17. Moždani udar

Urednik sekcije: Željko Ivančević, dr. med.
Prijevod: Željko Ivančević, dr. med.

Iznenadna pojava neurološkog ispada zbog vaskularnog mehanizma: ~85% zbog ishemije; ~15% primarno zbog hemoragije [subarahnoidne (Pogl. 18) i intraparenhimne]. Ishemični ispad koji se brzo povlači a bez radioloških znakova infarkta naziva se tranzitorna ishemična ataka (TIA); obično treba sačekati 24 h kako bi se utvrdilo radi li se o novoj infarkciji ili ne, što čini razliku između TIA-e i moždanog udara, premda većina slučajeva TIA traje između 5 i 15 min. Moždani udar je vodeći uzrok neurološke invalidnosti u odraslih; godišnje 200.000 smrtnih slučajeva u SAD-u. Prevencijom i akutnom intervencijom značajno se može smanjiti morbiditet i mortalitet.

PATOFIZIOLOGIJA

Ishemični moždani udar najčešće je posljedica začepljenja velike moždane krvne žile embolusom; izvor embolusa može biti srce, luk aorte ili lezije drugih arterija, npr. karotidnih. Male, duboke ishemične lezije su najčešće posljedica intrinzične bolesti malih krvnih žila (lakunarni udari). Hipoperfuzijski moždani udari viđaju se kod teške proksimalne stenoze i neodgovarajuće razvijenih kolaterala, a izazivaju ih napadi sistemske hipotenzije. Hemoragija je najčešće posljedica rupture aneurizama ili malih krvnih žila u moždanom tkivu. Različiti stupanj oporavka od moždanog udara ovisi o kolateralnim krvnim žilama, krvnom tlaku, te specifičnoj lokalizaciji i mehanizmu začepljenja krvne žile; ako se krvni protok uspostavi prije nego nastupi smrt stanica, bolesnik može imati samo prolazne simptome, tj. TIA-u.

KLINIČKA SLIKA

Ishemični moždani udar

Iznenadna i dramatična pojava žarišnih neuroloških simptoma je tipična za ishemični moždani udar. Bolesnici sami ne traže liječničku pomoć jer rijetko imaju bolove pa ne smatraju da nešto nije u redu (anosagnozija). Simptomi odgovaraju opskrbnom području pogođene krvne žile (Tbl. 17-1). Prolazna monokularna sljepoća (amaurosis fugax) je poseban oblik TIA-e nastale zbog ishemije mrežnice; bolesnici opisuju sjenu koja se spušta preko vidnog polja.

 

TABLICA 17-1 ANATOMSKA LOKALIZACIJA MOŽDANOG UDARA

Znakovi i simptomi

Cerebralna hemisfera, lateralni prikaz (a. cerebri media)

Hemipareza

Hemisenzorički ispad

Motorna afazija (Broca)—zamuckivanje s otežanim pronalaženjem odgovarajućih riječi i očuvano razumijevanje

Senzorna afazija (Wernicke)—anomija, slabo razumijevanje, nerazumljiv žargonski govor

Zanemarivanje jedne strane, apraksije

Homonimna hemianopsija ili kvadrantoanopsija

Sklonost zurenju sa skretanjem očiju na stranu lezije

Cerebralna hemisfera, medijalni prikaz (a. cerebri anterior)

Paraliza stopala i noge sa ili bez pareze ruke

Kortikalni gubitak osjeta iznad noge

Refleksi hvatanja i sisanja

Urinarna inkontinencija

Apraksičan hod

Cerebralna hemisfera, posteriorni prikaz (a. cerebri posterior)

Homonimna hemianopsija

Kortikalna sljepoća

Gubitak pamćenja

Gubitak osjeta, spontana bol, disestezije, koreoatetoza

Moždano deblo, srednji mozak (a. cerebri posterior)

Kljenut trećeg moždanog živca i kontralateralna hemiplegija

Paraliza/pareza vertikalnih pokreta oka

Konvergentni nistagmus, dezorijentacija

Moždano deblo, pontomedularna spojnica (a. basilaris)

