Edem u kasnoj trudnoći

U kasnoj trudnoći se edem pojavljuje često. Tipično zahvaća noge, no ponekad se može očitovati na licu ili šakama.

Najčešći uzrok edema u kasnoj trudnoći je

 • Fiziološki edem

Fiziološki edem nastaje zbog retencije Na izazvane hormonima. Edem se također može razviti kad povećana maternica pri položaju trudnice na leđima povremeno pritisne donju šuplju venu, ometajući protok iz obje femoralne vene.

Patološki uzroci edema su rjeđi, ali su često opasni. U njih spada duboka venska tromboza (DVT) i preeklampsija (vidi Tablicu 1). DVT je u trudnoći češća jer je trudnoća hiperkoagulabilno stanje a žena je manje pokretna. Preeklampsija nastaje zbog hipertenzije izazvane trudno-ćom, međutim, u svih žena s preeklampsijom ne dolazi do edema. Opsežni celulitis, koji obično uzrokuje lokalizirani eritem, može nalikovati generaliziranom edemu.

TABLICA 1

NEKI UZROCI EDEMA U KASNOJ TRUDNOĆI

Uzrok

Sugestivni nalazi

Dijagnostički pristup

Fiziološki edem

Simetrični edem obje noge koji se smanjuje prilikom ležanja

Dijagnoza se postavlja isključivanjem

DVT

Bolni edem jedne noge ili potkoljenice, crvenilo i toplina; ponekad postojanje rizičnih čimbenika za DVT

Duplex ultrazvuk donjih ekstremiteta

Preeklampsija

Hipertenzija i proteinurija sa ili bez izraženog ne-statičkog edema (npr. lica ili šaka). Kad postoji, područje edema nije crveno, ni toplo, niti bolno.

Ponekad postojanje rizičnih čimbenika za preeklampsiju. Kad je preeklampsija teška, mogući dodatni simptomi glavobolje, boli u gornjem desnom kvadrantu abdomena ili u epigastriju te tegobe s vidom

Mjerenje tlaka

Mjerenje bjelančevina u mokraći

KKS, elektroliti, ureja, glukoza, kreatinin, testovi jetrene funkcije

Preeklampsija (nastavak)

Moguć edem papile vidnog živca, ispadi vidnog polja i krepitacije u plućima (osim edema) što se otkriva prilikom pregleda

Celulitis

Bolni edem jedne noge ili potkoljenice, eritem (jednostrani), toplina i ponekad vrućica

Znakovi često ograničeniji nego kod DVT

Ultrazvuk da se isključi DVT, osim ukoliko edem nije jasno lokaliziran

Traženje žarišta infekcije

DVT = duboka venska tromboza.

Obrada je usmjerena na isključivanje DVT i preeklampsije. Dijagnoza fiziološkog edema se postavlja isključivanjem.

Sadašnja anamneza treba obuhvaćati početak i trajanje simptoma, egzacerbaciju i čimbenike koji ga ublažavaju (fiziološki edem se ublažava ležanjem na lijevom boku) te rizične čimbenike za razvoj DVT i preeklampsije (vidi Tablicu 2).

Osvrtom na druge organske sustave se traže simptomi mogućih uzroka, uključujući mučninu i povraćanje, abdominalnu bol i žuticu (preeklampsija); bol, crvenilo ili toplinu ekstremiteta (DVT ili celulitis); dispneju (plućni edem ili preeklampsija); nagli porast tjelesne težine ili edem šaka i lica (preeklampsija) i glavobolju, konfuziju, promjene mentalnog stanja, zamućenje vida ili konvulzije (preeklampsija).

Ranija anamneza treba obuhvaćati postojanje DVT, plućne embolije, preeklampsije i hipertenzije.

Pregled započinje osvrtom na vitalne znakove, osobito krvni tlak.

Pregledava se raspodjela edema (odnosno je li obostran i simetričan ili jednostran) te postojanje crvenila, topline i boli.

Opći pregled se usmjerava na sustave koji mogu pokazivati znakove preeklampsije. Pregled oka obuhvaća traženje ispada vidnog polja te edema papile na očnoj pozadini.

