Meloksikam

MELOKSIKAM

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni meloksikama

Lijek

Koje su indikacije za primjenu i mehanizmi djelovanja meloksikama?

Meloksikam je nesteroidni lijek s analgetskim, protuupalnim i antipiretskim djelovanjem. Njegov mehanizam djelovanja temelji se na inhibiciji biosinteze prostaglandina iz arahidonske kiseline djelovanjem enzima ciklooksigenaze (COX), izoformi 1 i 2. Meloksikam selektivnije inhibira COX-2 izoformu.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje meloksikama?

Meloksikam se metabolizira putem enzima CYP2C9. Smanjenje funkcije CYP2C9 usporava eliminaciju meloksikama iz organizma i produljuje poluvrijeme eliminacije. Poznato je nekoliko varijanti CYP2C9genas velikom varijabilnošću u enzimskoj aktivnosti CYP2C9 u populaciji.

Analiza

Što se analizira?

Kako bi se odredio metabolizam s obzirom na CYP2C9, preporučuje se utvrđivanje prisutnosti varijanti CYP2C9gena (*2,*3)koje su povezane sa značajno reduciranim kapacitetom enzimske aktivnosti.

Indikacije

U kojim slučajevima je potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije započinjanja terapije meloksikamom kako bi se smanjio rizik neželjenih nuspojava kao što su gastrointestinalno krvarenje, hipertenzija, infarkt miokarda, srčano zatajenje i bubrežno oštećenje, na način da se prilagodi početna doza ili propiše druga terapija.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su temeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)1 te imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za liječenje meloksikamom ovisno o CYP2C9 genotipu

CYP2C9 genotip / fenotip

Preporučena terapija

CYP2C9*1/*1/ Normalni metabolizator

Terapija sukladno uputama o lijeku

CYP2C9*1/*2/ Intermedijarni metabolizator

Terapija sukladno uputama o lijeku

CYP2C9*1/*3, *2/*2/ Intermedijarni metabolizator

Započnite terapiju s 50 % najniže preporučene doze i oprezno titrirajte do željenog kliničkog učinka ili do 50 % od najviše preporučene doze. Alternativno, odaberite lijek koji se primarno ne metabolizira putem CYP2C9

CYP2C9*2/*3, *3/*3/ Spori metabolizator

Potrebno je odabrati neki od lijekova koji se ne metaboliziraju putem CYP2C9 ili čiji metabolizam nije pod značajnim utjecajem CYP2C9genotipa ili one s kraćim poluvremenom eliminacije

Troškovi

Priznavanje i povrat troškova za određivanje genotipa CYP2C9varira od države do države. Ukoliko je analiza ordinirana od strane liječnika, troškovi za određivanje genotipa CYP2C9bit će priznati i refundirani za bolesnike koji imaju obvezno i privatno osiguranje. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1 Theken KN, Lee CR, Gong L, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline (CPIC) for CYP2C9and Nonsteroidal AntiInflammatory Drugs [published online ahead of print, 2020 Mar 19]. Clin Pharmacol Ther. 2020;10.1002/cpt.1830. doi:10.1002/cpt.1830

Farmakogenetika