Paraliza lica

Pareza abdukcije oka

Pareza konjugiranog pogleda

Gubitak osjeta na jednoj polovici lica

Hornerov sindrom

Oslabljen osjet za bol i toplinu na jednoj polovici tijela (sa ili bez lica)

Ataksija

Moždano deblo, lateralna medula (a. vertebralis)

Vertigo, nistagmus

Hornerov sindrom (mioza, ptoza, smanjeno znojenje)

Ataksija, pada na stranu lezije

Smanjen osjećaj boli i topline iznad polovice tijela sa ili bez lica

Lakunarni sindromi (moždani udar malih krvnih žila)

Najčešći su:

 • Čista motorička hemipareza lica, ruke i noge (capsula interna ili pons)
 • Čisti osjetilni moždani udar (ventrolateralni talamus)
 • Ataksična hemipareza (pons ili capsula interna)
 • Disartrija—nevješta ruka (pons ili koljeno kapsule interne)

  Intrakranijsko krvarenje

  U nekim se slučajevima javlja povraćanje i pospanost s povišenim intrakranijskim tlakom (IKP), a glavobolja u oko 50% slučajeva. Znakovi i simptomi obično nisu ograničeni na opskrbno područje samo jedne krvne žile. Etiologija je različita ali najčešće je povezana s hipertenzijom (Tbl. 17-2). Hipertenzivna hemoragija u pravilu se javlja u niže navedenim mjestima:

   

  TABLICA 17-2 UZROCI INTRAKRANIJSKE HEMORAGIJE

  Uzrok

  Lokacija

  Komentari

  Trauma glave

  Intraparenhimska: frontalni režnjevi, anteriorni temporalni režnjevi; subarahnoidalno; ekstra-aksijalno (subduralno, epiduralno)

  Udarna (trzajna) i protuudarna (protutrzajna) ozljeda mozga zbog naglog usporavanja

  Hipertenzivna hemoragija

  Putamen, globus palidus, talamus, cerebelarna hemisfera, pons

  Kronična hipertenzija dovodi do krvarenja iz malih krvnih žila (~30–100 μm) u ovim regijama

  Transformacija ranije ishemične infarkcije

  Bazalni ganglij, subkortikalne regije, lobarno

  Događa se u 1–6% ishemičnih moždanih udara, češće na mjestu velike infarkcije hemisfere

  Metastatski tumor mozga

  Lobarno

  Pluća, koriokarcinom, melanom, karcinom bubrežnih stanica, štitnjače, atrijski miksom

  Koagulopatija

  Bilo koja

  Rizik od širenja hematoma

  Lijek (droga)

  Bilo koja, lobarno, subarahnoidalno

  Kokain, amfetamin

  Arteriovenska malformacija

  Lobarno, intraventrikularno, subarahnoidalno

  Rizik je ~2–3% godišnje za krvarenje ako prethodno nije bilo rupture

  Aneurizma

  Subarahnoidalno, intraparenhimski, rijetko subduralno

  Mikotički i nemikotički oblici aneurizme

  Amiloidna angiopatija

  Lobarno

  Degenerativna bolest intrakranijskih krvnih žila; vezana za demencije, rijetka u pacijenata <60 godina

  Kavernozni angiom

  Intraparenhimski

  Multipli kavernozni angiomi povezani s mutacijama gena KRIT1, CCM2 i PDCD10

  Duralna arteriovenska fistula

  Lobarno, subarahnoidalno

  Uzrokuje krvarenje zbog venske hipertenzije

  Kapilarne telangiektazije

  Obično moždano deblo

  Rijetko uzrok krvarenja

 • Putamen: Kontralateralna hemipareza često s homonimnom hemianopsijom
 • Talamus: Hemipareza s upadljivim senzornim (osjetilnim) deficitom
 • Pons: Kvadriplegija, zjenice poput glavice “pribadače”, pormećeni horizontalni pokreti očiju
 • Cerebelum: Glavobolja, povraćanje, ataksični hod

  Neurološki ispad koji se razvija postupno kroz 30–90 min jako upućuje na intracerebralno krvarenje.

