161. Psorijatični artritis

Urednik sekcije: prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.
Prijevod: Tatjana Zekić, dr. med.

DEFINICIJA

Psorijatični artritis je kronični upalni artritis koji pogađa 5–42% ljudi s psorijazom. Neki pacijenti, osobito oni sa spondilitisom, imati će HLA-B27 antigen histokompatibilnosti. Pojava psorijaze obično prethodi razvoju bolesti na zglobovima; u otprilike 15–20% bolesnika razvije se artritis prije pojave promjena na koži. Promjene na noktima ima 90% bolesnika s psorijatičnim artritisom.

TIPOVI ZAHVAĆENOSTI ZGLOBOVA

Postoji pet tipova zahvaćenosti zglobova kod psorijatičnog artritisa.

 • Asimetrični oligoartritis: često zahvaća distalne interfalangealne/proksimalne interfalangealne (DIP/PIP) zglobove šaka i stopala, koljena, ručnih zglobova, gležnjeva: “kobasičasti prsti” mogu biti prisutni, reflektiraju upalu tetivnih ovojnica.
 • Simetrični poliartritis (40%): nalikuje reumatoidnom artritisu, ali je reuma faktor negativan, nema reumatoidnih čvorića.
 • Pretežno zahvaćeni DIP zglobovi (15%): visoka učestalost povezanosti s psorijatičnim promjenama noktiju.
 • “Mutilirajući artritis” (3–5%): agresivni, destruktivni oblik artritisa s ozbiljnim deformacijama zglobova i resorpcijama kosti.
 • Spondilitis i/ili sakroileitis: zahvaćenost aksijalnog skeleta prisutna je u 20–40% pacijenata s psorijatičnim artritisom; može nastati bez perifernog artritisa.

DIJAGNOSTIČKI POSTUPAK

 • Negativni testovi za reumatoidni faktor.
 • Hipoproliferativna anemija, ubrzana sedimetacija eritrocita (SE).
 • Hiperuricemija može biti prisutna.
 • U slučaju galopirajuće bolesti treba posumnjati na HIV.
 • Sinovijalna tekućina je upalnog tipa, a nalaz biopsije nespecifičan.
 • Radiološki nalazi pokazuju erozije na rubovima zglobova, koštanu ankilozu, resorpciju kosti na distalnim falangama poput čuperka , deformacija poput “olovke u čaši” (proliferacija kosti na bazi distalne falange s klinastom proksimalnom falangom), aksijalni skelet s asimetričnim sakroileitisom, asimetrični nemarginalni sindezmofiti.

DIJAGNOZA (TablICA 161-1)

TABLICA 161-1 KLASIFIKACIJSKI KRITERIJI ZA PSORIJATIČNI ARTRITISa

Da bi se primjenili CASPAR kriteriji, bolesnik mora imati upalnu zglobnu bolest (zglob, kralježnica ili enteze) s ≥3 bodova iz bilo koje od slijedećih pet kategorija :

1. Dokaz trenutne psorijaze,b, c psorijaza u osobnoj ili obiteljskoj anamenzid

2. Tipična psorijatična distrofija noktijue na trenutnom fizikalnom pregledu

3. Negativni reumatoidni faktor

4. Trenutni daktilitis ili daktilitis u anamnezi evidentiran od strane reumatologa

5. Radiološki dokazi stvaranja jukstaartikularne nove kostig na šakama ili stopalima

aSpecifičnost 99% i senzitivnost 91%.

bTrenutna psorijaza dobija 2 boda; sva druga obilježja nose 1 bod.

cPsorijaza kože ili vlasišta prisutna u vrijeme pregleda prema prosudbi reumatologa ili dermatologa.

dObiteljska anamneza pozitivna na psorijazu u rođaka u prvom ili drugom koljenu.

eOniholiza, stvaranje udubina ili hiperkeratoza.

fOteklina cijelog prsta.

gSlabo definirane osifikacije blizu zglobnih rubova koje isključuju stvaranje osteofita.

Izvor: Taylor W i sur.: Classification criteria for psoriatic arthritis (CASPAR). Development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum, 54:2665, 2006.

LIJEČENJE PSORIJATIČNI ARTRITIS
 • Usklađena terapija usmjerena na kožu i zglobove..
 • Edukacija bolesnika, fizikalna i radna terapija.
 • TNF modulirajući lijekovi (etanercept, infliksimab, adalimumab, golimumab, certolizumab pegol) mogu poboljšati zglobnu bolest i odgoditi radiološku progresiju bolesti.
 • Ustekinumab (anti-IL-12/23 p40 monoklonsko protutijelo) je učinkovit za kožnu i zglobnu bolest.
 • Apremilast (inhibitor fosfodiesterase 4) poboljšava stanje kože i zglobova.
 • Sekukinumab, IL-17A antagonist, poboljšava aktivnost bolesti i može se koristiti za umjerenu do tešku psorijazu s plakovima.
 • NSAR.
 • Intraartikularne injekcije steroida–korisne su u određenim slučajevima. Sistemski glukokortikoidi se rijetko koriste jer mogu izazvati pogoršanje kožne bolesti nakon smanjenja lijeka.
 • Učinkovitost soli zlata i antimalarika je dvojbena.
 • Sulfasalazin 2–3 g/d ima kliničku učinkovitost, ali ne spriječava erozije zglobova Učinkovitost soli zlata i antimalarika je dvojbena.
 • Metotreksat 15 mg/tjedno ne poboljšava sinovitis, ali poboljšava kožnu bolest i može utjecati na simptome bolesti.
 • Leflunomid može biti koristan za promjene na koži i zglobovima.

  Opširnije vidi u Taurog JD, Carter JD: The Spondyloarthritides, Pogl. 384, str. 2169, u HPIM-19.