157. Primarne imunodeficijencije

Urednik sekcije: prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.
Prijevod: Daniel Victor Šimac, dr. med.,
prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.

DEFINICIJA

Primarne imunodeficijencije su genetske bolesti koje mogu zahvatiti sve moguće aspekte imunološkog odgovora, od urođenog do stečenog, kao i diferencijaciju stanica, efektorsku funkciju i imunološku regulaciju (Tbl. 157-1). Posljedice primarnih imunodeficijencija široko variraju ovisno o ulogama defektivnih molekula te uključuju izloženost patogenim i oportunističkim infekcijama, te imunopatološke odgovore kao što su alergije, limfoproliferacije i autoimunost, te povećan rizik od nastanka karcinoma. Lokacija i sijelo infekcije, te uzročni mikroorganizmi često pomažu kliničaru u dijagnozi.

TABLICA 157-1 KLASIFIKACIJA PRIMARNIH IMUNODEFICIJENCIJA

Deficijencija urođenog imunološkog sustava

• Fagociti

– Smanjena proizvodnja: Teška kongenitalna neutropenija

– Asplenija

– Smanjena adhezija: Deficijencija adhezije leukocita

– Smanjeno ubijanje: Kronična granulomatoza

• Receptori i transdukcija signala urođenog imuniteta

– Greške u signalizaciji toll-like receptora

– Mendelovska osjetljivost na mikobakterijsku bolest

• Deficijencije komplementa

– Klasični, alternativni i lektinski putovi

– Litička faza

Deficijencija stečenog imunološkog sustava

• T limfociti

– Greške u sazrijevanju

– Greške u preživljavanju, migraciji i funkciji

TKID, DiGeorgeov sindrom

Teška kombinirana imunodeficijencija

Hiper-IgE sindrom (autosomno dominantno)

Deficijencija DOK8

Deficijencija liganda CD40

Wiskott-Aldrichov sindrom

Ataksija-teleangiektazija i ostale deficijencije popravka DNK

• B limfociti

– Greške u sazrijevanju

– Greške u funkciji

X-vezana i autosomno recesivna agamaglobulinemija

Hiper-IgM sindrom

OVID

IgA deficijencija

Regulatorni defekti

• Urođeni imunitet

 

• Stečeni imunitet

Autoupalni sindromi (izvan opsega ovog poglavlja)

Teški kolitis

Hemofagocitna limfohistiocitoza

Autoimuni limfoproliferativni sindrom

Autoimunitet i upalne bolesti (IPEX, APECED)

Kratice: ALPS = autoimuni limfoproliferativni sindrom; APECED = autoimuna poliendokrinopatija kandidijaza ektodermalna displazija; AR = autosomno recesivno; KGB = kronična granulomatozna bolest; OVID = obična varijabla imunodeficijencija; HLH = hemofagocitna limfohistiocitoza; IPEX = sindrom X-vezane imunodisregulacijske poliendokrinopatije enteropatije; LAD = deficijencija adhezije leukocita; TKID = teške kombinirane imunodeficijencije; TKN = teška kongenitalna neutropenija; XV = X-vezan.

DIJAGNOZA (VIDI Tablicu 157-2)

TABLICA 157-2 NAJČEŠĆI DIJAGNOSTIČKI TESTOVI ZA PRIMARNU IMUNODEFICIJENCIJU

Test

Podatak

PID

Kompletna krvna slika (KKS) i morfologija stanica

Broj neutrofila

Broj limfocitaa

Eozinofilija

Howell-Jollyjeva tjelešca

↓jaka kongenitalna neutropenija, ↑↑ deficijencija adhezije leukocita

ID T-stanica

WAS, sindrom hiper-IgE

Asplenija

Radiogram toraksa

Sjena timusa

Kostohondralni spojevi

TKID, DiGeorgeov sindrom

Deficijencija adenozin deaminaze

Radiogram kosti

Metafize

Hipoplazija kose i hrskavice

Serumska razina imunoglobulina

IgG, IgA, IgM

IgE

ID B-stanica

Sindrom hiper-IgE, WAS, ID T-stanica

Fenotipizacija limfocita

Broj T-, B-limfocita

ID T-stanica, agamaglobulinemija

DHR analiza

NBT analiza

Proizvodnja reaktivnih metabolita kisika od strane PMN

Kronična granulomatoza

CH50, AP50

Klasični i alternativni put komplementa

Deficijencije komplementa

Ultrazvučni pregled abdomena

Veličina slezene

Asplenija

aNormalan broj se mijenja sa starenjem. Primjerice, broj limfocita u krvi kreće se između 3000 i 9000/μL kod djece u dobi do 3 mjeseca, a kod odraslih osoba između 1500 i 2500/μL.

Kratice: DHR = fluorescencija dihidrorodamina; ID = imunodeficijencija; NBT = nitroplavo tetrazolij; PID = primarna imunodeficijencija; PMN = polimorfonuklearni leukociti; TKID = teška kombinirana imunodeficijencija; WAS = Wiskott-Aldrichov sindrom.

KLASIFIKACIJA (Tablica 157-1)

DEFICIJENCIJE UROĐENOG IMUNOLOŠKOG SUSTAVA

Čine ~10% svih primarnih imunodeficijencijas (Tbl. 157-1).

