Ivakaftor

IVAKAFTOR

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni ivakaftora

Lijek

Koje su indikacije i mehanizmi djelovanja lijeka ivakaftora?

Ivakaftor se koristi u liječenju cistične fibroze kod pacijenata s određenim patogenim varijantama u genu CFTR. Genetičke promjene u genu CFTRrezultiraju na proteinskoj razini gubitkom funkcije kloridnog kanala u staničnoj membrani određenih tjelesnih stanica, pri čemu uslijed nedostatnog sadržaja vode nastaje žilavi sekret, između ostaloga i u bronhima. Ivakaftor stimulira CFTR protein i kod pacijenata s određenim mutacijama gena CFTRdovodi do poboljšane funkcije kloridnih kanala te može samo ublažiti kliničke simptome.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje ivakaftora?

Poznato je više od 2000 patogenih varijanti gena CFTR koje su povezane s cističnom fibrozom. Trenutno je farmakološka djelotvornost ivakaftora ograničena na pacijente s određenim patogenim varijantama navedenima u Tablici 1.

Analiza

Što se analizira?

Analizira se genotip bolesnika na CFTR varijante gena na koje ivakaftor djeluje.

Indikacije

U kojim slučajevima je potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije početka planirane terapije ivakaftorom kako bi se osigurao terapijski učinak ivakaftora.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su temeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)1, dopunama smjernica (svibanj 2019)1 2, te imaju najveću razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za liječenje ivakaftorom prema CFTR genotipu

CFTR genotip

Preporučena terapija

Homozigot ili heterozigot za G551D-CFTRvarijante: G551D / F508del, G551D/ G551D,rs75527207 genotip AAor AG

Koristiti sukladno uputama o lijeku za pacijente starije od 6 godina, bez pridruženih bolesti. Preporučuje se prilagoditi terapijsku dozu ivakaftora kod pacijenata s jetrenim oštećenjem

Negativni za G551D-CFTR: F508del/ R553X, rs75527207 genotip GG

Ivakaftor se ne preporučuje

Homozigot za F508del-CFTR (F508del/ F508del),rs113993960, ili rs199826652 genotip del/ del

Ivakaftor se ne preporučuje

Homozigot ili heterozigot za sljedeće CFTRvarijante: E56K, P67L, R74W, D110E, D110H, R117C, R117H, G178R, E193K, L206W, R347H, R352Q, A455E, S549N, S549R, G551S, D579G, S945L, S997F, F1052V, K1060T, A1067T, G1069R, R1070Q, R1070W, F1074L, D1152H, G1244E, S1251N, S1255P, D1270N, G1349D, 2789+5G->A, 3272-26A->G, 3849+10kbC->T, 711+1G->T, E831X

Koristiti prema uputama o lijeku

Troškovi

Troškovi genskog testa će biti refundirani pacijentima s državnim i privatnim osiguranjem ukoliko je testiranje indicirano od strane liječnika. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1Clancy JP, Johnson SG, Yee SW, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)guidelines for ivacaftor therapy in the context of CFTR genotype. Clin Pharmacol Ther. 2014;95(6):592-597. doi:10.1038/clpt.2014.54

2https://www.pharmgkb.org/guidelineAnnotation/PA166114461

Farmakogenetika