Lornoksikam

LORNOKSIKAM

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni lornoksikama

Lijek

Koje su indikacije za primjenu i mehanizmi djelovanja lornoksikama?

Lornoksikam je nesteroidni lijek s analgetskim, protuupalnim i antipiretskim djelovanjem. Njegov mehanizam djelovanja temelji se na inhibiciji biosinteze prostaglandina putem arahidonske kiseline djelovanjem enzima ciklooksigenaze (COX), izoforma 1 i 2. Lornoksikam je potentni neselektivni reverzibilni inhibitor obje COX izoforme.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje lornoksikama?

Lornoksikam se metabolizira putem enzima CYP2C9. Smanjenje funkcije CYP2C9 usporava eliminaciju lornoksikama iz organizma i produljuje poluvrijeme eliminacije. Poznato je nekoliko varijanti CYP2C9gena s velikom varijabilnošću u enzimskoj aktivnosti CYP2C9 u populaciji.

Analiza

Što se analizira?

Kako bi se odredio metabolizam s obzirom na CYP2C9, preporučuje se utvrđivanje prisutnosti varijanta CYP2C9gena (*2,*3)koje su povezane sa značajno reduciranim kapacitetom enzimske aktivnosti.

Indikacije

U kojim slučajevima je potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije započinjanja terapije lornoksikamom kako bi se smanjio rizik neželjenih nuspojava kao što su gastrointestinalno krvarenje, hipertenzija, infarkt miokarda, srčano zatajenje i bubrežno oštećenje na način da se prilagodi početna doza ili propiše druga terapija.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su temeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)1 te imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za liječenje lornoksikamom ovisno o CYP2C9 genotipu

CYP2C9 genotip / fenotip

Preporučena terapija

CYP2C9*1/*1/ Normalni metabolizator

Terapija sukladno uputama o lijeku

CYP2C9*1/*2/ Intermedijarni metabolizator

Terapija sukladno uputama o lijeku

CYP2C9*1/*3, *2/*2/ Intermedijarni metabolizator

Započnite terapiju s najnižom preporučenom dozom i titrirajte do željenog kliničkog učinka ili do najveće preporučene doze s oprezom, osobito u pojedinaca koji imaju rizične faktore koji utječu na eliminaciju lijeka kao što su jetreno oštećenje i starija životna dob

CYP2C9*2/*3, *3/*3/ Spori metabolizator

Započnite terapiju s 25-50 % najniže preporučene doze i oprezno titrirajte do željenog kliničkog učinka ili do 25-50 % od maksimalne preporučene doze. Alternativno, odaberite lijek koji se primarno ne metabolizira putem CYP2C9

Troškovi

Priznavanje i povrat troškova za određivanje genotipa CYP2C9varira od države do države. Ukoliko je analiza ordinirana od strane liječnika, troškovi za određivanje genotipa CYP2C9bit će priznati i refundirani za bolesnike koji imaju obvezno i privatno osiguranje. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1 Theken KN, Lee CR, Gong L, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline (CPIC) for CYP2C9and Nonsteroidal AntiInflammatory Drugs [published online ahead of print, 2020 Mar 19]. Clin Pharmacol Ther. 2020;10.1002/cpt.1830. doi:10.1002/cpt.1830

Farmakogenetika