199. Alkoholizam

Urednik sekcije: prof. dr. sc. Trpimir Glavina, dr. med.
Prijevod: Andrea Grga, dr. med.,
prof. dr. sc. Trpimir Glavina, dr. med.

Alkoholizam se definira kao ponavljane poteškoće povezane s alkoholom u najmanje 2 od 11 životnih područja u istom 12-mjesečnom razdoblju (Tbl. 199-1). Težina kliničke slike temelji se na broju zahvaćenih područja, blaga klinička slika je dva ili tri zahvaćena područja, srednja četiri ili pet, teška šest ili više.

 

TABLICA 199-1 DIJAGNOSTIČKI I STATISTIČKI PRIRUČNIK MENTALNIH POREMEĆAJA, PETO IZDANJE, KLASIFIKACIJA POREMEĆAJA VEZANIH UZ ALKOHOLa

Kriteriji

Za potvrdu dijagnoze moraju postojati dvije ili više od sljedećih stavki koje se događaju u istom razdoblju od 12 mjeseci:

Ponavljano pijenje uzrokuje neuspjeh u ispunjavanju svakodnevnih obaveza

Ponavljano pijenje u opasnim situacijama

Nastavlja piti unatoč društvenim ili međuljudskim problemima povezanim s alkoholom

Tolerancija

Otrežnjenje ili uporaba tvari za olakšanje/izbjegavanje otrežnjenja

Pijenje u većim količinama ili dulje od namjeravanog

Uporna želja/neuspješni pokušaji zaustavljanja ili smanjenja pijenja

Veliki dio vremena proveden u nabavci, pijenju ili oporavljanju od pijenja alkohola

Važne aktivnosti kojih se odriču/smanjuju zbog pijenja

Nastavlja piti unatoč spoznaji o fizičkom ili psihološkom narušavanju zdravlja uzrokovanom alkoholom

Žudnja za alkoholom

a Blagi mentalni poremećaj uzrokovan upotrebom alkohola: postojanje 2–3 kriterija; umjereni: postojanje 4–5 kriterija; teški: postojanje 6 ili više kriterija..

KLINIČKA SLIKA

Životni rizik za zlouporabu alkohola je 10–15% za muškarce, a 5–8% za žene. U pravilu se prvi veći problemi zbog prekomjernog konzumiranja alkohola javljaju u ranoj odrasloj dobi, a zatim se izmjenjuju razdoblja pogoršanja i remisija. Uz pravilno liječenje 1/2 do 2/3 bolesnika apstinira godinama, a često i trajno. Životni vijek alkoholičara je kraći 10 godina zbog povećanog rizika od srčanih i zloćudnih bolesti, nesreća ili samoubojstava.

Rano otkrivanje zlouporabe alkohola ima veliku važnost s obzirom na visoku prevalenciju. U kliničkoj praksi koriste se standardizirani upitnici koji se sastoje od 10 pitanja o zlouporabi alkohola (AUDIT) (Tbl. 199-2).

 

TABLICA 199-2 TEST ZA IDENTIFIKACIJU ZLOUPORABE ALKOHOLA (AUDIT)a

Pitanje

Skala od 5 bodova (od najmanjeg do najvećeg zbira)

1. Koliko često konzumirate piće koje sadrži alkohol?

Nikad (0) do 4+ tjedno (4)

2. Koliko dnevno konzumirate pića koja sadrže alkohol?

1 ili 2 (0) do 10+ (4)

3. Koliko često konzumirate 6 ili više alkoholnih pića prilikom jedne prigode?

Nikad (0) do dnevno ili gotovo svakodnevno (4)

4. Koliko često ste prošle godine otkrili da ne možete prestati konzumirati alkohol od prvog konzumiranja?

Nikad (0) do dnevno ili gotovo svakodnevno (4)

5. Koliko ste često tijekom prošle godine niste uspjeli u svakodnevnim aktivnostima zbog konzumiranja alkohola?

Nikad (0) do dnevno ili gotovo svakodnevno (4)

6. Koliko ste često tijekom prošle godine imali potrebu za prvim pićem ujutro?

Nikad (0) do dnevno ili gotovo svakodnevno (4)

7. Koliko ste često tijekom prošle godine imali osjećaj krivnje ili kajanja nakon konzumiranja alkohola?

Nikad (0) do dnevno ili gotovo svakodnevno (4)

8. Koliko često tijekom prošle godine niste bili u mogućnosti sjetiti se prošle noći zbog zlouporabe alkohola?

Nikad (0) do dnevno ili gotovo svakodnevno (4)

9. Jeste li Vi ili netko u Vašoj blizini bili ozlijeđeni zbog zlouporabe alkohola?

Ne (0) ili da, tijekom prošle godine (4)

10. Jeli netko od bliskih prijatelja, liječnik ili drugi zdravstveni djelatnik bio zabrinut zbog Vaše zlouporabe alkohola ili Vas savjetovao da prestanete s konzumacijom alkohola?