DEFICIJENCIJE STEČENOG IMUNOLOŠKOG SUSTAVA

Sindromi deficijencije T-limfocita

Teška kombinirana imunodeficijencija (TKID) Grupa rijetkih primarnih imunodeficijencija karakterizirana izrazitom blokadom u razvitku T-stanica kao posljedica određene prirođene deficijencije. Klinička slika se pojavljuje 3–6 mjeseci nakon rođenja. Najčešće kliničke manifestacije su povratna oralna kandidijaza, zaostajanje u razvoju, dugotrajni proljev, infekcije Pneumocystis jirovecii. Identificirano je šest uzročnih mehanizma:

 • Deficijencija citokinske signalizacije: Najčešći TKID koji čini 40–50% slučajeva s nedostatkom T i NK stanica. Ovi pacijenti imaju deficijenciju u receptoru za gama lanac koji dijele nekoliko citokinskih receptora (interleukini 2, 4, 7, 9, 15, 21). Isti fenotip kao kod X-vezanog TKID-a se može naslijediti kao autosomna recesivna bolest zbog mutacije u genu za JAK3 kinaza protein.
 • Deficijencija metabolizma purina: kod oprilike 20% pacijenata s TKID-om nedostaje adenozin deaminaza (ADA) zbog mutacije u ADA genu.
 • Neispravna preraspodjela receptora T- i B-stanica: čine ~20–30% slučajeva TKID-a. Glavne deficijencije uključuju gene za aktivaciju rekombinaze (RAG-1, RAG-2), DNK-ovisne protein kinaze, DNK ligaze 4 i Cernunnos deficijencija.
 • Neispravna signalizacija receptora T-stanica u timusu: Rijetke deficijencije u CD3 podjedicama povezane s TCR i CD45.
 • Retikularna disgeneza: Izuzetno rijetka. Posljedica deficijencije adenilatne kinaze 2.
 • Neispravan izlazak limfocita: Neispravan izlazak T stanica iz timusa koji nastaje zbog deficijencija koronina-1A.
LIJEČENJE TEŠKA KOMBINIRANA IMUNODEFICIJENCIJA

Kurativan tretman temelji se na transplataciji hematopoetskih matičnih stanica (HMS).

Ostale primarne imunodeficijencije vezane uz T-limfocite

 • DiGeorgeov sindrom: nedostatan razvoj timusa
 • Hiper-IgE sindrom
 • Deficijencija liganda CD40
 • Wiskott-Aldrichov sindrom
 • Ataksija-teleangiektazija i ostale deficijencije popravka DNK
LIJEČENJE OSTALE PRIMARNE IMUNODEFICIJENCIJE VEZANE UZ T-LIMFOCITE

Liječenje je složeno i uvelike se istražuje. Transplantacija hematopoetskih matičnih stanica dolazi u obzir kod nekih bolesti. Živa cjepiva i transfuzije krvi koje sadrže žive T stanice moraju se izbjegavati. Profilaksa protiv P. jurovecii pneumonije mora se razmotriti kod pacijenata s teškom deficijencijom T-stanica.

Sindromi deficijencije B-limfocita

Deficijencije koje utječu na B stanice su najčešće primarne imunodeficijencije i čine oko 60-70% svih slučajeva. Proizvodnja defektnih antitijela pogoduje razvoju invazivnih piogenih bakterijskih infekcija, kao i recidivirajućim infekcijama sinusa i pluća. Potpuni izostanak proizvodnje antitijela (agamaglobulinemija) omogućava širenje enterovirusnih infekcija koje uzrokuju meningoencefalitis, hepatitis i bolest nalik dermatomiozitisu. Dijagnoza se postavlja određivanjem razine Ig u serumu.

 • Agamaglobulinemija: Nastaje zbog X-vezane mutacije gena za Brutonovu tirozin kinazu (Btk) u 85% slučajeva.
 • Hiper IgM: Kod većine bolesnika ovaj sindrom nastaje zbog X-vezanog defekta u genu koji kodira ligand CD40. Pacijenti imaju normalnu ili povećanu razinu serumskog IgM s niskom razinom ili bez IgG i IgA.
 • Obična varijabilna imunodeficijencija (OVID): Heterogena skupina sindroma karakteriziranih niskom serumskom razinom jednog ili više Ig izotipa. Procjenjuje se da je pevalencija 1 na 20.000. Osim infekcija, pacijenti mogu razvijati limfoproliferaciju, granulomatozne lezije, kolitis, autoimune bolesti posredovane protutijelima i limfome.
 • Izolirana deficijencija IgA: Najčešća imunodeficijencija; zahvaća 1 od 600 ljudi. Većina osoba s ovim poremećajem nema povećanu sklonost infekcijama; protutijela protiv IgA mogu dovesti do anafilaksije tijekom transfuzije krvi ili plazme; može napredovati u OVID.
 • Selektivna deficijencija protutijela protiv polisaharidnih antigena.
LIJEČENJE SINDROM DEFICIJENCIJE B-LIMFOCITA/IMUNOGLOBULINA

Intravenska primjena imunoglobulina (daju se samo bolesnicima koji imaju ponavljane bakterijske infekcije i snižene vrijednosti IgG):

 • početna doza je 400–500 mg/kg svakih 3–4 tjedna
 • podesiti dozu tako da razina IgG bude 800 mg/dL
 • supkutana primjena, obično jednom tjedno, može se razmotriti kod odabranih pacijenta.

REGULATORNI DEFEKTI

Rijetke, ali sve veći broj opisanih primarnih imunodeficijencija koje uzrokuju homeostatsku disregulaciju imunološkog sustava same ili u kombinaciji s povećanom osjetljivošću na infekciju (Tbl. 157-1).

Opširnije vidi u Fischer A: Primary Immune Deficiency Diseases, Pogl. 374, str. 2103, u HPIM-19.