  LIJEČENJE MOŽDANI UDAR

  Terapijska načela prikazuje Sl. 17-1. Moždani udar treba razlučiti od stanja koja ga mogu oponašati, uključujući epi napadaj, migrenu, tumor i metaboličke poremećaje.

  Slika 17-1 Internističko liječenje moždanog udara i TIA-e. U zaobljenim okvirima su dijagnoze; u pravokutnicima su intervencije. Brojevi su postoci svih moždanih udara. ABC = airway (dišni put), breathing (disanje), circulation (krvotok); RR = arterijski krvni tlak; KEA = karotidna endarterektomija; ICH = intracerebralna hemoragija; SAH = subarahnoidalna hemoragija; TIA = prolazni ishemički napad (engl. transient ischemic attack

  • Slikovne (radiološke) pretrage. Nakon početne stabilizacije hitno treba uraditi CT glave bez kontrasta da bi se razlučilo ishemični od hemoragičnog moždanog udara. Kod opsežnih ishemičnih moždanih udara patološke promjene na CT-u obično su vidljive unutar prvih nekoliko sati, dok male infarkte CT može teško vizualizirati. CT ili MR angiografija (CTA/MRA) i perfuzija mogu otkriti vaskularnu okluziju i tkivo kojemu prijeti infarkcija. “Diffusion-weighted” MR (tehnika snimanja kod koje se poništava sav signal iz tkiva, tako da jedino signal onih molekula koje se kreću zbog difuzije biva prikazan) ima veliku osjetljivost za identificiranje ishemičnog moždanog udara čak i nekoliko minuta nakon događaja.

  AKUTNI ISHEMIČNI MOŽDANI UDAR Terapijski postupci kojima se nastoji sprječiti ili smanjiti infarkt tkiva su: (1) potporne mjere, (2) intravenska tromboliza, (3) endovaskularna revaskularizacija, (4) antitrombotici, (5) antikoagulacija i (6) neuroprotekcija.

  POTPORNE MJERE Glavni je cilj optimizirati perfuziju u neomeđenom ishemičnom području uokolo infarkta.

  • Krvni tlak se nikada ne smije naglo sniziti (pogoršava ishemiju), a samo se u najekstremnijim situacijama smije postupno sniziti (npr. maligna hipertenzija kad je RR > 220/120 mmHg ili, ako se planira tromboliza, RR > 185/110 mmHg).
  • Intravaskularni volumen treba održavati izotoničnim tekućinama jer ograničenje volumena rijetko pomaže. Osmotska terapija manitolom može biti nužna za kontrolu edema kod opsežnog infarkta, ali se izotonični volumen mora nadoknaditi da se izbjegne hipovolemija.
  • Kod infarkta cerebeluma (ili hemoragije) može doći do brzog pogoršanja zbog pritiska na moždano deblo i hidrocefalusa, što zahtijeva neurokirurški zahvat.

  INTRAVENSKA TROMBOLIZA

  • Ishemija koja traje <3 h, bez hemoragije po kriterijima CT-a, može se ublažiti trombolitičnom IV terapijom s rekombinantnim aktivatorom tkivnog plazminogena (Tbl 17-3).

    

   TABLICA 17-3 PRIMJENA INTRAVENSKOG REKOMBINANTNOG AKTIVATORA TKIVNOG PLAZMINOGENAa

   Indikacija

   Kontraindikacija

   Klinička dijagnoza moždanog udara

   RR >185/110 mmHgunatoč liječenju

   Vrijeme proteklo od pojave simptoma do primjene lijeka ≤4,5 hb

   Trombociti <100.000; Htc <25%; glukoza <2,75 ili >22 mmol/L

   CT snimke ne pokazuju krvarenje ni edem na >1/3 opskrbnog područja ACM

   Primjena heparina unutar 48 h i produženo PTV, ili povišen INR

   Životna dob ≥18 godina

   Brzo poboljšanje simptoma

   Pristanak bolesnika ili zastupnika

   Nedavni moždani udar ili ozljeda glave unutar 3 mjeseca; svježe intrakranijsko krvarenje

    

   Velika operacija u prethodnih 14 dana

    

   Neznatni simptomi moždanog udara

    

   Gastrointestinalno krvarenje u prethodnih 21 dan

    

   Svježi infarkt miokarda

    

   Koma ili stupor

   Primjena rtPA

   Intravenski pristup s dvije periferne IV linije (izbjegnite postavljanje arterijske ili centralne linije).

