Ribavirin i Peginterferon-α

RIBAVIRIN I PEGINTERFERON a

Genetički test za smanjenje rizika povezanog s primjenom nbavmna i peginterferona a (2a i 2b)

Lijek

Koje su indikacije i mehanizmi djelovanja ribavirina i peginterferona a?

Ribavirin je antivirusni lijek koji se primjenjuje pri liječenju kroničnog hepatitisa C (tip 1) u kombinaciji s peginterferonom a 2a i 2b. Ribavirin pripada skupini nukleozidnih analoga i blokira sintezu virusne RNA i DNA, djelujući kao antimetabolit. Ribavirin se nakuplja u stanicama i izlučuje se vrlo sporo.

Peginterferoni a 2a i 2b imaju antivirusni i antiproliferativni učinak. Njihovo djelovanje temelji se na vezivanju za specifične interferonske receptore na površini stanice. Putem toga se reguliraju unutarstanični signalni putevi koji zaustavljaju rast stanice i samim time i replikaciju virusa. Točan mehanizam djelovanja još nije poznat. Vezivanjem polietilenglikolskih lanaca (pegilacija) postiže se sporije oslobađanje interferona, a djelovanje se u odnosu na prirodni interferon a-2a produžuje za 5 sati.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje ribavirina i peginterferona a?

Terapijski učinci ribavirina i peginterferona a značajno su povezani s varijantom c.151-152C>T(rs12979860) gena IFNL3 (interferon lambda 3). Protein IFNL3 se prije svega stvara u jetri kao i u epitelnim stanicama. Uspjeh liječenja se može prognozirati na temelju određivanja održanog virološkog odgovora (eng., sustained virological response, SVR), koji je definiran nepostojanjem virusne RNA u serumu nakon 12-24 tjedana od završetka liječenja.

Analiza

Što se analizira?

Analizira se IFNL3genotip na varijantu c.151-152C>T.

Indikacije

U kojim slučajevima je potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije početka planirane kombinirane terapije ribavirinom i peginterferonom a u svrhu procjene koristi same terapije.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke se temelje na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)1 i imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za liječenje ribavirinom i peginterferonom a ovisno o genotipu IFNL3

IFNL3 Genotip

Prognoza uspješnosti terapije ribavirinom/peginterferonom a

Divlji tip (wt/wt)

Terapijski učinak 70 % očekivanog, očekivano veći SVR

Rizična varijanta, homozigot ili heterozigot

Terapijski učinak 30 % očekivanog, očekivano niža stopa SVR-a, korist terapije upitna

Napomena: Održivi virološki odgovor (SVR) definiran je

nepostojanjem virusne RNA u serumu 12-24 tjedna nakon završetka liječenja.

Troškovi

Troškovi genetičkog testa bit će refundirani pacijentima s državnim i privatnim osiguranjem ukoliko je testiranje indicirano od strane liječnika. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1Muir AJ, Gong L, Johnson SG, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guidelines for IFNL3 (IL28B) genotype and PEG interferon-a-based regimens. Clin Pharmacol Ther. 2014;95(2):141-146. doi:10.1038/clpt.2013.203

Farmakogenetika