TABLICA 2

NEKI ČIMBENI RIZIKA ZA DUBOKU VENSKU TROMBOZU I PREEKLAMPSIJU

Poremećaj

Čimbenik rizika

Duboka venska tromboza

Venska insuficijencija

Ozljeda

Hiperkoagulabilno stanje

Pušenje

Nepokretnost

Rak

Preeklampsija

Kronična hipertenzija

Postojanje preeklampsije u osobnoj ili obiteljskoj anamnezi

Dob <17 ili >35 god.

Prva trudnoća

Višeplodna trudnoća

Dijabetes

Bolesti krvnih žila

Hidatiformna mola

Poremećeni nalazi probira majčinog seruma

Pregled kardiovaskularnog sustava obuhvaća auskultaciju srca i pluća u potrazi za znakovima opterećenja tekućinom (npr. čujni S3 ili S 4srčani ton, tahipneju, hropčiće, krepitacije) i pregled vena vrata zbog proširenja jugularne vene. Palpacijom abdomena treba tražiti bol, osobito u području epigastrija ili desnog gornjeg kvadranta. Neurološkim pregledom treba utvrditi mentalno stanje u potrazi za konfuzijom i

žarišnim neurološkim ispadima.

Premda je edem u trudnoći čest, važno je razmatranje i isključivanje opasnih uzroka (preeklampsiju i DVT):

 • Ako je tlak >140/90 mm Hg, u obzir dolazi preeklampsija.
 • Ako edem zahvaća samo jednu nogu, osobito uz crvenilo, toplinu i bol, u obzir dolazi DVT i celulitis.
 • Edem obje noge ukazuje na fiziološko zbivanje ili je uzrok preeklampsija.

Klinički nalazi pomažu pri ukazivanju na uzrok (vidi Tablicu 1). Dodatni nalazi mogu ukazivati na preeklampsiju (vidi Tablicu 3).

ZNAKOVI ZA UZBUNU

 • Krvni tlak ≥140/90 mm Hg
 • Toplina, crvenilo ili bol jedne noge ili potkoljenice s vrućicom ili bez nje
 • Hipertenzija i bilo kakvi sistemski znakovi ili simptomi, osobito promjene svijesti

Ako se sumnja na preeklampsiju, mjeri se količina bjelančevina u mokraći; hipertenzija i proteinurija ukazuju na preeklampsiju. Rutinski se izvodi pretraga mokraće pomoću trakice, ali ako dijagnoza nije jasna, bjelančevine se mogu mjeriti u 24-satnoj mokraći. U mnogim laboratorijima se količina bjelančevina u mokraći može brže otkriti mjerenjem i izračunavanjem omjera bjelančevina i kreatinina.

Ako se sumnja na DVT, izvodi se duplex ultrazvuk.

Specifični se uzroci liječe.

Fiziološki edem se može ublažiti povremenim lijeganjem na lijevi bok (čime se maternica odmiče od donje šuplje vene), povremenim podizanjem nogu i nošenjem elastičnih potpornih čarapa.

TABLICA 3

NEKI NALAZI KOJI UPUĆUJU NA PREEKLAMPSIJU

Sustav ili dio tijela

Simptom

Klinički nalaz

Oči

Zamućenje vida

Ispadi vidnog polja, edem papile vidnog živca

Kardiovaskularni sustav

Dispneja

Pojačani S3 ili čujni S4 srčani ton

Tahipneja, hropčići, krepitacije

Probavni sustav

Mučnina, povraćanje, žutica

Bol u epigastriju ili desnom gornjem kvadrantu

Mokraćni sustav

Smanjeno stvaranje mokraće

Oligurija

Neurološki sustav

Konfuzija, glavobolja

Poremećaj svijesti

Ekstremiteti

Nagli i dramatični porasttjelesne težine

Edem nogu, lica i šaka

Koža

Osip

Petehije, purpura

NAJVAŽNIJE

 • U kasnoj trudnoći edem je čest i obično bezazlen (fiziološki).
 • Fiziološki edem se smanjuje ležanjem na lijevom boku, podizanjem nogu i nošenjem potpornih čarapa.
 • Hipertenzija i proteinurija ukazuju na preeklampsiju.
 • Edem, crvenilo, toplina i bol jedne noge nalažu obradu zbog DVT.