   Preispitajte je li primjena rtPA prikladna.

   Primijenite 0.9 mg/kg intravenski (maksimalno 90 mg), od čega 10% ukupne doze odjednom, a preostalu količinu ukupne doze tijekom 1 h.

   Učestalo kontrolirajte krvni tlak.

   Nemojte primijeniti drugu antitrombotsku terapiju u naredna 24 h.

   Kod pogoršanja neurološkog stanja ili nekontroliranog krvnog tlaka prekinite infuziju, dajte krioprecipitat i ponovo hitno slikajte mozak.

   Izbjegnite kateterizaciju uretre tijekom ≥2 h

   aKontraindikacije i doziranje vidite u uputi priloženoj uz pakiranje Activase (aktivator tkivnog plazminogena).

   bOvisno o zemlji, IV primjena rtPA može biti odobrena i do 4.5 sata od moždanog udara uz dodatna ograničenja.

   Kratice: INR = međunarodni standardizirani omjer (engl. international normalized ratio); ACM = arteria cerebri media; rtPA = rekombinantni aktivator tkivnog plazminogena; PTV = parcijalno tromboplastinsko vrijeme; RR = krvni tlak; CT = kompjutorizirana tomografija; Htc = hematokrit.

  • Na osnovu novih podataka, IV rtPA je korišten u mnogim centrima za ishemiju koja je trajala od 3–4.5 h, ali u SAD-u još nije odobren.

  ENDOVASKULARNA REVASKULARIZACIJA

  • Ishemični moždani udar prouzročen začepljenjem velike intrakranijske krvne žile ima visoku stopu morbiditeta i mortaliteta; bolesnicima s takvom okluzijom može pomoći embolektomija (ishemija traje <6 h) izvršena prilikom hitne cerebralne angiografije u specijaliziranim centrima. CT angiografija se koristi sve češće kao dio inicijalnog radiološkog dijagnostičkog protokola kako bi se ovakvi bolesnici brzo identificirali.

  ANTITROMBOTICI

  • Acetilsalicilna kiselina (do 325 mg/d) je sigurna i ima mali ali dokazano povoljan učinak kod akutnog ishemičnog moždanog udara.

  ANTIKOAGULACIJA

  • Klinička ispitivanja nisu dokazala povoljan učinak heparina ni drugih antikoagulansa kod bolesnika s akutnim moždanim udarom.

  NEUROPROTEKCIJA

  • Hipotermija je učinkovita u komi nastaloj nakon srčanog zastoja, ali kod moždanog udara nije u potpunosti proučena. Drugi neuroprotektivni agensi nisu pokazali povoljne učinke u istraživanjima na ljudima unatoč obećavajućim rezultatima na životinjama.

  CENTRI ZA LIJEČENJE MOŽDANOG UDARA I REHABILITACIJU

  • Liječenje i njega u jedinicama za zbrinjavanje moždanih udara uz provođenje rehabilitacije poboljšava neurološki ishod i smanjuje mortalitet

  AKUTNO INTRACEREBRALNO KRVARENJE

  • CT glave bez primjene kontrasta će potvrditi dijagnozu.
  • Brzo utvrdite i otklonite svaku koagulopatiju.
  • Unutar prvog mjeseca umre 35-45% bolesnika; prognoza ovisi o volumenu (opsegu) i lokalizaciji hematoma.
  • Stuporozni ili komatozni bolesnici uglavnom se liječe s pretpostavkom da je IKT povišen. Antiedematozna terapija osmotskim agensima može biti potrebna zbog edema i učinka mase; glukokortikoidi nisu djelotvorni.
  • Neurokirurško mišljenje treba tražiti radi mogućeg žurnog odstranjenja cerebelarnog hematoma; kod drugih lokalizacija kirurška evakuacija obično nije od pomoći.

