Abakavir

ABAKAVIR

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni abakavira

Lijek

Koje su indikacije za primjenu i mehanizmi djelovanja abakavira?

Abakavir je antivirusni lijek, primjenjuje se u liječenju infekcija izazvanih virusom humane imunodeficijencije (HIV). Nukleozidni je analog, inhibitor reverzne transkriptaze (NRTI). Abakavir sprječava integraciju virusne DNA u stanični genom domaćina i replikaciju HIV-a.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje abakavira?

Uslijed liječenja abakavirom u pojedinačnim slučajevima javljaju se nuspojave poput povišene tjelesne temperature, iznemoglosti i gastrointestinalnih simptoma. Nasuprot tome, abakavir kod 48-61 % pacijenata, koji su nositelji alela HLA-B*57:01(gen HLA-B), izaziva tešku imunološku reakciju preosjetljivosti koja može završiti i smrtnim ishodom. Učestalost alela HLA-B*57:01 (HLA-B*5701) u populaciji iznosi oko 6 %.

Analiza

Što se analizira?

Analizira se genotip pacijenta, odnosno alel HLA-B*57:01, gena HLA-B.

Indikacije

U kojim je slučajevima potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije planirane terapije abakavirom, kako bi se po potrebi ordinirala zamjenska terapija u svrhu sprječavanja teške imunološke reakcije preosjetljivosti.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Postupak je utemeljen je na preporukama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)1 te ima najvišu kliničku razinu dokaza, 1A.

Tablica 1: Preporuke za liječenje abakavirom ovisno o HLA-B genotipu

HLAgenotip

Preporučena terapija

HLA-B*57:01, negativan

Primjena sukladno uputama o lijeku

HLA-B*57:01, heterozigot ili homozigot

Terapija abakavirom nije indicirana; preporučuje se primjena zamjenskog lijeka

Troškovi

Priznavanje i povrat troškova za navedenu analizu varira od države do države. Ukoliko je analiza ordinirana od strane liječnika, troškovi za određivanje genotipa HLA-B bit će priznati i refundirani za bolesnike koji imaju obvezno i privatno osiguranje. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

' Martin MA, Hoffman JM, Freimuth RR, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guidelines for HLA-B Genotype and Abacavir Dosing: 2014 update. Clin Pharmacol Ther. 2014;95(5):499-500. doi:10.1038/clpt.2014.38

Farmakogenetika