Ne (0) ili da, tijekom prošle godine (4)

aAUDIT se ocjenjuje jednostavnim zbrajanjem vrijednosti bodova s pripadajućim odgovorima. Vrijednost ≥8 može ukazivati na zlouporabu alkohola.

U svakodnevnoj medicinskoj praksi treba obratiti pozornost na bolesti uzrokovane alkoholom i alkoholizam:

 1. Neurološke: zamračenje svijesti, konvulzije, delirium tremens, cerebelarna degeneracija, neuropatija, miopatija
 2. Gastrointestinalne: ezofagitis, gastritis, pankreatitis, hepatitis, ciroza, GI hemoragija
 3. Kardiovaskularne: hipertenzija, kardiomiopatija
 4. Hematološke: makrocitoza, deficit folata, trompocitopenija, leukopenija
 5. Endokrinološke: ginekomastija, atrofija testisa, amenoreja, neplodnost
 6. Koštane: frakture, osteonekroza
 7. Rak: rak dojke, rak usne šupljine i jednjaka, rak rektuma

Alkoholna intoksikacija

Alkohol je depresor SŽS-a koji djeluje na receptore za gama-aminomaslačnu kiselinu (GABA), glavni inhibicijski neurotransmitor u živčanom sustavu. Promjene u ponašanju, kognitivne i psihomotorne promjene javljaju se kada je razina alkohola u krvi samo 0,02–0,03 g/dL, koncentracija koja se postiže nakon konzumacije jednog ili dva alkoholna pića. Dopuštena intoksikacija alkoholom u većini država zahtijeva koncentraciju alkohola u krvi od 0,08 g/dL; dvostruko povećana koncentracija može dovesti do dubokog sna.

Alkoholna apstinencija

Kronično konzumiranje alkohola stvara ovisnost SŽS-a, a najraniji znak alkoholne apstinencije je tremor, koji se javlja 5–10 sati nakon smanjenog unosa pića. Može biti popraćeno generaliziranim epi napadajima u prvih 24–48 sati; ti napadaji ne zahtijevaju uvođenje antiepileptika. Tešku apstinenciju prati hiperaktivnost vegetativnog sustava (znojenje, hipertenzija, tahikardija, tahipneja, vrućica), praćena nesanicom, noćnim morama, tjeskobom i GI simptomima.

Delirium Tremens (DT)

Delirium tremens je najteži oblik apstinencijskog sindroma karakteriziran jakom hiperaktivnosti vegetativnog sustava, povećanom smetenosti, agitaciji, iluzijama i halucinacijama (najčešće vidne i taktilne), koje se javljaju 3 do 5 dana nakon unosa posljednjeg pića. Smrtnost je 5–15%.

Wernickova encefalopatija

Wernickova encefalopatija je sindrom izazvan alkoholom, karakteriziran ataksijom, oftalmoplegijom te smetenošću, najčešće s pridruženim nistagmusom, perifernom neuropatijom, cerebelarnim znakovima i hipotenzijom; zapaža se oštećenje kratkotrajnog sjećanja, nepažljivost i emocionalna nestabilnost. Wernicke-Korsakoffljev sindrom je popraćen anterogradnom i retrogradnom amnezijom i konfabulacijom. Wernick-Korsakoffljev sindrom je uzrokovan kroničnim manjkom tiamina, što rezultira oštećenjem jezgara u talamusu, mamilarnih tijela i moždanog debla i cerebelarnih struktura.