  PROCJENA: OTKRIVANJE UZROKA MOŽDANOG UDARA

  Premda početno liječenje akutnog ishemičnog moždanog udara ili TIA-e ne ovisi o etiologiji, bitno je utvrditi uzrok kako bi se smanjio rizik od recidiva (Tbl. 17-4); posebnu pažnju treba obratiti na atrijsku fibrilaciju i aterosklerozu karotidnih arterija jer za ove uzroke postoje dokazane strategije sekundarne prevencije. Gotovo 30% slučajeva ostane nerazjašnjeno unatoč opsežnoj dijagnostičkoj obradi.

   

  TABLICA 17-4 UZROCI ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA

  Česti uzroci

  Rijetki uzroci

  Tromboza

  Lakunarni moždani udar (male krvne žile))

  Tromboza velike krvne žile

  Dehidracija

  Začepljenje emolusom

  Iz arterije u arteriju

  Bifurkacija karotide

  Aortni luk

  Arterijska disekcija

  Kardioembolija

  Atrijska fibrilacija

  Muralni tromb

  Infarkt miokarda

  Dilatativna kardiomiopatija

  Lezije srčanih zalistaka

  Mitralna stenoza

  Mehanički zalisci

  Bakterijski endokarditis

  Paradoksalni embolus

  Defekt atrijskog septuma (ASD)

  Otvoreni foramen ovale

  Aneurizma atrijskog septuma

  Spontani eho kontrast

  Droge: kokain, amfetamin

  Hiperkoagulabilni poremećaji

  Manjak proteina Ca

  Manjak proteina Sa

  Manjak antitrombina IIIa

  Antifosfolipidni sindrom

  Mutacija faktora V Leidena

  Mutacija protrombina G20210a

  Sistemski malignitet

  Anemija srpastih stanica (drepanocitoza)

  β Talasemija

  Policitemia vera

  Sistemski lupus eritematodes

  Homocisteinemija

  Trombotička trombocitopenička purpura

  Diseminirana intravaskularna koagulacija

  Disproteinemijea

  Nefrotički sindroma

  Upalna bolest crijevaa

  Oralni kontraceptivi

  Tromboza venskog sinusab

  Fibromuskularna displazija

  Vaskulitis

  Sistemski vaskulitis [PAN, granulomatoza s poliangiitisom (Wegenerov), Takayasuov, arteritis orijaških stanica]

  Primarni vaskulitis CNS-a

  Meningitis (sifilis, tuberkuloza, gljivični, bakterijski, zoster)

  Neinflamatorna vaskulopatija

  Sindrom reverzibilne vazokonstrikcije

  Fabryjeva bolest

  Angiocentrični limfom

  Kardiogeni

  Kalcifikacija mitralnog zaliska

  Atrijski miksom

  Intrakardijalni tumor

  Marantički endokarditis

  Libman-Sacksov endokarditis

  Vazospazam uz subarahnoidno krvarenje

  Moyamoya bolest

  Eklampsija

  aUglavnom uzrokuje trombozu venskog sinusa.

  bMože pratiti bilo koji hiperkoagulabilni poremećaj.

  Kratice: PAN = poliarteritis nodosa.

  Kod kliničkog pregleda treba se usredotočiti na periferni i cervikalni krvožilni sustav. U rutinske pretrage spadaju RTG prsnog koša i EKG, pregled mokraće, KKS/trombociti, elektroliti, glukoza, SE, lipidogram, PV, PTV i serološki testovi na sifilis. Ako sumnjate na hiperkoagulabilno stanje, indicirane su dodatne koagulacijske pretrage.

