Piroksikam

PIROKSIKAM

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni piroksikama

Lijek

Koje su indikacije za primjenu i mehanizmi djelovanja piroksikama?

Piroksikam je nesteroidni lijek s analgetskim, protuupalnim i antipiretskim djelovanjem. Njegov mehanizam djelovanja temelji se na inhibiciji biosinteze prostaglandina putem arahidonske kiseline djelovanjem enzima ciklooksigenaze (COX), izoformi 1 i 2. Piroksikam je reverzibilni ne-selektivni inhibitor obje COX izoforme.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje piroksikama?

Piroksikam se metabolizira putem enzima CYP2C9. Smanjenje funkcije CYP2C9 usporava eliminaciju piroksikama iz organizma i produljuje poluvrijeme eliminacije. Poznato je nekoliko varijanti CYP2C9gena s velikom varijabilnošću u enzimskoj aktivnosti CYP2C9 u populaciji.

Što se analizira?

Kako bi se odredio metabolizam s obzirom na CYP2C9, preporučuje se utvrđivanje prisutnosti varijanti CYP2C9gena (*2,*3)koje su povezane sa značajno reduciranim kapacitetom enzimske aktivnosti.

Indikacije

U kojim slučajevima je potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije započinjanja terapije piroksikamom kako bi se smanjio rizik neželjenih nuspojava kao što su gastrointestinalno krvarenje, hipertenzija, infarkt miokarda, srčano zatajenje i bubrežno oštećenje na način da se prilagodi početna doza ili propiše druga terapija.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su temeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)te imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za liječenje piroksikamom ovisno CYP2C9 genotipu

CYP2C9 genotip / fenotip

Preporučena terapija

CYP2C9*1/*1/ Normalni metabolizator

Terapija sukladno uputama o lijeku

CYP2C9*1/*2/ Intermedijarni metabolizator

Terapija sukladno uputama o lijeku

CYP2C9*1/*3, *2/*2/ Intermedijarni metabolizator

Potrebno je odabrati lijek koji se ne metabolizira putem CYP2C9 ili čiji metabolizam ne ovisi značajno o CYP2C9genotipu ili lijek s kraćim poluvremenom eliminacije

CYP2C9*2/*3, *3/*3/ Spori metabolizator

Potrebno je odabrati lijek koji se ne metabolizira putem CYP2C9 ili čiji metabolizam ne ovisi značajno o CYP2C9genotipu ili lijek s kraćim poluvremenom eliminacije

Troškovi

Priznavanje i povrat troškova za određivanje genotipa CYP2C9varira od države do države. Ukoliko je analiza ordinirana od strane liječnika, troškovi za određivanje genotipa CYP2C9 bit će priznati i refundirani za bolesnike koji imaju obvezno i privatno osiguranje. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1 Theken KN, Lee CR, Gong L, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline (CPIC) for CYP2C9and Nonsteroidal AntiInflammatory Drugs [published online ahead of print, 2020 Mar 19]. Clin Pharmacol Ther. 2020;10.1002/cpt.1830. doi:10.1002/cpt.1830

Farmakogenetika