LABORATORIJSKI NALAZI

Laboratorijski nalazi uključuju blagu anemiju s makrocitozom, manjak folata, trompocitopeniju, granulocitopeniju, abnormalne vrijednosti testova jetrene funkcije, hiperuricemiju i povišene trigliceride. Dvije hematološke pretrage čija osjetljivost i specifičnost je ≥60% su gama-glutamil transferaza (GGT) (>35 j) i transferin siromašan ugljikohidratima (engl. CDT) (>20 j/L ili >2,6%); kombinacija ove dvije pretrage će biti točnija nego svaka pretraga zasebno. Različite dijagnostičke studije mogu pokazati znakove organske disfunkcije uzrokovane alkoholom.

LIJEČENJE ALKOHOLIZAM

AKUTNA ALKOHOLNA APSTINENCIJA

 • Akutna alkoholna apstinencija liječi se sa vitaminima B skupine, uključujući tiamin (50–100 mg iv. ili per os dnevno ≥1 tjedan) za obnovu rezervi ove skupine vitamina; ako se radi o Wernicke-Korsakoffljevom sindomu koristi se iv. put s obzirom da je kod alkoholičara crijevna apsorpcija nepouzdana.
 • Lijekovi koji imaju depresivni učinak na SŽS daju se u slučaju epi napada ili hiperaktivnosti vegetativnog sustava, da bi zaustavili brz razvoj sindroma ustezanja. Lijekovi izbora su benzodiazepini niske potentnosti s dugim poluvijekom eliminacije (npr. diazepam 10 mg per os svakih 4–6 sati, klordiazepoksid 25–50 mg per os svakih 4–6 sati) jer postižu približno uravnoteženu razinu lijeka u krvi i imaju široki terapijski raspon. Rizik od predoziranja i prekomjerne sedacije javljaju se rjeđe kod lijekova kraćeg djelovanja (npr. oksazepam, lorazepam).
 • U slučaju teške apstinencije ili delirijum tremensa obično su potrebne visoke doze benzodiazepina. Posebnu pozornost treba obratiti na praćenje volumena tekućine, elektrolitskog statusa i razine glukoze u krvi. Od presudne važnosti je praćenje kardiovaskularnog i hemodinamskog stanja, jer hemodinamski kolaps i srčane aritmije nisu rijetkost.
 • Generalizirane apstinencijske konvulzije rijetko zahtijevaju agresivnu farmakološku intervenciju izvan one koja se redovito daje bolesniku s apstinencijom, tj. primjerene doze benzodiazepina.

REHABILITACIJA I OTREŽNJENJE

Savjetovanje, edukacija i kognitivni pristup liječenju

 • Cilj oporavka je pomoći alkoholičaru da uspije zadržati visoku razinu motivacije za apstinenciju. To se postiže edukacijom o alkoholizmu i savjetovanjem obitelji i/ili prijatelja da prestanu štititi bolesnika od problema uzrokovanih alkoholom.
 • Drugi korak je pomoći pacijentu da ponovo uspostavi novi način življenja bez konzumiranja alkohola, pomoću savjetovanja, profesionalne rehabilitacije i udruga samopomoći kao što su anonimni alkoholičari (AA).
 • Treći korak, zvan prevencija relapsa, pomaže pacijentu da prepozna situacije koje ga mogu dovesti do ponovnog konzumiranja alkohola, te da razvije taktike koje će povećati mogućnost ponovne apstinencijie u slučaju relapsa.
 • Nema uvjerljivih dokaza da je bolničko liječenje učinkovitije od izvanbolničkog.

Farmakoterapija

Nekoliko lijekova može biti korisno u alkoholnoj rehabilitaciji; obično se lijekovi primjenjuju 6 mjeseci ako se vidi pozitivan odgovor.

 • Antagonist opijata naltrekson (50–150 mg/d per os ili mjesečna injekcija od 380 mg). Smanjuje mogućnost ponovnog konzumiranja alkohola i može smanjiti recidivizam u alkoholičara koji apstiniraju.
 • Akamprozat (2 g/d podijeljen u tri oralne doze), inhibitor N-metil-D-aspartat receptora koji se može koristiti u liječenju te ima sličan učinak kao i naltrekson.
 • Kombinacija naltreksona i akamprozata mogla bi biti učinkovitija od svakog lijeka zasebno, ali za sada ne postoje studije o tome.
 • Disulfiram (250 mg/d) je lijek koji inhibira aldehidnu dehidrogenazu te dovodi do toksičnih simptoma i brojnih nuspojava u prisustvu alkohola.

  Opširnije vidi u Schuckit MA: Alcohol and Alcoholism, Pogl. 467, str. 2723, u HPIM-19.