  Od radioloških pretraga mogu se uraditi MR mozga (u usporedbi sa CT-om, veća osjetljivost za male infarkte u koreteksu i moždanom deblu); MR ili CT angiografija (procjenjuje prohodnost intrakranijskih krvnih žila, te ekstrakranijske karotide i prohodnost vertebralnih krvnih žila); neinvazivni pregled karotida (“dvostruka” pretraga, tj. ultratvučni pregled krvnih žila plus procjena krvnog protoka pomoću Dopplera); ili cerebralna angiografija (“zlatni standard” za procjenu intrakranijske i ekstrakranijske vaskularne bolesti). Kad se sumnja da je srce izvor embolusa, indiciran je ultrazvučni pregled srca s obraćanjem posebne pažnje na desno-lijeve spojeve, te 24-h Holter.

  PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA MOŽDANOG UDARA

  Rizični faktori

  Ateroskleroza je sistemska bolest koja zahvaća arterije čitavog tijela. Brojni faktori uključujući hipertenziju, dijabetes, hiperlipidemiju, te obiteljsku anamnezu utječu na rizik od moždanog udara i TIA-e (Tbl. 17-5). Kardioembolijski faktori rizika su undulacija/fibrilacija atrija, infarkt miokarda, bolest srčanih zalisaka i kardiomiopatija. Hipertenzija i dijabetes su također specifični rizični faktori za lakunarni moždani udar i intraparenhimsku hemoragiju. Pušenje je jaki faktor rizika za sve vaskularne mehanizme moždanog udara. Identifikacija rizičnih faktora na koje se može utjecati i preventivne intervencije za smanjenje rizika vjerojatno su najbolji sveobuhvatni pristup moždanom udaru.

   

  TABLICA 17-5 PREPORUKE ZA KRONIČNO UZIMANJE ANTITROMBOTIKA KOD RAZLIČITIH KARDIOLOŠKIH STANJA

  Stanje

  Preporuka

  Nevalvularna atrijska fibrilacija

  Izračunajte CHADS2a zbir

  • CHADS2 zbir 0

  ASK ili bez antitrombotika

  • CHADS2 zbir 1

  ASK ili OAK

  • CHADS2 zbir >1

  OAK

  Reumatska bolest mitralnih zalistaka

  • S atrijskom fibrilacijom, prethodna embolizacija, ili viseći tromb u atriju, ili promjer lijevog atrija >55 mm

  OAK

  • Embolizacija ili viseći ugrušak unatoč OAK

  OAK plus ASK

  Prolaps mitralnog zaliska

  • Asimptomatski

  Bez terapije

  • Inače kod kriptogenog moždanog udara ili TIA

  ASK

  • Atrijska fibrilacija

  OAK

  Kalcifikacija mitralnog prstena

  • Bez atrijske fibrilacije ali kod sistemske embolizacije, ili inače kod kriptogenog moždanog udara ili TIA

  ASK

  • Recidivirajuće embolije unatoč ASK

  OAK

  • S atrijskom fibrilacijom

  OAK

  Kalcifikacija aortnog zalistka

  • Asimptomatska

  Bez terapije

  • Inače kod kriptogenog moždanog udara ili TIA

  ASK

  Mobilni aterom aortnog luka

  • Inače kod kriptogenog moždanog udara ili TIA

  ASK ili OAK

  Otvoreni foramen ovale

  • Inače kod kriptogenog moždanog udara ili TIA

  ASK

  • Indikacija za OAK (duboka venska tromboza ili hiperkoagulabilno stanje)

  OAK

  Mehanički srčani zalistak

  • Aortni bikuspisni zalisak ili Medtronic Hall pokretni disk s lijevim atrijem normalne veličine i sinusnim ritmom

  AVK INR 2.5, raspon 2–3

  • Mitralni pokretni disk ili bikuspisni zalisak

  AVK INR 3.0, raspon 2.5–3.5

  • Mitralni ili aortni, anteriorno-apikalni infarkt miokarda, ili proširenje lijevog atrija

  AVK INR 3.0, raspon 2.5–3.5

  • Mitralni ili aortni, s atrijskom fibrilacijom, ili hiperkoagulabilno stanje, ili niska ejekcijska frakcija, ili ateroskleroza krvnih žila

  ASK plus AVK INR 3.0, raspon 2.5–3.5

  • Sistemska embolizacija unatoč ciljanom INR

  Dodati ASK i/ili povećati INR: prethodni cilj bio je 2.5 povećanje na 3.0, raspon 2.5-3.5; prethodni cilj bio je 3,0 povećanje na 3,5, raspon 3–4

