155. Portalna hipertenzija

Urednik sekcije: prof. prim. dr. sc. Ante Tonkić, dr. med.
Prijevod: prof. prim. dr. sc. Ante Tonkić, dr. med.

Portalna hipertenzija se definira kao povišenje gradijenta krvnog tlaka u jetrenim venama >5 mmHg, što je posljedica ciroze jetre (Pogl. 154). Uzrokovana je povećanim intrahepatalnim otporom protoku krvi kroz jetru zbog ciroze zajedno s povećanim splanhničkim protokom krvi zbog vazodilatacije splanhničnog krvožilja.

KLASIFIKACIJA (VIDI TABLICU 155-1)

 

TABLICA 155-1 KLASIFIKACIJA PORTALNE ENCEFALOPATIJE

Prehepatična

Tromboza portalne vene

Tromboza splenične vene

Masivna splenomegalija (Bantijev sindrom)

Hepatična

Presinusoidalna

Shistosomijaza (bilharcijaza)

Kongenitalna hepatalna fibroza

Sinusoidna

Ciroza—brojni uzroci

Alkoholni hepatitis

Postsinusoidna

Hepatalna sinusoidna opstrukcija (veno-okluzivni sindrom)

Posthepatična

Budd-Chiarijev sindrom

Membrane (opne) u donjoj šupljoj veni

Kardijalni uzroci

Restriktivna kardiomiopatija

Konstriktivni perikarditis

Teško kongestivno zatajenje srca

KOMPLIKACIJE

Primarne komplikacije portalne hipertenzije su gastroezofagealni varikoziteti s krvarenjem, ascites (Pogl. 43), hipersplenizam, encefalopatija, spontani bakterijski peritonitis (Pogl. 43), hepatorenalni sindrom (Pogl. 43), hepatocelularni karcinom (Pogl. 71).

EZOFAGOGASTRIČNI VARIKOZITETI

Otprilike jedna trećina bolesnika s cirozom jetre ima varikozitete, a jedna trećina pacijenata s varikozitetima s vremenom će prokrvariti. Krvarenje je komplikacija opasna po život; rizik od krvarenja korelira s veličinom i lokalizacijom varikoziteta, stupnjem portalne hipertenzije (portalni venski tlak >12 mmHg) i težinom ciroze, npr. Child-Pughovom klasifikacijom (vidi Tbl. 154-3).

DIJAGNOZA

Ezofagogastroskopija: postupak izbora za procjenu krvarenja iz gornjeg dijela GI trakta u bolesnika s potvrđenom portalnom hipertenzijom ili u kojih se sumnja na portalnu hipertenziju. Celijačna i mezenterička arteriografija su alternative u slučajevima kada profuzno krvarenje onemogućava endoskopski pregled, kao i u svrhu evaluacije portalnih vena (portalna vena se također može evaluirati ultrazvukom s Dopplerom i MR).

LIJEČENJE EZOFAGOGASTRIČNI VARIKOZITETI

Opće mjere za liječenje GI krvarenja vidi u Pogl. 41.

KONTROLA AKUTNOG KRVARENJA

Metoda izbora ovisi o kliničkom okruženju i dostupnosti.

1. Endoskopska intervencija se koristi kao tretman prve linije za kontrolu akutnog krvarenja. Endoskopska ligacija varikoziteta (ELV) koristi se za kontrolu akutnog krvarenja u >90% slučajeva. ELV je manje uspješna kada varikoziteti dosežu proksimalni segment želuca. Neki endoskopičari koristiti će injekcijski postupak (skleroterapiju) kao početnu terapiju, osobito u slučajevima kada je krvarenje profuzno.

2. Vazokonstriktori: somatostatin ili oktreotid (50–100 μg/h u kontinuiranoj infuzij).

3. Tamponada balonom (Sengstaken-Blakemoreova ili Minnesota sonda). Može se koristiti kada endoskopska terapija nije odmah dostupna, ili u bolesnika koje je potrebno stabilizirati prije endoskopske terapije. Komplikacije—opstrukcija ždrijela, gušenje, aspiracija, ulceracija jednjaka. Općenito je rezervirana za profuzno krvarenje kao i kod neuspješne terapije vazopresinom i/ili endoskopskim tehnikama.

4. Transjugularni intrahepatični portosistemski šant (TIPS)—portokavalni šant postavljen tehnikom intervencijske radiologije, indiciran je nakon neuspjeha drugih pristupa; rizik nastanka hepatične encefalopatije (20–30%), stenoze ili okluzije šanta, infekcije.

PREVENCIJA REKURENTNOG KRVARENJA

1. EVL treba ponavljati sve dok se ne postigne obliteracija svih varikoziteta.

2. Propranolol ili nadolol—neselektivni beta-blokatori koji djeluju kao portalni venski antihipertenzivi; mogu smanjiti rizik od krvarenja iz varikoziteta kao i smrtnosti zbog krvarenja.

3. TIPS—potencijalno koristan terapijski pristup do transplantacije jetre u pacijenata kod kojih je farmakoterapija neučinkovita.

4. Portosistemski kirurški zahvat danas se rjeđe indicira nakon uvođenja TIPS-a; potencijalna opcija kod bolesnika s očuvanom sintetskom funkcijom jetre.

PREVENCIJA INICIJALNOG KRVARENJA

Za pacijente s visokim rizikom od krvarenja iz varikoziteta, savjetuje se profilaksa koja uključuje ELV i/ili neselektivne beta-blokatore.

HEPATIČNA ENCEFALOPATIJA

Promjena mentalnog statusa i kognitivne funkcije u prisutnosti zatajenja jetrene funkcije; može biti akutna i reverzibilna ili kronična i progresivna.

KLINIČKA SLIKA

Zbunjenost, nerazgovjetni govor, promjena osobnosti koja može uključivati nasilno ponašanje, pospanost i otežano buđenje, asteriksis (lepršajući tremor). Može progredirati do komatoznog stanja; inicijalni odgovor na jače podražaje, a kasnije bez odgovora.

PATOFIZIOLOGIJA

Crijevni neurotoksini zbog vaskularnog šantiranja i reducirane jetrene mase uzrokuju simptome jetrene encefalopatije. Razina amonijaka je obično povišena kod hepatične encefalopatije, ali nije utvrđena korelacija između stupnja bolesti jetre i vrijednosti amonijaka. Ostali spojevi koji mogu doprinijeti nastanku hepatične enecefalopatije uključuju lažne neurotransmitere i merkaptane.

PRECIPITIRAJUĆI ČIMBENICI

GI krvarenje, azotemija, konstipacija, visokoproteinski obrok, hipokalijemična alkaloza, depresori CNS-a (npr. benzodiazepini i barbiturati), hipoksija, hiperkapnija, sepsa.

LIJEČENJE HEPATIČNA ENCEFALOPATIJA

Potrebno je ukloniti precipitirajuće čimbenike i korigirati elektrolitni disbalans. Laktuloza (neapsorbirajući disaharid) dovodi do zakiseljavanja debelog crijeva i proljeva te predstavlja temelj terapije; cilj je proizvesti 2–3 meke stolice dnevno. Antibiotici koji se slabo apsorbiraju često se koriste kod osoba koje ne podnose laktulozu, a naizmjenično davanje neomicina i metronidazola koristi se za smanjenje pojedinačnih nuspojava. Rifaksimin se također odnedavno koristi; nadoknada cinka ponekad je od koristi. Transplantacija jetre sukladno indikacijama.

Opširnije vidi u Bacon BR: Cirrhosis and Its Complications, Pogl. 365, str. 2058; u HPIM-19.