoviridae drugi je, odmah iza RSV, kao uzročnik bolesti donjeg respiratornog sustava u male djece i najčešći je uzročnik krupa (laringotraheobronhitisa).

Klinička slika

IInfekcije su blaže u starije djece i odraslih osoba, ali su ozbiljne, dugotrajne i smrtonosne infekcije zabilježene među bolesnicima s teškom imunosupresijom, uključujući primatelje transplantata.

Dijagnoza

Virus se može dokazati kulturom tkiva, brzim testiranjem pomoću testa imunofluorescencije ili ELISA testa (oba su manje osjetljiva) ili PCR-om korištenjem uzoraka sekreta respiratornog sustava, obriska ždrijela ili nazofaringealnih ispiraka.

LIJEČENJE       INFEKCIJE KOJE UZROKUJE VIRUS PARAINFLUENCE

Liječenje bolesti gornjeg dišnog sustava je simptomatsko. Za blage slučajeve krupa može biti koristan ovlaženi zrak.

·  Za slučajeve krupa s respiratornim distresom, korisno je povremeno davati racemični epinefrin i glukokortikoide.

·  Anegdotalna izvješća opisuju upotrebu ribavirina (osobito u imunosuprimiranih bolesnika), ali njegova klinička upotreba još uvijek nije jasna.

ADENOVIRUSI

Mikrobiologija i epidemiologija

Adenovirusi su dvolančani DNK virusi koji uzrokuju ~ 10% akutnih respiratornih infekcija u djece i < 2% respiratornih bolesti u odraslih civilnih osoba. Neki serotipovi su povezani s epidemijama među vojnim novacima. Prijenos se odvija prvenstveno od jeseni do proljeća putem inhalacije aerosola koji sadrži virus, inokulacijom konjunktivalnih vrećica te, vjerojatno, fekalno-oralnim putem.

Klinička slika

Adenovirusi u djece uzrokuju akutne infekcije gornjih i donjih dišnih puteva i epidemije faringokonjuktivalne groznice (sindrom vrućice, bilateralnog konjunktivitisa, upale ždrijela i cervikalna adenopatija, tipično uzrokovan tipovima 3 i 7).

·  U odraslih (osobito vojnih novaka), tipovi 4 i 7 adenovirusa uzrokuju akutnu bolest dišnog sustava koju karakterizira izražena grlobolja, vrućica koja se javlja drugi ili treći dan bolesti, kašalj, simptomi prehlade i regionalna adenopatija. Mogu se javiti i faringealni edem i hipertrofija tonzila s malo ili bez ikakvog eksudata.

·  Pored respiratornih bolesti, adenovirus može uzrokovati proljev, hemoragični cistitis i epidemijski keratokonjunktivitis. U bolesnika koji su imali transplantaciju solidnih organa, adenovirus može zahvatiti transplantirani organ te se širiti i na druge organe.

Dijagnoza

Definitivna dijagnoza može se postaviti izoliranjem virusa u kulturi tkiva, brzim testiranjem (imunofluorescencija ili ELISA) nasofaringealnih aspirata, konjunktivalnih ili respiratornih sekreta, urina ili stolice ili PCR testom (dijagnostički standard).

Liječenje

Liječenje je potporno. Ribavirin i cidofovir pokazuju in vitro djelovanje protiv adenovirusa i stoga se povremeno koriste u diseminiranim infekcijama adenovirusima, ali definitivni podaci o učinkovitosti nisu dostupni.

TABLICA 101-1 ANTIVIROTICI ZA LIJEČENJE I PROFILAKSU GRIPE

 

Dob (godine)

Antivirusni lijek

Djeca (≤12)

13–64

≥65

Oseltamivir

 

 

 

Liječenje, influenca A i B

Dob 1–12, doza ovisi o težinia

75 mg PO 2× dnevno

75 mg PO 2× dnevno

Profilaksa, influenca A i B

Dob 1–12, doza ovisi o težinib

75 mg PO jednom dnevno

75 mg PO jednom dnevno

Zanamivir

 

 

 

Liječenje, influenca A i B

Dob 7–12, 10 mg 2× dnevno inhalacijom

10 mg 2× dnevno inhalacijom

10 mg 2× dnevno inhalacijom

Profilaksa, influenca A i B

Dob 5–12, 10 mg 1× dnevno u inhalaciji

10 mg jednom dnevno inhalacijom

10 mg jednom dnevno inhalacijom

Amantadinc

 

 