  Biološki umjetni zalisci

  • Nema drugih indikacija za terapiju AVK

  ASK

  Infektivni endokarditis

  Izbjegavajte antitrombotike

  Nebakterijski trombotski endokarditis

  • Uz sistemsku embolizaciju

  Nefrakcionirani heparin u punoj dozi ili NMH SC

  aCHADS2 rezultat (zbir) izračunava se na sljedeći način: 1 bod za životnu dob > 75 godina, 1 bod za hipertenziju, 1 bod za kongestivno zatajivanje srca (kardijalnu dekompenzaciju), 1 bod za dijabetes, te 2 boda za moždani udar ili TIA-u; zbroj bodova je ukupan rezultat CHADS2.

  Napomena: Doza ASK-a je 50–325 mg/d; ciljni INR za OAK je između 2 i 3 osim ako nije drugačije navedeno.

  Kratice: INR = internacionalni normalizirani omjer; NMH = niskomolekularni heparin; OAK = oralni antikoagulans (AVK, inhibitor trombina, oralni inhibitori faktora Xa); TIA = tranzitorna ishemijska ataka; AVK = antagonist vitamina K.

  Izvor: Iz DE Singer i sur.: Chest 133:546S, 2008; DN Salem i sur.: Chest 133:593S, 2008.

  Antitrombotici

  Lijekovi sa antiagregacijskim djelovanjem na trombocite mogu sprječiti aterotrombotička stanja, uključujući TIA-u i moždani udar, inhibirajući stvaranje trombocitnih nakupina u arterijama. ASK (50–325 mg/d) inhibira tromboksan A2, prostaglandin koji izaziva sljepljivanje trombocita i vazokonstrikciju. ASK, klopidogril (blokira ADP receptor trombocita), te kombinacija ASK-a i sporo otpuštajućeg dipirimadola (sprječava unos adenozina u trombocite) su najčešće propisivani antitrombotici. Uglavnom, antitrombotici smanjuju nastanak novih moždanih udara za 25–30%. Svaki bolesnik koji je doživio aterotrombotički moždani udar ili TIA-u, a nema kontraindikacija, trebao bi redovito uzimati antitrombotik jer prosječan godišnji rizik od novog moždanog udara iznosi 8–10%. Prilikom izbora između ASK-a, klopidogrela, ili dipiridamola plus ASK-a mora se uzeti u obzir činjenica da je potonja kombinacija učinkovitija od ASK-a, ali je skuplja.

  Moždani udar izazvan embolusom

  Kod bolesnika s fibrilacijom atrija i moždanim udarom na odabir profilaktičnog lijeka (antikoagulans ili ASK) utječu dob i rizični faktori; prisutnost bilo kojeg rizičnog faktora daje prednost antikoagulaciji.

  Antikoagulantna terapija za nekardiogeni moždani udar

  Postojeći podaci ne podržavaju dugotrajnu primjenu varfarina za prevenciju aterotrombotičkog moždanog udara bilo kod intrakranijske ili ekstrakranijske cerebrovaskularne bolesti.

  Revaskularizacija karotida

  Karotidna endarterektomija pomaže mnogim bolesnicima s teškom simptomatskom (>70%) karotidnom stenozom; smanjenje relativnog rizika je ~65%. Međutim, ako je perioperativna stopa moždanog udara >6% za svakog je kirurga dobrobit upitna. Postavljanje endovaskularnog stenta (potpornika) je nova mogućnost; postoje polemike o tome kome treba postaviti stent a koga podvrgnuti endarterektomiji. Kirurški rezultati u bolesnika sa asimptomatskom karotidnom stenozom su slabiji, pa se ovoj skupini bolesnika obično preporučuje farmakoterapija koja reducira rizične faktore ateroskleroze plus antitrombotici.

  Opširnije vidi u Smith WS, English JD, Johnston SC: Cerebrovascular Diseases, pogl. 446, str. 2559, HPIM-19.