Rasburikaza

RASBURIKAZA

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni rasburikaze

Lijek

Koje su indikacije za primjenu i mehanizmi djelovanja rasburikaze?

Razburikaza je enzim, rekombinantna urat-oksidaza. Rasburikaza katalizira enzimsku oksidaciju mokraćne kiseline u alantoin, vodotopljiv produkt koji se lako izlučuje iz organizma bubrežnim putem. Odobrena je za prevenciju i liječenje hiperuricemije kod odraslih i djece oboljelih od limfoma, leukemije ili solidnih tumora. Također se koristi kod novorođenčadi koja ima visoke koncentracije mokraćne kiseline povezane sa zatajenjem bubrega.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje rasburikaze?

Enzimska razgradnja mokraćne kiseline dovodi do povećanog stvaranja oksidansa (uključujući vodikov peroksid i kisikove radikale). Glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza (G6PD) proizvodi NADPH, ključan za zaštitu eritrocita od oksidativnog stresa. Eritrociti koji imaju deficijenciju G6PD imaju smanjeni kapacitet proizvodnje NADPH, stoga su u nemogućnosti nositi se s oksidativnim stresom zbog čega se povećava mogućnost njihove lize potaknuta lijekovima (uključivo i rasburikazu), koja se klinički manifestira kao akutna hemolitička anemija ili methemoglobinemija.

Analiza

Što se analizira?

Analizira se genotip G6PD.

Indikacije

U kojim slučajevima je potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije uvođenja terapije rasburikazom, kako bi se mogao propisati drugi lijek s manjim rizikom od nuspojava.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke se temelje na Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guidelines1 i novim podacima (rujan 2018) o definiraju G6PD alela2 te imaju najvišu razinu kliničke značajnosti 1A.

Tablica 1: Preporuke za korištenje rasburikaze ovisno o G6PD fenotipu

G6PD fenotip

Preporučena terapija

Normalan

Upotreba u skladu s uputama o lijeku

Deficijentan ili deficijentan s kroničnom nesferocitnom

Upotreba rasburikaze se ne preporučuje

hemolitičkom anemijom

Preporučuje se upotreba alternativnog lijeka

Varijabilan

Potrebno je određivanje enzimske aktivnosti G6PD kako bi se dokazao normalni fenotip G6PD

Troškovi

Troškovi genetičkog testa bit će refundirani pacijentima s državnim i privatnim osiguranjem ukoliko je testiranje indicirano od strane liječnika. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1 Relling MV, McDonagh EM, Chang T, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)guidelines for rasburicase therapy in the context of G6PD deficiency genotype. Clin Pharmacol Ther. 2014;96(2):169-174. doi:10.1038/clpt.2014.97

2

   https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-rasburicase-and-g6pd/

Pharmacogenetics / Pharmakogenetik / Farmakogenetika