 

Liječenje, influenca A

Dob 1–9, 5 mg/kg podijeljeno u 2 doze, do 150 mg/d

Dob ≥10, 100 mg PO 2× dnevno

≤100 mg/d

Profilaksa,
influenca A

Dob 1–9, 5 mg/kg podijeljeno u 2 doze, do 150 mg/d

Dob ≥10, 100 mg PO 2× dnevno

≤100 mg/d

Rimantadinc

 

 

 

Liječenje,
influenca A

Nije odobreno

100 mg PO 2× dnevno

100–200 mg/d

Profilaksa,
influenca A

Dob 1–9, 5 mg/kg podijeljeno u 2 doze, do 150 mg/d

Dob ≥10, 100 mg PO 2× dnevno

100–200 mg/d

a< 15 kg: 30 mg 2× dnevno; >15–23 kg: 45 mg 2× dnevno; >23–40 kg: 60 mg 2× dnevno; >40 kg: 75 mg 2× dnevno. Za djecu u dobi < 1 godine, vidi www.cdc.gov/h1n1flu/recommendations.htm.

b< 15 kg: 30 mg jednom dnevno; >15–23 kg: 45 mg jednom dnevno; >23–40 kg: 60 mg jednom dnevno; >40 kg: 75 mg jednom dnevno. Za djecu u dobi < 1 godine, vidi www.cdc.gov/h1n1flu/recommendations.htm.

c Trenutačno se ne preporučuje davanje amantadina i rimantadina (2013.–2014.) zbog rasprostranjene otpornosti virusa influence A. Njihova se upotreba može ponovno razmotriti ako se ponovno utvrdi da je virus osjetljiv.

 

TABLICA 101-2 BOLESTI KOJE UZROKUJU RESPIRATORNI VIRUSI

 

Učestalost respiratornih sindroma

Virus

Najčešće

Ponekad

Rijetko

Rinovirusi

Prehlada

Egzacerbacija kroničnog bronhitisa i astma

Pneumonija u djece

 

Koronavirusia,b

Prehlada

Egzacerbacija kroničnog bronhitisa i astma

Pneumonija i bronhiolitis

Ljudski respiratorni sincicijski virus

Pneumonija i bronhiolitis u male djece

Prehlada u odraslih

Pneumonija u starijih i imunosuprimiranih bolesnika

Parainfluenza virusi

Krup i bolest donjih dišnih putova u male djece

Faringitis i prehlada

Traheobronhitis u odraslih; bolest donjih dišnih putova u imunosuprimiranih bolesnika

Adenovirusi

Prehlada i faringitis u djece

Epidemije akutne bolesti dišnih puteva u vojnih novakac

Pneumonija u djece; bolest donjih dišnih putova i diseminirana bolest u imunosuprimiranih bolesnika

Influenza A virus

Influencad

Pneumonija i povećana smrtnost u visokorizičnih bolesnika

Pneumonija u zdravih pojedinaca

Influenza B virus

Influencad

Rinitis ili faringitis

Pneumonija

Enterovirusi

Akutne nediferencirane febrilne bolestie

Rinitis ili faringitis

Pneumonija

Herpes simplex virusi

Gingivostomatitis u djece; faringotonzilitis u odraslih

Traheitis i pneumonija u imunokompromitiranih bolesnika

Diseminirana infekcija u imunokompromitiranih bolesnika

Ljudski metapneumovirusi

Bolest gornjih i donjih dišnih putova u djece

Bolest gornjih dišnih putova u

odraslih

Pneumonija u starijih i imunosuprimiranih bolesnika

aSevere acute respiratory syndrome–associated coronavirus (SARS-CoV) je uzrokovao epidemije pneumonije od studenog 2002. do srpnja 2003. (vidi tekst).

bMiddle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) je uzrokovao tešku bolest dišnog sustava od 2012. do vremena kada je pisan ovaj tekst (2015); vidi tekst.

cSerotipovi 4 i 7 najčešće; također serotipovi 14 i 21.

dVrućica, kašalj, mialgija, slabost.

eMogu, ali ne moraju zahvatiti dišni sustav.

 

Opširnije vidi u Baden LR, Dolin R: Antiviral Chemotherapy, Excluding Antiretroviral Drugs, Pogl. 215e; Dolin R: Common Viral Respiratory Infections, Pogl. 223, str. 1202; i Cohen YZ, Dolin R: Influenza, Pogl. 224, str. 1209, u HPIM-19.